Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


teoria z całej 7 klasy (2)Poprzednia praca: Lupy (1)
Następna praca: Skale temperaturowe. (2)Treść: Tarcie wyst. Wtedy , gdy dwa ciała stykają się ze sobą i działa siła, która dąży do przesunięcia
jednego z tych ciał względem drugiego.Tarcie jest to siła działająca na na styku powierzchni dwóch
ciał , zwrucona przeciwnie do zwrotu siły zmierzającej do przesunięcia ciała . Dopuki ciała spoczywają
względem siebie, siłę tarcia nazywamy siłą tarcia statycznego. Gdy ciała poruszają się względem siebie
, stykają się ze sobą mówimy o tarciu kinetycznym. Tarcie jest jednym z przejawów oddziaływania ciał .
Podobnie jak dla wszystkich rodzajów oddziaływań, również dla Tarcia słuszna jest 3 zasada dynamiki
NEWTONA. Przyczyny powstawania tarcia; chropowatość powierzchni stykających się ze sobą ciał.
Chropowatość ta wyst. Zawsze nawet, wtedy, gdy powierzchnia jest dokładnie wygładzona.
Tarcie jest proporcjonalne do siły przyciskającej ciało do podłoża siły nacisku Fn, tarcie zależy od
rodzaju trących się powierzchni, tarcie nie zależy od wielkości trących się powierzchni.
Dźwignia dwustronna to ciało sztywne osadzone na osi ( lub podparte ) na które
działają co najmniej dwie siły przyłożone po przeciwnych stronach osi obrotu
( lub punktu podparcia ).Dźwignia jest w równowadze gdy wartości sił do niej
przyłożonych są odwrotnie proporcjonalne do długości ich ramion. F1*r1=F2*r2
Dźwignia jednostronna to sztywny drążek (lub belka) na którym działają siły
przyłożone po tej samej stronie osi obrotu Dźwignia jest w równowadze gdy wartości
sił do niej przyłożonych są odwrotnie proporcjonalne do długości ich ramion. F1*r1=F2*r2
Blok nieruchomy jest to krążek posiadający na obwodzie rowek i obracający się wokół
stałej osi. Na krążek nałożona jest linka. Na jednym końcu tej linki zamieszczamy ciało
przeznaczone do podniesienia, a do drugiego końca przykładamy siłę potrzebną
do zrównoważenia ciężaru ciała. Wartość siły działania na bloku nieruchomym jest równa
wartości siły oporu. Blok nieruchomy jest odmianą dźwigni dwustronnej o równych ramionach .
Blok ruchomy to blok zawieszony na lince, której jeden koniec jest na stałe przywiązany do
belki, do drugiego zaś przyłożona jest siła równoważąca ciężar podnoszonego ciała
Położenie bloku względem powierzchni zmienia się w czasie jego działania. Wartość siły działania
na bloku ruchomym jest dwukrotnie mniejsza od wartości siły oporu. Ramię siły oporu równa się
promieniowi krążka r natomiast ramię siły działania średnicy krążka 2*r.
Równia pochyła jest to ciało, którego powierzchnia stanowi płaszczyznę ustawioną pod pewnym
kątem do kierunku działania siły. Gdy umieścimy na pochyłej płaszczyźnie ciało, wtedy
działająca na nie siła grawitacyjna wywołuje dwa skutki zsuwanie się ciała w duł oraz
nacisk na powierzchnię. Mówimy, że siła grawitacji rozkłada się na dwie siły składowe.
Wartość siły utrzymującej ciało w równowadze na równi pochyłej, jest tyle razy mniejsza
od wartości jego ciężaru, ile razy wysokość równi jest mniejsza od długości równi. F1=G*h/l
Pracę oznaczamy literą W. Praca w sensie fizycznymwykonywana jest tylko wtedy, gdy działającej
sile towarzyszy przesunięcie lub odkształcenie ciała. Jeżeli siła jest prostopadła do przesunięcia, t
