Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zbyt w przedsiębiorstwie.

Rola zbytu w przedsiębiorstwie.Zbyt jako faza procesu gospodarczego i obrotu towarowego.Zbyt jest fazą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego – [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:56 , Wyświetleń: 1069 , Ocena: 56.2, Głosów: 14, Autor: Mafej

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. czyli spółka przedsiębiorcyDefinicja firmy Zgodnie z art. 431 KC spółka z o.o. jest przedsiębiorcą, gdyż posiada osobowość prawną i prowadzi we [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:43 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 36.88, Głosów: 31, Autor: Mafej

Stosunki międzyludzkie - human relations

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowego kierunku w teorii i praktyce zarządzania, określanego mianem human relations (stosunków międzyludzkich), Amerykanin Douglas McG [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:14 , Wyświetleń: 1122 , Ocena: 54.5, Głosów: 17, Autor: Mafej

Umiejetnosci, talenty i planyna 10 lat

1. Moje umiejętności:- kreatywność,- komunikatywność,- szybkie podejmowanie decyzji,- asertywność,- agitacja,- prasowanie,- szybkie nawiązywani [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:50 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 54.81, Głosów: 20, Autor: Mafej

Podatki (2)

Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne). Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki po [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:20 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 24.14, Głosów: 43, Autor: Mafej

Firma

INFORMACJE O FIRMIEFormy organizacyjno-prawne spółek:-cywilna;-z o.o.;-akcyjna;-komandytowa;-komandytowo-akcyjna;-partnerska;-jawna.Zakładani [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:18 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 25.49, Głosów: 44, Autor: Mafej

Jeden dzień z mojego życia (normy: prawne, obywatelskie i obyczajowe)

Czwartek 25 VII 2001r.Wreszcie wakacje!!!Godzina 8 rano, jak co dzień obudził mnie głos sympatycznego felietonisty z radia RMF. Trzeba było teraz wstać z łóżka, opu [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:19 , Wyświetleń: 1045 , Ocena: 63.26, Głosów: 18, Autor: Mafej

Typy osobowości

KLASA IC31 osóbMoją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków.Melancholików żadnych nie zauważyłam.< [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:20 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 36.87, Głosów: 30, Autor: Mafej

Projekt budżetu państwa

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA - praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:27 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 26.91, Głosów: 46, Autor: Mafej

Różne formy zawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

Rodzaje umów o pracę:Kodeks pracy wyróżnia:1. Umowa o pracę na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nas [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:28 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 55.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Jakie warunki należy spełnić by załorzyć własną firmę

Dla wielu ludzi, którzy nie boja się ryzyka i pokonywania trudności – założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansa nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zaj [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:34 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 95.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Cytaty o pracy

1.Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży. 2.Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca. 3.Im większa jest praca, tym s [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:32 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 41.46, Głosów: 25, Autor: Mafej

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej rodzaj

Modernizacja gospodarki oraz jej konsekwentna restrukturyzacja jest warunkiem przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Ma ona również istotne znaczenie dla urynkowienia tych dziedz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:11 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 142, Głosów: 6, Autor: Mafej

Karty kredytowe

Karta kredytowa (ang. credit card) jest kartą płatniczą, pozwalającą jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji, bez posiadania bieżących środków na koncie, na podstawie p [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:58 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 31.26, Głosów: 30, Autor: Mafej

CV (1)

w zalaczniku!!!!! [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:42 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 36.29, Głosów: 27, Autor: Mafej

List motywacyjny (intencyjny)

Wrocław, 03.11.2003Henryka Nowakowska mgr inż. ds. marketingu i zarządzania Wrocław, ul. Słona 24tel. 0503 555 333 [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:43 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 54.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Globalizacja (2)

GLOBALIZACJA Globalizacja jest pojęciem odnoszącym się do opisu zasadniczych trendów w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegający [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:01 , Wyświetleń: 1223 , Ocena: 31.37, Głosów: 29, Autor: Mafej

Popyt i podaż - analiza sytuacji na różnych rynkach: rynek telefonów komórkowych

POPYT I PODAŻ – ANALIZA SYTUACJI NA RÓŻNYCH RYNKACHRynek telefonów komórkowych•Rynek telefonów komórkowych na świecie i w EuropieNa świecie w ostat [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:07 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 60, Głosów: 16, Autor: Mafej

Rynek: mechanizm rynkowy, rodzaje rynku, rynek papierów wartościowych, konkurencja rynkowa

Mechanizm rykowyMechanizm rynkowy, to odziaływanie elementów rynku popytu, podaży iceny, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej. Równowaga na rynku występuje wtedy, kied [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:01 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 68.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Kredyty mieszkaniowe.

I. Wstęp.Znalezienie najlepszej oferty nie jest takie trudne. Trzeba tylko wiedzieć jak jej szukać. Zwykle kredyt mieszkaniowy bierze się na 20 – 30 lat, co oznacza, [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:17 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 52, Głosów: 20, Autor: Mafej

Historia giełdy papierów wartościowych

Historia tak ważnej dziedziny życia ekonomii jest bardzo interesująca a zmiany w niej zachodzące na kartach czasu są warte poznania.Pierwsza giełda papierów wartościowy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:16 , Wyświetleń: 1114 , Ocena: 158.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Bankowość. (2)

V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalno [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:26 , Wyświetleń: 1183 , Ocena: 18.9, Głosów: 48, Autor: Mafej

Funkcje pieniądza.

Funkcje pieniądza:-środek wymiany wartości-środek płatniczy- środek gromadzenia wartości tzw. TezauryzacjiDefinicje banku:1. tradycyjną definicją banku jest on [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:27 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 18.07, Głosów: 58, Autor: Mafej

Biznes plan - Biuro turystyczne

cały biznes plan jest w załączniku! Mam nadzieję że komuś się sprzyda1. Opis przedsięwzięcia1.1. Podstawowe cele1.2. Możliwości i szanse rynkowe1.3. Pods [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:25 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 99.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Rodzaje umów o pracę.

Umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania skutków prawnych.Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać co najmniej rodza [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:51 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 49.73, Głosów: 25, Autor: Mafej

Przedsiębiorstwo, przedsiebiorczość, menadżer, przedsiębiorca.

Przedsiębiorcą, czyli ekonomistą przygotowanym do kalkulacji ryzyka działalności gospodarczej, rozpoznawania i oceny szans i zagrożeń rynkowych, zakładania i prowadzenia w [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:57 , Wyświetleń: 1095 , Ocena: 63.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Mierniki rozwoju gospodarczego państw słabo, średnio i wysoko rozwiniętych

Treść pracy w załączniku w pliku .doc [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:25 , Wyświetleń: 1017 , Ocena: 54.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Etyka w biznesie. (2)

Etyka w biznesie jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, spotyka się wiec nazwę etyka gospodarcza. Natomiast etyka w biznes [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:46 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 37.04, Głosów: 27, Autor: Mafej

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIECelem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. N [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:32 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 28.05, Głosów: 42, Autor: Mafej

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka... [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:56 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 36.12, Głosów: 25, Autor: majka100100

Ocenić poziom bezrobocia w Polsce, w latach 1993 – 1999.Jakie są jego przyczyny? Jak można ten problem rozwiązać

Wskaźnik bezrobocia w Polsce należy do najwyższych w Europie. Korzystając z danych z roku 1998, dotyczących poziomu bezrobocia w Europie, widać, iż bezrobocie w Polsce (10,4 [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:38 , Wyświetleń: 1070 , Ocena: 40.78, Głosów: 22, Autor: majka100100

Giełda papierów wartościowych.

Czym jest GPW?Przed przystąpieniem do lektury nalezałoby podac czym w ogole jest giełda papierów wartościowych i choć w minimalnym stopniu naszkicowac jej działanie i fu [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:17 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 119.55, Głosów: 10, Autor: majka100100

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa spółdzielczego z 1982 r. (Dz. U nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdz [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:16 , Wyświetleń: 2706 , Ocena: 2.85, Głosów: 33, Autor: majka100100

Biznes plan. (2)

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz.I. STRESZCZENIEPrzedmiotem biznes plan [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:03 , Wyświetleń: 3530 , Ocena: 2.98, Głosów: 48, Autor: majka100100

Związek między sukcesem lub niepowodzeniem firmy a stosowane strategie na wybranym przykładzie.

Sukces, to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie, powodzenie, triumf. Jest on więc pojęciem bardzo złożonym. Miarą sukcesu mogą być pieniądze, władza, [...]

Dodano: 2008-12-07 11:12:02 , Wyświetleń: 995 , Ocena: 40.62, Głosów: 20, Autor: majka100100

Mierniki ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, społeczne...

załaczone w postaci załacznika ;d [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:48 , Wyświetleń: 1092 , Ocena: 39.95, Głosów: 21, Autor: majka100100

CV (2)

CURRICULUM VITAEDANE OSOBOWE:Zosia FranciszkiewiczUl. Stroma 9077-777 Zbąszynektel: 0000000e-mail: xxx@xxxCEL: Odpowiedzialne stanowisko w dziale s [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:24 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 37.93, Głosów: 26, Autor: majka100100

Biznesplan - restauracja.

Spis treści:1. Cel przedsięwzięcia2. Charakterystyka przedsiębiorstwa3. Charakterystyka oferowanych usługa) zakres usługb) cechy oferowanych usługc) [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:02 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 16.06, Głosów: 68, Autor: majka100100

bezrobocie w polsce (1)

pracy nie napisalam sama przyznaje sie sie bez bicia nie podpisuje sie pod czyjimis dokonaniami posklejalam znalezione w sciadze i dodalam troszke od siebie a mianowicie tabele str [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:30 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 37.86, Głosów: 41, Autor: majka100100

Praca

Przyczyny bezrobocia na rynku pracy: 1. Różnice strukturalne - Różnice strukturalne występują wtedy, gdy bezrobotni poszukują pracy, a firmy chcą zatrudnić specjalistów, [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:07 , Wyświetleń: 1238 , Ocena: 23.36, Głosów: 41, Autor: majka100100

W jaki sposób zreformowałabyś politykę społeczną i gospodarczą rządu, aby zapewnić dochody budżetowe państwa i zabezpieczenie materialne społeczeństwa?

To pytanie nie należy do najłatwiejszych.Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:11 , Wyświetleń: 920 , Ocena: 34.14, Głosów: 21, Autor: majka100100

Biznes plan - Hashbar "GIBON"

STRESZCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIANaszym pomysłem na przedsięwzięcie jest utworzenie własnego hashbaru na terenie Oświęcimia. Wiemy jak trudno jest zdobyć dobry materiał. N [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:09 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 38.83, Głosów: 22, Autor: majka100100

Absolwent na rynku pracy (bezrobocie)

1. Defincija absolwenta: - osoba ktora ukonczyla: - ponadpodstawowa szkole publiczna lub nie publiczna albo szkole wyzsza. Studia podyplomowe lub doktoranckie(okres 6msc od ukoncze [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:24 , Wyświetleń: 1217 , Ocena: 36.84, Głosów: 30, Autor: majka100100

Problem bezrobocia w Polsce.

W ostatnich latach XX wieku w Polsce dokonały się liczne zmiany polityczne, gospodarcze, kulturowe i techniczne. Przeobrażanie rzeczywistości postawiło społeczeństwu polskie [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:25 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 40.71, Głosów: 30, Autor: majka100100

Proces innowacyjny, wdrażanie innowacji.

PLAN PRACY:1.PROCES INNOWACYJNY 2.POSTĘP TECHNICZNY, INNOWACJE, BADANIA NAUKOWE - STRUKTURA PROCESU INNOWACJI3.MODEL SPRZĘŻENIOWY PROCESU INNOWACYJNEGO4.WDRAŻAN [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:54 , Wyświetleń: 1084 , Ocena: 47.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Istota innowacji i innowacje w ekologii.

PLAN PRACY:1.INNOWACYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW2.POJECIE INNOWACJI, ŹRÓDŁA.3.ISTOTA, RODZAJE INNOWACJI4.INNOWACJE EKOLOGICZNE5.POLSKA A EKOLOGI [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:56 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 31.44, Głosów: 31, Autor: majka100100

Mobbing

ROZUMIENIE I PRZYCZYNY MOBBINGUMobbing - znane już dawniej pojęcie, stosowane przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt, z początkiem lat osiemd [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:28 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 35.55, Głosów: 30, Autor: majka100100

Wady i zalety przystąpienia do UE

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.a. Oficjalne stosunki dyplomatyczne Polski ze Wspólnotami Europejskimi datują się od 1988 roku b. Idea włączenia Pol [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:29 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 33.48, Głosów: 41, Autor: majka100100

Negocjacje (3)

Osoba starająca się o pracę, na etapie negocjacji płacowych staje przed dylematem: jaką kwotę podać, żeby była odpowiednia? Rozmowa z dr Grażyną Wąsowicz-Kiryło, adiun [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:49 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 43, Głosów: 26, Autor: majka100100

British Petroleum na świecie

BP na świecie24 lipca 2000 została zaprezentowana nowa ogólnoświatowa marka BP Amoco. Zmiana marki zachodzi po 12 latach od ostatnich modernizacji stacji BP, a po 20 latach [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:50 , Wyświetleń: 2284 , Ocena: 29.84, Głosów: 30, Autor: majka100100

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?