Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Komunikacja interpersonalna

Proces komunikacji przebiega między nadawcą a odbiorcą i polega na transformacji i zrozumieniu treści komunikatu. O efektywnej komunikacji można mówić wtedy, gdy treść wyp [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:46 , Wyświetleń: 3201 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKIb) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toru [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:17 , Wyświetleń: 29006 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa spółdzielczego z 1982 r. (Dz. U nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdz [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:16 , Wyświetleń: 2706 , Ocena: 2.85, Głosów: 33, Autor: majka100100

Biznes plan. (2)

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz.I. STRESZCZENIEPrzedmiotem biznes plan [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:03 , Wyświetleń: 3530 , Ocena: 2.98, Głosów: 48, Autor: majka100100

Podanie o pracę

Ostrów Wielkopolski, dn. 13.02.2003r.Wiśniewska MarzenaUl. Piaskowa 3963-400 Ostrów Wielkopolski tel. (062) 738 70 00kom. 0 607 111 122 [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:14 , Wyświetleń: 11453 , Ocena: 3, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Spółki (4)

Spółka cywilnaMoże być wykorzystywana jako forma prawna zarówno w celu prowadzenia wspólnej działalności, jak i do przeprowadzenia jednej wspólnej akcji przez wspóln [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:38 , Wyświetleń: 3658 , Ocena: 9.34, Głosów: 317, Autor: ew.la

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespoł [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:08 , Wyświetleń: 3313 , Ocena: 10.88, Głosów: 265, Autor: ew.la

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.Czynn [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:21 , Wyświetleń: 3355 , Ocena: 11, Głosów: 249, Autor: tom

Spółki - chrakterystyka

Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaanga [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:14 , Wyświetleń: 2798 , Ocena: 12.28, Głosów: 224, Autor: ew.la

Rynek kapitałowy w Polsce

Ogólne informacje o rynku kapitałowymRynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Można go podzielić na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Różnice pomiędzy jednym [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:42 , Wyświetleń: 3269 , Ocena: 12.39, Głosów: 240, Autor: tom

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:47 , Wyświetleń: 3117 , Ocena: 12.41, Głosów: 245, Autor: tom

Ekonomia - Giełda - ogólny zarys funkcjonowania

1. Istota giełdyGiełda - jest to miejsce, w którym odbywają się regularnie w określonym czasie spotkania osób prawnych i fizycznych pragnących zawrzeć transakcje kupna [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:34 , Wyświetleń: 2783 , Ocena: 12.98, Głosów: 217, Autor: pawlukewa

Zasady działania i tworzenia spółek kapitałowych Sp. z o.o. oraz S.A.

W obowiązującym prawie polskim spółkami kapitałowymi są: - Spółka akcyjna- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyposażone one są w osobowość prawn [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:27 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 13.4, Głosów: 234, Autor: ew.la

Biznesplan - restauracja.

Spis treści:1. Cel przedsięwzięcia2. Charakterystyka przedsiębiorstwa3. Charakterystyka oferowanych usługa) zakres usługb) cechy oferowanych usługc) [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:02 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 16.06, Głosów: 68, Autor: majka100100

Funkcje pieniądza.

Funkcje pieniądza:-środek wymiany wartości-środek płatniczy- środek gromadzenia wartości tzw. TezauryzacjiDefinicje banku:1. tradycyjną definicją banku jest on [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:27 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 18.07, Głosów: 58, Autor: Mafej

Agencje reklamowe i marketingowe

Marketing to nowoczesny styl myślenia ekonomicznego o sposobie prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.We współczesnym biznesie znajomość marketingu stała się klucz [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:13 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 18.8, Głosów: 158, Autor: ew.la

Bankowość. (2)

V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalno [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:26 , Wyświetleń: 1183 , Ocena: 18.9, Głosów: 48, Autor: Mafej

Banki

I)Funkcje Banku Centralnego:1. Bank banków – kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy – pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne r [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:05 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 21.4, Głosów: 47, Autor: elkakida

Podstawy zarządzania (2)

Jest to zbiór najważniejszych wiadomości z podstaw zarządzania. Dobry do powtórki przed egzaminami, kolokwium.Skrót z podstaw zarządzania!!!Podstawowe role kierownic [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:51 , Wyświetleń: 2160 , Ocena: 21.62, Głosów: 25, Autor: majka100100

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 21.75, Głosów: 50, Autor: elkakida

Spółki (3)

Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, po [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:13 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 22.07, Głosów: 110, Autor: ew.la

Praca

Przyczyny bezrobocia na rynku pracy: 1. Różnice strukturalne - Różnice strukturalne występują wtedy, gdy bezrobotni poszukują pracy, a firmy chcą zatrudnić specjalistów, [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:07 , Wyświetleń: 1238 , Ocena: 23.36, Głosów: 41, Autor: majka100100

Podatki (2)

Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne). Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki po [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:20 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 24.14, Głosów: 43, Autor: Mafej

Firma

INFORMACJE O FIRMIEFormy organizacyjno-prawne spółek:-cywilna;-z o.o.;-akcyjna;-komandytowa;-komandytowo-akcyjna;-partnerska;-jawna.Zakładani [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:18 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 25.49, Głosów: 44, Autor: Mafej

Projekt budżetu państwa

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA - praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:27 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 26.91, Głosów: 46, Autor: Mafej

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIECelem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. N [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:32 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 28.05, Głosów: 42, Autor: Mafej

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 28.2, Głosów: 45, Autor: majka100100

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jes [...]

Dodano: 2009-02-03 21:24:00 , Wyświetleń: 1228 , Ocena: 29.36, Głosów: 35, Autor: elkakida

Procesy integracji i globalizacji.

Integracja gospodarcza stanowi proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się przedsiębiorstw [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:52 , Wyświetleń: 1180 , Ocena: 29.4, Głosów: 41, Autor: majka100100

British Petroleum na świecie

BP na świecie24 lipca 2000 została zaprezentowana nowa ogólnoświatowa marka BP Amoco. Zmiana marki zachodzi po 12 latach od ostatnich modernizacji stacji BP, a po 20 latach [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:50 , Wyświetleń: 2284 , Ocena: 29.84, Głosów: 30, Autor: majka100100

Rynek (ekonomia)

RYNEK:USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niema [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:53 , Wyświetleń: 1289 , Ocena: 29.94, Głosów: 35, Autor: majka100100

Karty kredytowe

Karta kredytowa (ang. credit card) jest kartą płatniczą, pozwalającą jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji, bez posiadania bieżących środków na koncie, na podstawie p [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:58 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 31.26, Głosów: 30, Autor: Mafej

Globalizacja (2)

GLOBALIZACJA Globalizacja jest pojęciem odnoszącym się do opisu zasadniczych trendów w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegający [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:01 , Wyświetleń: 1223 , Ocena: 31.37, Głosów: 29, Autor: Mafej

Istota innowacji i innowacje w ekologii.

PLAN PRACY:1.INNOWACYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW2.POJECIE INNOWACJI, ŹRÓDŁA.3.ISTOTA, RODZAJE INNOWACJI4.INNOWACJE EKOLOGICZNE5.POLSKA A EKOLOGI [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:56 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 31.44, Głosów: 31, Autor: majka100100

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda)Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci)- [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:52 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 31.9, Głosów: 28, Autor: majka100100

Makroekonomia - skrót

Jest to zbiór najważniajszych wiadomości z makroekonomii (kurs podstawowy) - bardzo przydatny do kolokwium.Skrót z makroekonomii. (na podstawie „System rynkowy” [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:49 , Wyświetleń: 1195 , Ocena: 31.9, Głosów: 29, Autor: majka100100

Biznes Plan (15)

BIURO TURYSTYCZNE „CHICAGO”Spółka jawna.Planowane otwarcie na III kwartał 2004 roku.Założyciele : Maksimczyk Krzysztof Czekała Marcin [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:56 , Wyświetleń: 1382 , Ocena: 32.13, Głosów: 29, Autor: elkakida

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

HistoriaZjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzon [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:11 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 32.52, Głosów: 20, Autor: elkakida

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (1)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:24 , Wyświetleń: 1168 , Ocena: 33.06, Głosów: 31, Autor: majka100100

Wady i zalety przystąpienia do UE

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.a. Oficjalne stosunki dyplomatyczne Polski ze Wspólnotami Europejskimi datują się od 1988 roku b. Idea włączenia Pol [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:29 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 33.48, Głosów: 41, Autor: majka100100

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna to pierwsze spotkanie kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznają się wzajemnie i [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:46 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 33.56, Głosów: 26, Autor: elkakida

W jaki sposób zreformowałabyś politykę społeczną i gospodarczą rządu, aby zapewnić dochody budżetowe państwa i zabezpieczenie materialne społeczeństwa?

To pytanie nie należy do najłatwiejszych.Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:11 , Wyświetleń: 920 , Ocena: 34.14, Głosów: 21, Autor: majka100100

Umowa handlowa - kontrakt

Tarnobrzeg 29 II 2003 r.Dostawca:Odbiorca:Heniek Burczyzbrzucha sp. bez o.Komenda Powiatowa Policjiul. Wieśniacka 00w Tarnobrzegu 10-100 Dziury szlacheckieul. Sien [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:29 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 35.35, Głosów: 25, Autor: elkakida

Mobbing

ROZUMIENIE I PRZYCZYNY MOBBINGUMobbing - znane już dawniej pojęcie, stosowane przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt, z początkiem lat osiemd [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:28 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 35.55, Głosów: 30, Autor: majka100100

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka... [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:56 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 36.12, Głosów: 25, Autor: majka100100

List motywacjny

Otwock, 16 kwietnia 2004 r.Johny Beul.Krasika 1505-692 OtwockTel. +48695456547Sklep zoologiczny "Doggy" ul.Kloca 906-321 OtwockList motywacjnySz [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:47 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 36.16, Głosów: 30, Autor: majka100100

Poszukiwanie pracy

Dane statystyczne wykazują, że we wszystkich rozwijających się krajach występuje problem bezrobocia, różny jest jedynie jego poziom.Bezrobocie jest zjawiskiem, które po [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:44 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 36.26, Głosów: 26, Autor: elkakida

CV (1)

w zalaczniku!!!!! [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:42 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 36.29, Głosów: 27, Autor: Mafej

Bizes Plan biura podróży.

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek WaldemarGrzelak Tomasz Jóskowiak Magdalena [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:59 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 36.35, Głosów: 22, Autor: majka100100

Komunikacja Interpersonalna

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:37 , Wyświetleń: 3201 , Ocena: 36.48, Głosów: 72, Autor: Mafej

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?