o pracatej siły jest równa zeru. Podstawową jednostką pracy jest 1J.Praca NIE jest wielkością wektorową
( jest skalarem ) 1J=1N*1m W=F*r W=T*r W=F*s W=P*t
Mocą P nazywamy stosunek wykonanej pracy W do czasu t,w którym ta praca została wykonana.
Moc NIE jest wielkością wektorową ( jest skalarem ). Podstawową jednostką mocy jest 1Watt
1W=1J/1s P=F*V P=W/t P=F*t
Do wykonania pracy konieczna jest energia. W celu określenia stanu, w którym ciało
może wykonać pracę wprowadzono pojęcie energii mechanicznej. Energię opisujemy
w jednostkach pracy czyli w J .Praca = zmiana energii ciała. Energię mechaniczną
posiadają wszystkie ciała, które są zdolne wykonać pracę. Dwa rodzaje
energii mechanicznej to energia kinetyczna związana z ruchem ciał, energia potencjalna
związana z wzajemnymi oddziaływaniami ciał. Energię potencjalną dzielimy ma
E. p. ciężkości oraz E. p. Sprężystości .E. p ciężkości posiadają wszystkie ciała podniesione
na pewną wysokość E. p. sprężystości posiadają ciała sprężyste, które
uległy odkształceniu Energię kinetyczną posiadają wszystkie ciała, które są w ruchu.
Epc=m*g*h Eps=k*r/2 Ek=m*v2/2 W=F*r(h) W=P*t W=a*t W=T*r
Zasada zach. E. Mech. : Suma energii kinet. I potencjalnej jest stała
F=G* h/l F=a*m F=m*g F2*r2=F1*r1 F=m(g+a)
Praca 1J W=F*s W=F*r(h) W=P*t W=T*r W=a*t Moc – 1W =J/s
P=F*r P= W/t P=F*V P=m*v P1=P2= m1*V1=m2*V2
Enerhia 1J Epc=m*g*h Eps=k*r/2 Ek=m*v2/2 V=g*t V=P/F
H=gt2/2 T=n*Fn S=at2/2 E=qw*m
A=2*s//t2 c1*m1(t1-t3)=m2*c2(t3-t2)
Epc=m*g*h Eps=k*r/2 Ek=m*v2/2 Ek=W Epc = Ek mgh=mv2//2
Ew=W+Q E=qt*m
Energia wewn. Ciałą to suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich cząsteczek ciał.
Zmiany Ew to sposób cieplny(ciało o +temp, może przekazać swoją temp ciału o –temp..lub
przez wyk. Pracy nad danym ciałem I zasada Termodynamiki : Zmiana Ew ciała jest równa
sumie pracy W wykonanej przez siły zewn. , działające na o ciało i energii przekazywanej przez
cieplny przepływ Energii Q Ew=W+Q .Ciepło właściwe subst. Inf. Nas ile trzeba dost. E, aby zwiększyć
temp o 1`C, jednostkowej masy (1kg)substancji Ec=cmt jednostka to 1J/kg*`C.Bilans Cieplny to rachunek
zysków i strat energii przez poszczególne ciało c1*m1(t1-t3)=m2*c2(t3-t2) Wielkość Fiz., która inf.
Nas ile trzeba dost. E, aby w temp. Topnienia stopić jednostkową masę subst nazywamy ciepłem właściwym qt
E=qt*mWielkość Fiz. ,która inf. Nas ile trzeba dost E, aby zamienić 1kg cieczy w parę nazywamy ciepłem
parowania w temp Wrzenia qw E=qw*m
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2735 , autor: sylwester811 , Ocena: 20.26

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu teoria z całej 7 klasy (2)

teoria z całej 7 klasy (1)
Max Planc i teoria ciała doskonale czarnego
Ruch jednostajny po okręgu- teoria i wzory
Szczególna teoria względności Einsteina.
Einstein i teoria względności
Mikroskop- rysunek+ teoria


Losowe teksty z tej samej kategorii

Silnik elektryczny (2)
Słońce (2)
Nadprzewodnictwo (1)
Układ SI jednostek i budowa atomu
Optyka (3)
Polscy fizycy
Słońce jako główne źródło energii
Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.
Fabryki mezonów B (2)
Bezpieczniki i potencjometr


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 20.26.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-03 11:26:41
⇒Czytano: 2735
Autor: sylwester811


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: