Strona główna » Liceum » Pozostałe » Plastyka


Opis obrazu " IMPRESJA, WSCHÓD SLONCA "Poprzednia praca: Romantyzm, klasycyzm
Następna praca: Internet (2)Treść: Claude Monet uznawany jest za najwybitniejszego impresjoniste i chyba tak jest w istocie. Zreszt1 to od tytu3u jego obrazu Impresja. Wschód s3onca pochodzi nazwa ca3ego kierunku. Claude Monet urodzi3 sie w 1840 roku w Pary?u. Jego talent dostrze?ono, gdy by3 jeszcze dzieckiem. Swoje pierwsze prace sprzedawa3 maj1c zaledwie czternaocie lat. Dwa lata póYniej jego prace wystawiane by3y w Rouen. Mo?na wiec omia3o powiedziea, ?e by3 to artysta o bardzo wielkich zdolnoociach oraz mia3 wielkie szczeocie.
Jak ju? wy?ej wspomnia3em od dzie3a "Impresja, Wschód S3onca" wzie3a sie nazwa Epoki - zwanej IMPRESJONIZMEM. To jest jeden z g3ównych powodów, dlaczego w3aonie decyduje sie na opisanie tego dzie3a, maj1cego tak wielki wk3ad w historie sztuki.
Dzie3o to powsta3o w 1873 roku, pomimo i? na p3ótnie obok podpisu mistrza widnieje data 1872. Monet antydatowa3 p3ótno. Namalowa3 je w Hawrze, z okna hotelu Amiraute. Pierwotnie, obraz, który opisuje mia3 nosia tytu3 Marine (Morze), jednak Monet wystawiaj1c obraz na wystawie Zrzeszenia artystów w ostatniej chwili zmienia jego nazwe.
Oprócz Moneta na wystawie zjawiaj1 sie tacy artyoci jak: Degas, Renoir, Pissaro, czy te? Morisot. Na ocianach zawis3o 165 obrazów. Do nowego rodzaju sztuki wiekszooa podchodzi3a raczej sceptycznie. Zastosowanie zasady dzielenia barw na kolory podstawowe i komplementarne oraz zredukowanie bieli i czerni do minimum wywo3uje omiech woród widzów. Nie podobaj1 im sie "plamki" koloru nanoszone w "nieestetyczny" sposób. Wszystko zlewa sie w jedno, jeoli ogl1da sie obraz z pewnej odleg3ooci.
Jako pierwszy okreolenia impresjonizm u?y3 krytyk Louis Leroy atakuj1c i wyomiewaj1c w swojej recenzji obraz Moneta, wystawiany na pierwszej wystawie impresjonistów w 1874 roku, która spotka3a sie z mia?d?1cym przyjeciem. Nazwa3 pogardliwie m3odych malarzy "impresjonistami".
Ekspozycja przynios3a spore straty finansowe, ale pozwala3a ujawnia sie nielicznym pocz1tkowo zwolennikom nowego malarstwa.
Obraz "Impresja, Wschód s3onca" jest dok3adnym odzwierciedleniem swego tytu3u. Przedstawia on jak przez porann1 mg3e przebija sie s3once, rozpoczynaj1c kolejny dzien. W mgle kreuje sie lekki zarys statków. Na pierwszym planie dostrzegamy 3ódke, z dwiema osobami w orodku. Jedna osoba siedzi natomiast druga wios3uje, stoj1c i patrz1c na inne statki. Kawa3ek dalej mo?na dostrzec drug1 3ódke, jednak o niej nie jesteomy w stanie powiedziea nic wiecej, oprócz tego, ?e siedzi w niej kilka osób. Zarówno s3once jak i 3ódki maj1 swoje odzwierciedlenie w wodzie. Odbicie to jest ukazane w sposób zastosowania poziomych, krótkich oladów.
Po wielu latach, znajduje sie kilku krytyków, którzy w tym obrazie dostrzegaj1 pewne tendencje nowatorskie. Obraz kupuje Ernest Hoschede i razem z wieloma krytykami broni1 tego nowego pr1du.
Rewolucyjny sposób malowania Moneta i grupy impresjonistów zatryumfowa3 wreszcie nad skostnia3ym akademizmem i pozwoli3 na dynamiczny rozwój nowoczesnej sztuki w koncu XIX i w XX wieku.
Rok powstania: 1873
Wymiary: 48 x 63 cm
Miejsce obecnego pobytu:
Muzeum Marmottan, Pary?
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2702 , autor: ew.la , Ocena: 42.05

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Opis obrazu " IMPRESJA, WSCHÓD SLONCA "

Opis obrazu Petera Bruegla pt. "Upadek Ikara"
Opis obrazu "Stworzenie świata"
Opis architektoniczny „Zamku Leśnickiego”


Losowe teksty z tej samej kategorii

Giotto Di Bondone - opis malarza włoskiego
Stanisław Wyspiański - biografia
Kubizm
Sztuka starożytnej Grecji.
Opis obrazu "Stworzenie świata"
Giotto di Bondone, Wskrzeszenie Łazarza, ok. 1305 r
Leonardo da Vinci (4)
Lwowska Galeria Obrazów - Jan Matejko - Portret Dzieci Artysty
Granice w sztuce
Charakterystyka obrazu pt. "Upadek Ikara"


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 42.05.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-10 18:14:56
⇒Czytano: 2702
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: