Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Informatyka


Historia systemu DOSPoprzednia praca: Sieci neuronowe
Następna praca: Grafika w Turbo Pascal’uTreść:
Historia systemu DOS:
1980 – W firmie Microsoft zosał zamówiony system operacyjny dla mikrokom-putera osobistego IBM PC(przez IBM). Pierwowzorem stał się system napisany przez Tima Patersona(w firmie Seattle Computer Products). Początkowo przy-brał on nazwę QDOS, a później 86-DOS. Był on przeznaczony dla komputerów w standardzie S-100.
1981 – Powstał system operacyjny nazwany MS-DOS w wersji 1.00. Został on opracowany przez programistów z firmy Microsoft z Timem Patersonem na cze-le. Po przekazaniu go do IBM przemianowano go na PC-DOS wersja 1.00 (Per-sonal Computer Disk Operating System). Wersja ta była przeznaczona dla kom-puterów IBM PC bez dysku twardego. Wraz z opracowaniem nowych modeli IBM PC powstawały nowe, dostosowane do większych możliwości sprzętu, wersje systemu operacyjnego. Oprócz rozpowszechnianych przez IBM wersji sytemu oznaczonych skrótem PC-DOS, firma Microsoft sprzedaje systemy MS-DOS. Różnice pomiędzy tymi systemami były niewielkie, aczkolwiek programy nie mogły być między nimi wymieniane.
1983 – Pojawiły się wersje 2.00, przeznaczone dla komputerów z serii IBM PC/XT. Program był prawie całkowicie nowy i miał o wiele większe możliwości od poprzednika. O ile pierwsza wersja byłą wzorowana na systemie CP/M, to w wersji 2.00 pojawiły się cechy systemu Unix: hierarchiczna struktura katalogów, nowe sposoby zarządzania plikami, mechanizmy zmiany przyporząskowania standardowych strumieni informacji, przetwarzanie potokowe i filtry. Wprowa-dzono plik konfiguracyjny CONFIG.SYS, możliwość dostosowania daty do wymagań międzynarodowych i wiele nowych poleceń. Najbardziej istotnymi były zmiany w strukturze systemu(zwłaszcza w metodach zarządzania pamięcią i plikami), które powodują, że dopiero werję 2.00 można uznać za pierwotną wersję systemu DOS.
1984(styczeń) – Powstała wersja 2.10 przeznaczona dla komputera IBM PC Ju-nior oraz dla modelu przenośnego IBM PC Convertible. Usunięto w niej błędy z wersji 2.00 i zoptymalizowano obsługę napędów dysków miękkich. Firma Microsoft oferowała także wersje 2.11, 2.25 i 2.85. Wersja 2.11 byłą podstawą systemów operacyjnych wielu mikrokomputerów z mikroprocesorem 8086/8088, budowanych przez firmy: Hewlett-Packard, Compaq, Tandy i Texas Instruments.
1984(sierpień) – powstała wersja 3.00 przeznaczona dla modelu IBM PC/AT z mikroprocesorem 80286. Zmieniono wielkość elementów tablicy rozmieszczenia plików (FAT) na 16-bitowe, w związku z wyposażeniem komputera w dysk twardy o pojemności 20MB. System został także uzupełniony o obsługę dysków miękkich 5,25-calowych o pojemności 1,2MB. Zmodyfikowano polecenia SORT, FORMAT, BACKUP, RESTORE, GRAPHICS i DATE oraz dodano nowe polecenia: ATTRIB, LABEL, SELECT, SHARE i KEYBxx.
1985 – Powstała wersja 3.10, która została uzupełniona o obsługę sieci lokalnej LAN(Local Area Network). Zmieniono polecenia LABEL i TREE oraz dodano JOIN i SUBST.
1986 – Od lipca oferowana jest wersja 3.20, w której dodano obsługę napędów 3,5-calowych dysków miękkich o pojemności 720Kb. Zmodyfikowano w związku z tym polecenia: FORMAT, DISKCOPY, DISKCOMP, COMMAND, ATTRIB. Nowe polecenia to: REPLACE, XCOPY i APPEND.
1987 – wraz z wprowadzeniem przez IBM nowej serii mikrokomputerów PS/2(Personal System2), pojawiła się wersja 3.30 systemu DOS. Została ona dostosowana do obsługi instalowanych w komputerach PS/2 dysków miękkich 3,5-calowych o pojemnościach 720KB i 1,44MB. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, przy podziale dysku na strefy(partycje), dla systemu DOS można utworzyć do 24 dysków logicznych. Umożliwiało to łatwe instalowanie dysków twardych o pojemnościach większych niż 32MB. Wprowadzono nową instrukcję plików wsadowych – CALL oraz polecenie FASTOPEN, umożliwiające szybszą obsługę plików. Nowe instrukcje CHCP i NLSFUNC są związane z wprowadzoną możliwością wymiany tablic kodów znaków. Zmieniono zasadę obsługi klawiatur narodowych, rezygnując z rodziny programów KEYBxx i wprowadzając jeden program KEYB korzystający z tablic kodów znaków zawartych w pliku KEYBOARD.SYS. W wersji 3.30 znajduje się również kilka nowych instalowanych programów obsługi urządzeń oraz program SYMDEB, umożliwiający korzystanie z wartości symbolicznych przy uruchamianiu programów.
1988 – wprowadzono wersję 4.00, która miała trzy istotne nowe właściwości. Pierwsza to sterowany za pomocą sytemu menu interfejs użytkownika DOS-SHELL, podobny do interfejsu Presentation Manager stosowanego w systemie OS/2. Druga właściwość to 32-bitowe(obok 16-bitowych) numery sektorów, usuwające ograniczone wielkości dysku logicznego do 32MB. Trzecią cechą jest wprowadzenie do systemu operacyjnego mechanizmów korzystania z pamięci stronicowanej(expanded memory). Zrealizowano to za pomocą programu XMA2EMS.SYS obsługującego karty pamięci stronicowanej – takie jak 2MB Expanded Memory Adapter lub PS/2 80286 Expanded Memory Adapter/A – oraz programu XMAEM.SYS emulującego pamięć stronicowaną na komputerach z procesorem 80386. Wprowadzono także nowe polecenia konfiguracyjne: INSTALL, REM i SWITCHES oraz polecenie MEM wyświetlające bieżące wykorzystanie pamięci operacyjnej, a także rozszerzono i zmodyfikowano wiele innych poleceń.
1989 – w kwietniu wprowadzono wersję 4.01. Zmieniono i rozbudowano mechanizmy zarządzania pamięcią operacyjną przez wprowadzenie instalowanych programów obsługi pamięci HIMEM.SYS i EMM386.SYS. Tak zmodyfikowany DOS stał się podstawą wersji 5.00.
1991 – po wielu testach i długim okresie przygotowań pojawiła się wersja 5.00. Różni się ona znacznie od porzedników. Istotne uzupełnienia to :
1.Dodano możliwość ładowania części systemu operacyjnego do obszaru pa-mięci wysokiej HMA(High Memory Area). Programy użytkowe mogą więc korzystać z większej pamięci operacyjnej w konwencjonalnym obszarze ad-resowania 0 – 640KB. Dotyczy to komputerów z procesorami 80286, 80386, i486 i nowszych.
2.Dodano możliwość ładowania programów obsługi urządzeń(device drivers) i programów użytkowych do pamięci operacyjne w obszarze powyżej 640KB.
3.Wprowadzono możliwość obsługi więcej niż dwóch dysków twardych. Dys-ki logiczne mogą mieć wielkość powyżej 32MB.
4.Dodano możliwość obsługi dyskietek o pojemności 2,88MB
5.Wprowadzono graficzny interfejs użytkownika – program DOS-SHELL, umożliwiający korzystanie z graficznego przedstawienia struktury katalo-gów, obejrzenie katalogów równocześnie na dwóch dyskach lub dwóch kata-logów, wykonywanie podstawowych poleceń systemu przez wybranie ich z menu. Korzystanie z myszy przy wyborze dysków, katalogów, plików lub funkcji systemu umożliwia łatwiejszą i szybszą, intuicyjną pracę.
6.W programie DOS-SHELL wprowadzono opcję HELP, wpomagającą użyt-kownika w dowolnej chwili. Objaśnienia są również dołączone do wszyst-kich poleceń systemowych(opcja /?).
7.Dodano nowe polecenia UNFORMAT i UNDELETE umożliwiające odzy-skanie przypadkowo skasowanych lub uszkodzonych plików.
8.Wiele poleceń zmodyfikowano, np. wzbogacono możliwości polecenia DIR. Dodano polecenia konfiguracyjne konieczne do ładowania systemu i pro-gramów do pamięci powyżej 640KB.
9.Do systemu dołączono prosty edytor ekranowy EDIT.COM z możliwością wyświetlania na bieżąco informacji pomocniczych.
10.Dołączono dodatkowy program DOSKEY, umożliwiający wywołanie wcze-śniej wywoływanych poleceń oraz definiowanie makropoleceń zawierają-cych sekwencje szczególnie często używanych ciągów poleceń.
11.W skład systemu włączono program interpretatora języka Basic o nazwie QBASIC, o znacznie większych możliwościach niż wcześniej dołączane wersje interpretatora.
Dużą wadą systemu DOS wynikającą z budowy komputerów typu IBM PC jest ograniczenie pamięci operacyjnej do 640KB. Mogło się ono wydawać nieistotne w czasie powstawania systemu, póżniej jednak stało się poważną przeszkodą w wykorzystywaniu możliwości komputerów. Złagodzono to w wersjach 5.00 i wyższych, wprowadzając tryb wirtualny 8086 oraz stronicowanie.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2147 , autor: ew.la , Ocena: 64.66

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Historia systemu DOS

Historia maszyn cyfrowych.
Historia Internetu (1)
Historia mikroprocesorów
Historia systemów operacyjnych
Historia komputera (2)
Historia komputera (1)
Historia komputerów
Historia komputera (3)
Historia Internetu (2)
Historia internetu (3)
Historia i rozwój internetu


Losowe teksty z tej samej kategorii

Światłowody: Zasada działania i zastosowanie
Magistrale i sygnaly
Turbo Pascal- polecenia w trybie graficznym
Sieci komputerow, technologie: Ethernet, Token Ring, FDDI
Zasada działania wydruku na drukarce igłowej
C++ - wykład 6
Przesyłanie danych
PRAKTYCZNA PRACA SPRAWDZAJĄCA OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI EDYTORA WORD
Drukarki (2)
Historia maszyn cyfrowych.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 64.66.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-11 21:04:30
⇒Czytano: 2147
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: