Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


System finansowy podmiotu gospodarczego.Poprzednia praca: Biosynteza białek
Następna praca: Podatek od osob fizycznych (net)Treść: Produkowanie dóbr odbywa się w przedsiębiorstwie ( -komunalne, państwowe, prywatne, jednozakładowe,wielozakładowe )
Podwójna rola producenta :
·zaopatruje się na rynku w niezbędne czynniki produkcji ( surowce ,maszyny, siłę roboczą.,itp.)
·występuje na rynku jako sprzedawca
Decyzje producentów znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się popytu na rynku na czynniki produkcji oraz w kształtowaniu się podaży wyprodukowanych dóbr.
PRODUKCJA-polega na przetwarzaniu zasobów w celu wytworzenia produktów i usług
Sposób łączenia ze sobą różnorodnych zasobów zależy od technologii -( wskazuje jakie zasoby muszą byc połączone ze sobą w celu wytworzenia dobra oraz w jakich proporcjach )
WSPÓŁCZYNNIKI TECHNOLOGICZNE --ilości danego zasobu ,które należy użyć dla wyprodukowania jednostki wyrobu .
*FAZA ZAKUPÓW ZASOBÓW
Wydatki - nakłady , nakłady wyrażone w pieniądzu --koszty produkcji .Oprócz tego rezygnuje z korzyści , które mógłby otrzymać z innych zastosowań zasobów---koszty alternatywne.
Producent spodziewa się osiągnąć DOCHÓD
NAKŁADY WYNIKI
Surowce, połfabrykaty,
maszyny,urządzenia , usługi
innych członków produkcji dobra pośrednie
·siła robocza dobra finalne:· inwestycyjne· konsumpcyjne
· ziemia
· kapitał pożyczony
·FAZY OBIEGU KAPITAŁU
1. ZAKUP CZYNNIKÓW PRODUKCJI -kapitał pieniężny
2. PRODUKCJA DÓBR --kapitał rzeczowy
3. SPRZEDAŻ --- kapitał pieniężny
ROLA ZYSKU:
¨wpływa na możliwości inwestycyjne firmy,
¨samofinansowanie przedsięwzięć
¨wielkość zatrudnienia
¨rola motywacyjna
Przychody ze sprzedaży ---koszty produkcji i sprzedaży = ZYSK BRUTTO
Zysk brutto --- podatki = ZYSK NETTO
Zysk netto ---rezerwy obowiązkowe i dobrowolne = ZYSK DLA WŁAŚCICIELI
Efektywność techniczna ----producent maksymalizując efekt produkcji nie będzie wkładał do produkcji więcej czynników aniżeli jest to konieczne dla osiągnięcia danej wielkości efektu.
Efektywnośc ekonomiczna----polega na takim wykorzystaniu nakładów czynników produkcji aby, koszt wytworzenia jednostki produktu był minimalny.
Efektywnośc ekonomiczna oznacza wybór w oparciu o zasadę najmniejszego kosztu produkcji .
Zależności między wielkością produkcji a rozmiarem nakładu czynników produkcji przedstawia funkcja produkcji.
Q=f ( F1, F2,..., Fn )
CZYNNIKI PRODUKCJI :
-czynniki stałe--- nakład nie ulega zmianie wraz ze zmianami rozmiarów produkcji
-czynniki zmienne
KRÓTKI OKRES ---- nie zmienia się technologia produkcji
· FUNKCJA PRODUKCJI W KRÓTKIM OKRESIE CZASU
jednoczynnikowa funkcja produkcji
Podstawowe założenia analizy :
· istnieje tylko jeden czynnik zmienny
· istnieje tylko jeden czynnik stały
· technologia produkcji jest dana
· czynniki produkcji mogą łączyć się z sobą w różnych proporcjach
· produkt jest jednorodny
PRODUKT PRZECIĘTNY --produkcja całkowita dzielona przez ilość zatrudnionych pracowników
PRODUKT MARGINALNY---przyrost produkcji przyrost produkcji osiągany z dodatkowej jednostki czynnika zmiennego
P.P i P.M początkowo wzrastają a następnie po osiągnięciu max. zmniejszają się
Zmiany produktów całkowitego , przeciętnego , marginalnego opierają się na prawie malejących przychodów
PRAWO MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW-ZWIĘKSZAJĄC NAKŁAD CZYNNIKA ZMIENNEGO OSIĄGAMY TAKI PUNKT ,PO PRZEKROCZENIU KTÓREGO KAŻDA DODATKOWA JEDNOSTKA CZYNNIKA ZMIENNEGO DAJE CORAZ MNIEJSZE PRZYROSTY PRODUKCJI.
EFEKTY SKALI :
wszystkie czynniki są zmienne , zmiany odbywają się według stałych proporcji
1. stałe efekty skali produkcji- czynniki zmieniają się proporcjonalnie- produkcja zmienia się w tych samych proporcjach
2. malejące efekty skali produkcji- czynniki zmieniają się proporcjonalnie -produkcja zmienia się mniej niż proporcjonalnie
3. rosnące efekty skali produkcji -proporcjonalna zmiana czynników- bardziej niz proporcjonalna zmiana produkcji
IZOKWANTY produkcji powstają z połączenia wszystkich możliwych kombinacji czynników dających taką samą wielkość produkcji
IZOKOSZTA linia prosta na której koszty całkowite są stałe
Optymalna kombinacja czynników znajduje się w punkcie styczności izokoszty z możliwie najwyżej położoną izokwantą. To punkt równowagi przedsiębiorstwa , w którym osiąga ono maksymalną produkcję przy danym koszcie całkowitym.
koszty
KOSZTY PRYWATNE-związane z zakupami surowca
KOSZTY SPOŁECZNE—uboczne związane z działalnością
KOSZTY RACHUNKOWE -ilość kupowanych czynników * ich cena w pieniądzu -k. explicite
KOSZTY EKONOMICZNE-- wartość wszystkich zasobów użytych do produkcji. Wartość tę wyznacza koszt najlepszego alternatywnego zastosowania zasobów. To wszystkie koszty explicite i implicite łącznie z zyskiem normalnym niezbędnym do zatrzymania zasobów w danej działalności gospodarczej
ZYSK RACHUNKOWY= PRZYCHODY CAŁKOWITE --- KOSZTY EXPLICATE
ZYSK EKONOMICZNY = PRZYCHODY CAŁKOWITE --( K. EX. + K. IMP. )
Krótki okres czasu:
K. zmienne: -
· płace pracowników
· koszty surowców, materiałów itp.
· koszty energii , wody
K. stałe:
· płace pracowników administracji i obsługi
· koszty zużywania się budynków , maszyn
· koszty użytkowania ziemi , najmu lokali
· koszty kredytów
FUNKCJA KOSZTÓW PRODUKCJI relacja między kosztami produkcji i odpowiednią wielkością produkcji
kc = f ( Q )
KOSZTY W KRÓTKIM OKRESIE;
1. STAŁE CAŁKOWITE
2. ZMIENNE CAŁKOWITE
3. KOSZTY CAŁKOWITE
4. KOSZTY PRZECIĘTNE
5. KOSZTY MARGINALNE
Ad 1)
Niezależne od wielkości produkcji
Ad 2 )
rośnie w miarę zwiększenia produkcji -- tempo wzrostu nierównomierne .Rośnie wolniej potem szybciej
Ad 4 )
KOSZT MARGINALNY-zmiana kosztu całkowitego wynikająca ze zmiany wielkości produkcji o jednostkę
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1884 , autor: Mafej , Ocena: 86.5

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu System finansowy podmiotu gospodarczego.

Systemy zarządzania
Systemy finansowe w Polsce


Losowe teksty z tej samej kategorii

Kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oparte na konkretnym przykładzie
Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej
Cytaty o pracy
Bezrobocie (10)
Biznes plan - Biuro turystyczne
Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.
Jeden dzień z mojego życia (normy: prawne, obywatelskie i obyczajowe)
Związek między sukcesem lub niepowodzeniem firmy a stosowane strategie na wybranym przykładzie.
Biznes Plan (4)
Gospodarka transportowa w przedsiębiorstwie


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 86.5.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-10-29 22:03:47
⇒Czytano: 1884
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: