Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Władza i polityka jako zjawiska społecznePoprzednia praca: Romantyczny indywidualizm Giaura i Konrada Wallenroda – podobieństwa i różnice.
Następna praca: Romantyzm w Europie.Treść: Władza – oznaczanie urzędu państwowego, miejsca decydenckiego w strukturze społecznej.
2 koncepcje władzy.
A) zasada jedności (koncentracja)
Rządzi 1 organ najwyższy, któremu podporządkowane są inne urzędy (np. monarcha i partie, komuna – organy kolegialne).
B) zasada podziału (separacji)
Władza dzieli się na:
-wykonawczą (rząd z gł. państwa)
-ustawodawczą (parlament)
-sądowniczą (sądy)
Każda z tych władz ogranicza następną i kontroluje jej uprawnienia.
Wg Lock’a: wł. wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza federacyjna.
Podział wł. wg Monteskina przyjął się we wszystkich państwach europy, natomiast wg Lock w USA.
Władza w ujęciu socjalnym.
1.Oznaczenie zdolności kierowania wpływania na zachowanie jednostek lub grup.
2.Oznaczenie stosunków między osobami i grupami, w których zawarty jest element zarządzania, wpływania i decydowania.
3.Oznaczenie ludzi sprawujących urzędy i funkcje państwowe.
Władza polityczna – wł. państwowa zmierzająca do wywołania określonych zachowań w społeczeństwie.
Władza polityczna:
1. Normatywno-formalistyczna.
-źródłem i treścią władzy jest określony system norm,
2. Organistyczna
- wł. polityczna ma charakter ogólnospołeczny i nie powinna liczyć się z interesami partykularnymi lub klasowymi
3. Subiektywistyczno-psychologiczna
-podłoże i istotę władzy stanowią przyrodzone predyspozycje ludzkie do agresji i instynkt dominacji.
4. Indywidualno-socjologiczne
-władza to gra interesów jednostkowych i indywidualnych, wolność jednostek silnych. A ograniczenie słabszych.
Elementy składowe władzy.
Władza:
autorytet: legitymizacja społeczna (tradycja, charyzm, racjonalizm)
zakres: totalitarny (autorytarny, demokratyczny)
moc: subiektywna, obiektywna.
Moc władzy – sposób odczucia podporządkowanie władzy.
Moc obiektywna – stwierdzenie podległości ośrodkowi władzy.
Moc subiektywna – czucie podległości ośrodkom władzy.
Legitymizacja społeczna – uznanie, potwierdzenie władzy
-przez tradycję władza istnieje od zawsze, jest dziedziczna, normy tradycyjne określa zakres władzy.
-Przez charyzmę – niektórzy ludzie maja predyspozycje do rządzenia, lecz nie maja one nic wspólnego z umiejętnościami.
-Przez racjonalizm – władza ma uzasadnione prawo.
Zakres
-Totalitarny – organ wł. ingeruje we wszystkie sprawy obywateli
-Autorytarny – organy nieliczące się z opinią społeczeństwa lub jego przedstawiciele
-Demokratyczny – obywatele mają pośrednich lub bezpośrednich przedstawicieli i dzięki nim wpływają na władzę
Polityka:
1.Planowe i zorganizowane dążenie do zdobycia władzy.
2.Sztuka rozstrzygania konfliktów na drodze kompromisu.
3.Sztuka dokonywania wyboru celu i podejmowania decyzji w skali państwowej oraz skutecznej ich realizacji.
Podstawą polityki są zdolności jednostki gr. społ. i organów określane mianem podmiotowości politycznej.
Podmiotowość polit wyraża się poprzez:
-samodzielny udział w życiu polit
-wywieranie wpływu na innych
-wywoływanie zmian w stos polit
Różne podmioty polityczne:
I człowiek
Arystoteles określił człowieka jako zoon politikon (zwierze polityczne)
Człowiek jest istotą polityczną, ponieważ:
1)Musi żyć w społeczeństwie
2)Jest aktywny w sposób naturalny
3)Człowiek jako aktywna istota polityczna tworzy państwo
Arystoteles stworzył pierwszy teoretyczny system nauki o państwie. Wyróżnił 3 formy rządów:
a)monarchię
b)arystokrację (oligarchia)
Politeię – doskonała postać demokracji opartej na kompromisie, wolności jednostki i działaniu na rzecz dobra ogółu. Wyższe stadium rozwoju politycznego.
II podmioty ostateczne
Podmioty ostateczne to wielkie gr. Społeczne, których cechą wspólną są interesy polit, ekon i naród.
III podmioty bezpośrednie
Podmioty bezpośrednie – organizacje i instytucje polit uczestniczące w sprawach władzy.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3017 , autor: pawlukewa , Ocena: 39.73

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Władza i polityka jako zjawiska społeczne

Władza wykonawcza (2)
Czwarta Władza: Czy środki masowego przekazu możemy nazwać czwartą władzą?
Władza (1)
Władza wykonawcza (1)
Władza ustawodawcza- Sejm i Senat w RP


Losowe teksty z tej samej kategorii

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce
Media - czwarta władza (3)
Ochrona środowiska.
Parlament RP
Polityka i partie polityczne.
Omówienie artykułu - AIDS
Służba cywilna w Polsce (1)
Transformacja systemowa w Polsce - przemiany polityczne
Mniejszości narodowe- Litwini.
Budżet Państwa.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 39.73.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-03-30 10:21:07
⇒Czytano: 3017
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: