Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Chemia


Zastosowanie izotopów (1)Poprzednia praca: Ropa naftowa (1)
Następna praca: Jokes (1)Treść: NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.
Większoœć pierwiastków chemicznych występuje w postaci dwu lub większej liczbie typów atomów, różnišcych się między sobš liczbš atomów w jšdrze. Wyróżniamy np. trzy typy atomów wodoru (H), pięć typów atomów węgla (C) oraz 16 typów ołowiu (Pb) .Te różne typy atomów jednego i tego samego pierwiastka nazywane sš IZOTOPAMI (isos = równy, topos = miejsce), ponieważ zajmujš one to samo miejsce w układzie okresowym pierwiastków. Wszystkie izotopy danego pierwiastka majš takš samš liczbę protonów, lecz różniš się liczbš neutronów w jšdrze.
Aczkolwiek izotopy danego pierwiastka majš takie same właœciwoœci chemiczne, można je rozróżnić stosujšc właœciwoœci fizyczne. Niektóre sš radioaktywne, wobec tego można je wykrywać i okreœlić iloœciowo na podstawie intensywnoœci promieniowania. Inne izotopy można rozróżniać na podstawie nieznacznych różnic w masie atomowej spowodowanych obecnoœciš dodatkowego neutronu w jšdrze. Substancje zawierajšce w jšdrze izotop 15N (ciężki azot), zamiast zwykłego 14N lub 2H (ciężki wodór, deuter) w miejsce 1H majš większš masę co można wykryć za pomocš spektrometru masowego.
Ogromny postęp w badaniach nad wyjaœnieniem szczegółów metabolicznej aktywnoœci komórek zawdzięczamy zastosowaniu substancji "znakowanych" izotopami, np. cukru znakowanego przez wprowadzenie na miejsce zwykłego węgla (12C) węgla promieniotwórczego (11C lub 14C) bšdŸ węgla ciężkiego (13C). Znakowanš substancję podaje się lub wstrzykuje badanemu zwierzęciu lub roœlinie, bšdŸ też hoduje się w jej roztworze komórki, a następnie izoluje się i bada znakowane produkty powstajšce w wyniku normalnego przebiegu procesów metabolicznych tych organizmów lub komórek. Doœwiadczenie takie pozwalajš dokładnie przeœledzić, etap po etapie, kolejne reakcje, jakim podlega dany zwišzek oraz okreœlić, w jakiej postaci znaczone atomy zostajš ostatecznie wydzielone z komórki bšdŸ organizmu. Dzięki zastosowaniu np. promieniotwórczego wapnia (45Ca) można zbadać szybkoœć tworzenia się substancji kostnej oraz wpływ na ten proces witaminy D i hormonu wydzielanego przez gruczoły przytarczyczne. Metoda ta pozwala na rozwišzanie wielu problemów biologicznych, które nie dały by się rozwikłać w żaden inny sposób.
BOMBA KOBALTOWA
Urzšdzenie do napromieniowywania przedmiotów lub organizmów żywych promieniami g emitowanymi przez izotop kobaltu 60Co o aktywnoœci rzędu 1013-1014 Bq. Ze względu na dużš przenikliwoœć promieniowania g, aktywny kobalt jest otoczony grubš osłonš biologicznš (warstwš ołowiu), w której znajdujš się kanały wyprowadzajšce na zewnštrz wišzkę promieniowania. Bomba kobaltowa może też być wyposażona w mechanizm umożliwiajšcy zdalnš manipulację próbkami bez narażania otoczenia na promieniowanie. Bomba kobaltowa jest stosowana w lecznictwie do zwalczania chorób nowotworowych, w defektoskopii, do sterylizacji żywnoœci oraz w chemii radiacyjnej do badań procesów fizykochemicznych zachodzšcych podczas napromieniowywania wysokoenergetycznymi kwantami g prostych i złożonych układów chemicznych.
BROŃ JĽDROWA
Broń masowego rażenia, w której wykorzystuje się reakcję rozszczepienia jšder lub reakcję jšdrowš do wyzwalania w krótkim czasie wielkich iloœci energii (wybuch jšdrowy). Wyróżnia się następujšce rodzaje broni jšdrowej:
1. Bomba jšdrowa (atomowa) -składa się z urzšdzenia detonujšcego, konwencjonalnego materiału wybuchowego (trotyl) i materiału rozszczepialnego (uran 235U lub pluton 239Pu), podzielonego na dwie lub więcej częœci, każda o masie mniejszej niż masa krytyczna. Wybuch bomby jšdrowej następuje po odpaleniu ładunku prochowego i szybkim skupieniu wszystkich częœci materiału rozszczepialnego, co inicjuje niekontrolowanš reakcję rozszczepienia, trwajšcš aż do rozproszenia materiału rozszczepialnego. Moc bomby jšdrowej może osišgnšć kilkaset kiloton TNT (rys. a; str)
2. Bomba termojšdrowa (wodorowa) -składa się z substancji czynnej (prawdopodobnie mieszaniny deuteru i trytu lub deuterku litu 6LiD), połšczonej z bombš jšdrowš i pełnišcš funkcje zapalnika. Wybuch bomby jšdrowej wytwarza temperaturę rzędu 107 K, niezbędnš do zapoczštkowania niekontrolowanej reakcji termojšdrowej. Moc bomby termojšdrowej może dochodzić do 100 mln ton TNT (rys. b; str )
3. Bomba kobaltowa -bomba jšdrowa lub termojšdrowa umieszczona w płaszczu z metalicznego kobaltu. W czasie wybuchu tej bomby powstaje w dużych iloœciach izotop 60Co emitujšcy promieniowanie g, co powoduje znaczne skażenia promieniotwórcze terenu. Jak dotychczas, taka bomba nie była wypróbowana.
4. Bomba neutronowa -bomba termojšdrowa, której głównš częœć energii wybuchu unosi strumień neutronów szybkich. Niszczy przede wszystkim organizmy żywe.
777
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3939 , autor: sylwester811 , Ocena: 22.96

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Zastosowanie izotopów (1)

Zastosowanie kwasów
Zastosowanie celulozy.
Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia
Zastosowanie izotopów (3)
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (4)
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (5)
Zastosowanie izotopów (2)
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (3)
Zastosowanie soli w życiu codziennym
Zastosowanie i wpływ pierwiastków promieniotwórczych na organizmy żywe.
Zastosowanie promieniotwórczości i izotopów
Zastosowanie wodoru.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych
Mechanizm działania substancji powierzchniowo czynnych.
Pierwiastki (2)
Celuloza (2)
Zanieczyszczenie środowiska (2)
Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji (1)
Alkeny (1)
Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle.
Blaski i cienie promieniowania
Kwasy nukleinowe – budowa i znaczenie


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 22.96.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-02 14:39:53
⇒Czytano: 3939
Autor: sylwester811


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: