Strona główna » Liceum » Pozostałe » Sport


KonspektPoprzednia praca: Styl gotycki w architekturze
Następna praca: Wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej.Treść: BIBLIA W LITERATURZE POLSKIEJ
·ŚREDNIOWIECZE
I. „Bogurodzica”:
a)pieśń religijna
b)jest to ciąg próśb modlitewnych:
-do Matki Boskiej aby pośredniczyła u swego Syna
-do Syna Bożego o wysłuchanie modlitwy, o dobrobyt w życiu ziemskim i wieczne życie po śmierci
c)święta liczba 4:
-Matka Boska
-Chrystus
-Bóg
-Jan Chrzciciel
II. „Legenda o Św. Aleksym”
a)przedstawiony wzór ascety i świętego
b)w utworze obserwujemy:
-upokorzenie i ubóstwo Aleksego, które znosi
-interwencję matki boskiej
-cuda po śmierci bohatera
d)model biografii świętego:
-doskonalenie duszy
-odrzucenie wszelkich dóbr ziemskich, kontemplacja
III. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią”
a)„taniec ze śmiercią”:
-śmierć zrównuje stany
b)przedstawieni śmierci jako rozkładającego się ciała
c)temat przemijania ludzkiego istnienia
IV. „Lament Świętokrzyski” /Żale Matki Boskiej pod Krzyżem” lub posłuchajcie, bracia miła”/
a)apostrofa do Matki Boskiej
b)opis męki Chrystusa, przy której obecna jest Matka Boska:
- Maryja jest tu nie wybraną matką Boga lecz utożsamia się z ludzkim bólem
c)apostrofa do Syna Bożego
d)wołanie do Archanioła Gabriela
e)zestawienie boskiej idei ze zwykłym ludzki życiem
·RENESANS
I. ”Żywot człowieka poczciwego”- Mikołaj Rej:
a)utwór parenetyczny czyli kreujący wzór godny naśladowania
b)wzorowa postawa człowieka:
-przestrzeganie obowiązków obywatelskich
-Ożenek
-Życie zgodne z przykazaniami
-Życie w zgodzie z naturą
-Pogodna wizja pożegnania się ze światem
-Rozwaga
-Umiejętność czerpania radości z życia

II. „ „Pieśń o Rolandzie”:
1. Ze względu na porównanie Rolanda z Jezusem:
a)Roland podobny do Jezusa, jest prawdziwym chrześcijaninem;
b)Roland jest wasalem Karola Wielkiego ale także Boga;
c)rycerz umiera na górze, która symbolizuje Golgotę, umiera leżąc krzyżem- chce odejść tak jak jego Pan Jezus Chrystus
d)w chwili śmierci Roland „opuści głowę na ramię”- umiera podobnie jak Chrystus nie myśli o sobie tylko o swych najbliższych i rzeczach bliskich jego sercu.
III. „Kazania Sejmowe”- Piotr Skarga:
1. Poglądy Skargi:
a)trzeba myśleć o kraju
b)wyzbyć się chorób takich jak:
-kłótliwość
-chciwość
-obojętność
2. Ojczyzna jako:
a)Matka
b)Tonący okręt
IV. „Fraszki”- Jan Kochanowski
1. Religijne:
-Na dom w Czarnolesie
-Do pana
-Modlitwa o deszcz
2. Mądrość fraszek:
a)życie ludzkie nie składa się z samych radości
b)można patrzeć bez lęku w stronę Boga
c)Bóg Kochanowskiego nie jest surowym sędzią karzącym grzeszników, lecz miłosiernym Stwórcą, opiekunem człowieka
V. „Pieśni” -Kochanowskiego:
1. „Pieśń XXV- Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary...”:
a)pieśń ma miano hymnu do Boga
b)jest pieśnią pochwalną
c)kosmos i ziemia to dzieło Boga
d)człowiek jest dziedzicem Boga na ziemi
2. „Pieśń II”:
a)harmonia świata
b)uroda i piękno natury
c)radość dla każdego elementu świata:
-lasu
-lodu
-zboża etc.

·BAROK
I. „Sonety”- Mikołaj Sęp Szarzyński:
1. Ważna jest tylko miłość do Boga, bo:
a)może przepędzić lęki i trwogi człowiecze
b)poradzić na okrucieństwo przemijania
miłość ta jest trwała i słuszna
·OŚWIECENIE
1. Pieśni i kolędy Franciszka Karpińskiego
a)kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje...”:
- motyw narodzin Jezus
b)„Kiedy ranne wstają zorze...”
c)„Wszystkie nasze dzienne sprawy...”
2. Bóg Karpińskiego jest :
-Wszechmocny,
-jest Stwórcą,
-Opatrznością,
-Stróżem
-Sędzią człowieczym
·ROMANTYZM
1. „Dziady cz.II”- Adam Mickiewicz:
a)motyw grzechu:
-lekki- popełniają je małe dzieci /tu: Józio i Rozalka- nie zaznali goryczy na ziemi/
-ciężkie- dorośli:
·zły dziedzic- żałował głodnej kobiecie jabłka i ona umarła
·piękna dziewczyna- nikogo nie kochała
b)zjawy, duchy, widma
2. „Dziady cz.III” Adam Mickiewicz
a)martyrologia ( cierpienie) narodu polskiego:
-cierpienie przybliża nas do Boga
-cierpienie sprawia, że stajemy się narodem moralnym
b)mesjanizm narodu polskiego- „Polska Chrystusem narodu”:
-Polacy to naród wybrany przez Boga
-jak odrodził się Chrystus, tak odrodzi się Polska
c)widzenie Ks. Piotra /wizja Powstania Listopadowego, przyszłe losy Polski/:
-Car Mikołaj I porównany do Heroda
-Polska- Chrystus
-Francja- Piłat /umywa ręce/
-szlachta- Barabasz
-wolność- Matka Święta
-męki Polski- ukrzyżowanie Chrystusa
-krzyż- 3 zabory
-śmierć narodu polskiego- śmierć Chrystusa
-polska odradza się- zmartwychwstanie
d) bunt Kordiana przeciwko Bogu
3. „Smutno mi Boże...”-Juliusz Słowacki
a)podmiot liryczny pokorny wobec Boga
b)podmiot liryczny zali się Bogu
4. „Nie- boska komedia”- Zygmunt Krasiński
a)I część:
-walka dobra ze złem
-szatan kusi Hrabiego
-Bóg nie zapomina o Henryku- wysyła do niego Anioła Stróża aby ten powiedział mu o dziecku, daje mu szansę
-świat bez Boga by się rozpadł, oszalałby
b)motywy biblijne:
-przywołanie potęgi Izraela- przechrzci
-szydzenie z Chrystusa, chęć ponownego zabicia go
- obrona chrześcijaństwa przed pogaństwem
-„stań porzuć dom i idź za mną”- słowa Chrystusa
-na rewolucję idą jak na sąd ostateczny
-ostatnie słowa: „Galilejczyku- zwyciężyłeś!”
-Pankracy- uosobienie Antychrysta- jak w Apokalipsie
·POZYTYWIZM:
1. „Potop”- Henryk Sienkiewicz
a) obrona Częstochowy- motywy biblijne:
-kult Maryi przed bitwą
-w trakcie bitwy klasztor prawie nie ucierpiał- CUD
-koń Mullera zląkł się i nie chciał postąpić w stronę klasztoru- CUD
-Kordecki obchodzi z procesją klasztor wznosząc arkę bożą
-Palący się klasztor, który mimo ognia nie zniszczył się- tak jak młodzieńcy przebywający w niewoli u króla Babilonii zostali wrzuceni do ognia, jednak pod opieką anioła wyszli z tego cało ze śpiewem na ustach, nie tknięci
-Kordecki jako prorok
-Błękit otaczający klasztor- jak słup obłoku przed ludem izraelskim
-Kościół ocalał- jak Arka Noego po potopie
c)Bóg jest po naszej stronie, jesteśmy narodem wybranym
2. „Quo Vadis”- Henryk Sienkiewicz
a)prześladowanie chrześcijan, zabijanie ich
b)niewierzący rzymianie- Chrystus to był tylko człowiekiem
·MŁODA POLSKA
1.”Dies Irae”- Jan Kasprowicz
a)dies irae- dzień gniewu- temat Hymnu śpiewanego w dzień Zaduszny
b)utwór przesycony symboliką biblijną
c)aluzja do:
-są du ostatecznego
- Apokalipsy- trąby
-Ks. Rodzaju- Adam i Ewa
-Psalmów
-Ks.Hioba
-Do męki Chrystusa
d)Bóg Ojciec jako sędzia sprawiedliwy
e)Chrystus- miłosierny
f)Adam buntuje się przeciwko Bogu
g)Pojawia się pytanie o winę człowieka, o odpowiedzialność za grzech
2.”Przeprosiny Boga”- Jan Kasprowicz
a)dwaj staruszkowie sprzeciwiają się Bogu
b)nagle doznają uczucia, że „Bóg opuścił ich ściany”
c)chcą odnaleźć Boga, poświęcają się
d)Bóg i człowiek są sobie bardzo bliscy, panuje między nimi przyjaźń
e)Bóg ich odnajduje i znów panuje radość w ich życiu
3. „Przedśpiew” Leopold Staff
a)podmiot liryczny:
-człowiek, który wiele przeszedł
-dostrzega przemijanie- śmierć i narodziny
-mówi, że życie mimo wszystko jest piękne
-uczy jak miłować i szanować życie
-wszystko ma swój sen i cel
-mądrość wypływa z doświadczenia, z życia
·DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
1.Franciszkanizm w poezji Leopolda Staffa:
a)„Wysokie drzewa”:
-zachwyt naturą
-życie w zgodzie z naturą /tak jak Św. Franciszek/
-to co piękne jest też dobre
b)„Świat”:
-świadomość przemijającego życia
-człowiek poznaje Boga a Bóg człowieka- jedność z Bogiem
-braterstwo
2. „Urszula Kochanowska”- Bolesław Leśmian
-Urszulka spotyka się z Bogiem
-Bóg kochający, opiekuńczy, łagodny, dobrotliwy
-istnieje niebo- ale nie to chrześcijańskie- to po prostu inny świat
3. „Sam” Józef Czechowicz
-katastrofizm- wizja, obraz tragedii
-coś wskazuje zagładę, katastrofę
-przełom wieków- oczekiwanie na to co będzie
-zapowiedź apokalipsy
·WSPÓŁCZESNOŚĆ:
1.”Piosenka o końcu świata” Czesław Miłosz
a)zwykły dzień wypełniony słońcem i spokojem
b)życie toczy się swym torem
c)nikt nie widzi „ostateczności” tego dnia
d)piosenka- nie pieśń czy hymn
e)dzień sądu nadejdzie niespodziewanie, bez żadnych znaków czy uprzedzeń wiec żyjmy normalnie
f)przestroga biblijna:”nie znasz dnia ani godziny
g)Miłosz zakłada pewną bezbolesność końca świata
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3700 , autor: pawlukewa , Ocena: 52.71

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Konspekt

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Mit o powstaniu szkoły - własnego autorstwa
Dlaczego Edyp musiał cierpieć za coś czego nie zrobił?
„Miłość – to piękne słowo"
Antyczny wizerunek świata bogów i ludzi
Miłość Boga i człowieka , oraz miłość Boga do człowieka
Żadnych palenisk nie ma, piekło to inni.
Wszystko o Starożytności
Ściąga z Antyku
Jakie uniwersalne postawy, wartości i uczucia przydatne człowiekowi XXI wieku znajdziemy w biblii?
Podzielam stanowisko Kreona i bronię jego racji


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 52.71.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-04-11 21:50:44
⇒Czytano: 3700
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: