Strona główna » Liceum » Pozostałe » Muzyka


Chopin Fryderyk Franciszek - życie i twórczośćPoprzednia praca: Chopin Fryderyk Franciszek
Następna praca: Dzieła Fryderyka ChopinaTreść: Życie i twórczość
1810 - 1826. PROLOG
1826 - 1835. METAMORFOZY
1835 - 1846. APOGEUM
1846 - 1849. EPILOG
1810 - 1826. PROLOG: Okres objawienia się talentu. Twórczość e 18ylu postklasycznus a sentymentalnym
Lata dziecięctruj10 - 1816
1810
1 III (22 II)Urodził się Fryderyk Chopin we wsi Żelazowa Wola na Mazowszu, syn Justyny z Krzyżanowskich (1782-1861) z Długiego na Kujawach i Mikołaja Chopina (1771-1844) z Marainville w Lotaryngii, guwernera synów hr. Skarbka
23 IVchrzest w kościele w Brochowie k. Sochaczewa
1 XMikołaj Chopin zaczyna uczyć w Liceum Warszawskim, rodzina przenosi się do Warszawy
1811
9 VIIurodziła się siostra, Izabella
1812
1 IMikołaj Chopin zostaje wykładowcą języka francuskiego w Szkole Artylerii i Inżynierii
20 XIurodziła się siostra Chopina, Emilia
1814
1 VIMikołaj Chopin mianowany wykładowcą literatury i języka francuskiego w Liceum Warszawskim
Lata nauki domowej 1816 – 1823
1816
Chopin rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego; wspólnie z siostrą Ludwiką (ur. 1807) grywają na 4 ręce
1817
pierwsze próby kompozytorskie: Polonez B-dur zapisany ręką Mikołaja Chopina oraz inne (zaginione) tańce, wariacje i marsze
XIPolonez g-moll, dedykowany Wiktorii Skarbek, zostaje wydany przez księdza I. J. Cybulskiego
1818
24 IIna wieczorze Towarzystwa Dobroczynności urządzonym przez Juliana Ursyna Niemcewicza w pałacu Radziwiłłowskim Chopin gra Koncert e-moll Vojti cha Jiroveca; wiersz deklamuje Zygmunt Krasiński
1821
23 IVW. Żywnemu dedykuje Poloneza As-dur
1822
kończy naukę fortepianu u Żywnego, zaczyna brać prywatne lekcje kompozycji u Józefa Elsnera; podobno również gry na organach u Viléma Würfla
1823
24 IIna koncercie Towarzystwa Dobroczynności, organizowanym przez Józefa Jawurka, gra Koncert Ferdinanda Riesa
Lata licealne 1823 – 1826
1823
IXwstępuje do IV klasy Liceum Warszawskiego, kierowanego przez Samuela B. Lindego
1824
VIIIIXwakacje w Szafarni (Ziemia Dobrzyńska u rodziny Dominika Dziewanowskiego; jest świadkiem zjazdu ziemiaństwa; poznaje folklor wiejski (wesele, dożynki) i żydowski (kapele)
10 VIIIpierwszy znany list do rodziców; od 16 VIII zabawne listy pod nazwą "Kurier Szafarski"
15 VIIIw Szafarni przed miejscowym audytorium gra Koncert Friedricha W. Kalkbrennera
wspólnie z siostrą Emilią pisze komedyjkę Omyłka czyli Mniemany filut i zakłada dziecięce "Literackie Towarzystwo Rozrywki"
komponuje Wariacje E-dur na temat piosenki szwajcarskiej i Poloneza gis-moll; z tegoż czasu pochodzą zaginione kompozycje (mazurki, walce, polonezy, marsze)
1825
27 Vna koncercie w konserwatorium improwizuje na eolopantaleonie, wynalazku J. Długosza
2 VIw litografii A. Brzeziny ukazuje się Rondo op. 1
7 VI"Kurier Warszawski" donosi o fantazjowaniu na eolomelodikonie F. A. Brunnera w kościele ewangelickim
26 - 28 VIna popisie publicznym Liceum Chopin otrzymuje pochwałę; w sali konserwatorium gra Koncert Ignaza Moschelesa (?)
VIIIdrugie wakacje w Szafarni, wypad do Torunia, zwiedzanie domu Kopernika; młodzieńcze przyjaźnie: z Janem Białobłockim i Janem Matuszyńskim
24 VIIIokrężne w Obrowie: notuje wiejską przyśpiewkę
26 VIIIrelacja o nowych kontaktach z folklorem żydowskim
30 Xpod wrażeniem Cyrulika sewilskiego Gioacchina A. Rossiniego
XIzostaje organistą Liceum u Wizytek
182526
Przypuszczalnie w tym czasie komponuje nowe tańce i wariacje
1826
I - IIkomponuje Marsza żałobnego c-moll op. posth; bierze udział w manifestacyjnym pogrzebie Stanisława Staszica
IIpierwsza relacja o chorobie
3 VIIna warszawskiej premierze Freischütz Carla M. von Webera
27 VIIkończy z "pochwałą" naukę w Liceum; wśród kolegów m. in. Julian Fontana, Wilhelm Kolberg, Jan Matuszyński i Tytus Woyciechowski
na przedstawieniu La gazza ladra Rossiniego; na temacie opery powstaje trio Poloneza b-moll
25 VIIwyjazd z matką do Dusznik przez Łowicz, Kutno, Kalisz i Wrocław
2 VIII - 11 IXna kuracji w Dusznikach (były tam również siostry Emilia i Ludwika); ok. 11(?) i 16 VIII koncertuje na cel dobroczynny
1810 - 1826. METAMORFOZY: Okres objawienia się talentu. Twórczość w stylu brillant i wczesnoromantycznym.
Lata studiów kompozytorskich 1826 – 1829
1826
IXzapisuje się na pierwszy rok Szkoły Głównej Muzyki, kierowanej przez J. Elsnera
26 XIdo J. Białobłockiego: "Chodzę do Elsnera na kontrapunkt ścisły 6 godzin na tydzień, słucham Brodzińskiego, Bentkowskiego i innych, w jakimkolwiek związku będących obiektów z muzyką"
16 XIIImprowizacja na choralionie Brunnera
powstaje Rondo a la Mazur F-dur op. 5
1827
10 IVEmilia Chopin umiera na gruźlicę
17 VIIegzamin z kompozycji u Elsnera; w raporcie m. in. "pierwszoletni: Chopin Fryderyk (szczególna zdolność)"
VIIwycieczka do Gdańska
1827 28
na studiach u Elsnera: Sonata c-moll op. 4 jemu dedykowana oraz Wariacje B-dur na temat z "Don Juana" op. 2 pierwsze kompozycje Chopina interesujące zagranicznych wydawców
1828
IIw litografii A. Brzeziny ukazuje się Rondo op. 5
IIIsłucha i poznaje Johanna Nepomuka Hummla koncertującego w Warszawie
22 VIIegzaminy w Szkole Głównej; Elsner w raporcie: "Chopin F. , szczególna zdatność, drugoletni, wyjechał dla polepszenia zdrowia"
VII - IXlato w Sannikach (k. Płocka); zaczyna pracę nad Triem g-moll op. 8
9 IXwyrusza w podróż do Berlina
20 IXdo rodziny: "słyszałem już jedno oratorium w Singakademii, Corteza [Spontiniego], Il matrimonio segreto Cimarosy, Kolportera Onslowa. Jednakże oratorium Cäcilienfest Händla więcej zbliżało się do ideału, jaki sobie o wielkiej muzyce utworzyłem [. . . ] Jutro Freischütz!"
29 IXw drodze powrotnej z Berlina
Xdwa dni w Poznaniu; na przyjęciu u arcybiskupa Teofila Wolickiego
XIIz Julianem Fontaną gra Rondo C-dur na dwa fortepiany; improwizuje i bawi się w salonach warszawskich, bierze udział w przedstawieniach teatru amatorskiego
27 XIIkończy Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14
1829
kończy Trio op. 8, komponuje Fantazję na tematy polskie A-dur op. 13
21 IVna koncercie uczniów Carla Solivy poznaje Konstancję Gładkowską (1810-80)
23 V - 14 VIIChopin świadkiem serii koncertów Niccolo Paganiniego i Karola Lipińskiego oraz gorącej dyskusji prasowej z udziałem Elsnera, Karola Kurpińskiego i Maurycego Mochnackiego
20 VIIkończy Szkołę Główną Muzyki; w raporcie Elsnera: "Chopin F. , trzecioletni, szczególna zdatność, geniusz muzyczny"
Lata wędrówki 1829 - 1831
1829
VIIwyjazd do Wiednia przez: Opoczno, Miechów, Kraków, Bielsko, Cieszyn i dalej przez Morawy
23 VIIzwiedza w Krakowie Bibliotekę Jagiellońską; podczas tygodniowego postoju poznaje zabytki miasta i krajobraz okolicy
31 VIII - 19 VIIIw Wiedniu; poznaje m. in. V. Jiroveca, Conradina Kreutzera, Carla Czernego, Tobie Haslingera; słucha gry Leopoldiny Blahetki; zwiedza fabryki fortepianów K. Graffa i A. Steina; ogląda galerię obrazów; w operze poznaje La Dame Blanche François-A. Boieldieu, La Cenerentola Rossiniego, Il Crociato in Egitto Giacomo Meyerbeera i Joseph en Egypte Etienne-N. Méhula
11 VIIIdaje koncert w Kärtnerthortheater; gra Wariacje na temat z "Don Juana" op. 2 oraz improwizuje na temat Chmiela i arii z La Dame Blanche
18 VIIIdrugi koncert w Kärtnerthortheater: gra Wariacje op. 2 i Rondo op. 14
19 VIIIwyjazd do Pragi; 22 VIII słucha 48 kanonów i fug Augusta Klengla, 23 VIII wraz z Ignacym Maciejowskim komponuje dla Václava Hanki piosenkę Jakież kwiaty
23 VIIIwyjazd doTeplic; u X. Clary Aldringen improwizacje na temat Mose in Egitto i Il Barbiere di Sevilla Rossiniego oraz "śpiewów polskich"
25 VIIIw Dreźnie do 2 IX (?); zwiedza galerię obrazów
26 VIIIogląda Fausta Johanna W. Goethego ("okropna, ale wielka fantazja"); powrót do Warszawy przez Wrocław
IXpozuje Ambrożemu Mieroszewskiemu do portretu
Xzaczyna bywać na wieczorach muzyki kameralnej u Josepha Ch. Kesslera
3 Xwyznanie do T. Woyciechowskiego: "bo ja już może na nieszczęście mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu"
20 Xrównolegle do pracy nad Koncertem f-moll op. 21 zaczyna komponować etiudy
X - XIwyjeżdża w Poznańskie, do Strzyżewa (Wiesiołowscy) i Antonina; daje tam lekcje Wandzie Radziwiłłównie, jest portretowany przez jej siostrę Elizę; poznaje partyturę Fausta X. Antoniego Radziwiłła, pisze dla niego Poloneza op. 3
14 XIdo T. Woyciechowskiego: "napisałem parę exercissów [etiud] przy Tobie bym je dobrze zagrał"
1830
7 IIChopin wykonuje z towarzyszeniem małej orkiestry Koncert f-moll w gronie rodziny i przyjaciół
3 IIIw salonie Chopinów prezentacja Koncertu f-moll i Fantazji A-dur
17 IIIw Teatrze Narodowym pierwszy własny koncert Chopina; gra Koncert f-moll i Fantazję A-dur, orkiestrą dyryguje K. Kurpiński
18 IIIM. Mochnacki w "Kurierze Polskim": "Zaiste! daleko rozgłosi swe imię, kto w młodych latach tak zaczyna"
22 IIIdrugi koncert w Teatrze Narodowym: Koncert f-moll i Rondo a la Krakowiak; improwizacje na temat W mieście dziwne obyczaje i Œwiat srogi
IVu T. Haslingera w Wiedniu ukazują się Wariacje op. 2
15 Vdo T. Woyciechowskiego o pracy (IVVIII?) nad Koncertem e-moll op. 11: "Adagio od nowego koncertu jest w E-dur. Nie ma to być mocne, jest ono więcej romansowe [. . . ] Pomimo woli przez oczy wlazło mi coś do głowy i lubię się z tym pieścić"
V - VIOśmiokrotnie obecny na koncertach Henriette Sontag
8 VIIbierze udział w koncercie benefisowym śpiewaczki Barbary Majerowej w Teatrze Narodowym; gra Wariacje op. 2
ok. 10 - 20 VIIw Poturzynie (Lubelszczyzna) u T. Woyciechowskiego
24 VIIsłucha K. Gładkowskiej w Teatrze Narodowym (debiut w partii tytułowej w Anieli Ferdinando Paëra)
29 VIIIw Sochaczewie, w obozie wojskowym gen. Piotra Szembeka; gra, improwizuje
18 IXdo T. Woyciechowskiego: "zacząłem poloneza z orkiestrą [op. 22], ale tylko dopiero się cznie, jest czątek, ale początku nie ma"
22 IXprezentacja Koncertu e-moll w mieszkaniu Chopina
24 IX"Krajowy Dziennik Powszechny" o nowym Koncercie: "jest to utwór geniusza [. . . ] Ma wyjechać za granicę [. . . ] Miejmy nadzieję, iż żadna obca stolica nie zatrzyma go na zawsze"
11 Xkoncert pożegnalny w Teatrze Narodowym, z udziałem m. in. K. Gładkowskiej; Chopin gra Koncert e-moll i Fantazję na tematy polskie op. 13
2 XIdata na czystopisie dwu Etiud z op. 10 (C-dur i a-moll)
opuszcza Warszawę, udając się do Wiednia; żegnany w oberży na Woli kantatą Zrodzony w polskiej krainie J. Elsnera
5 XIw Kaliszu; dalsza droga wespół z T. Woyciechowskim
6 - 9 XIwe Wrocławiu: w teatrze na Der Alpenkönig Ferdynanda Raimunda i Maurer und Schlosser (Le maçon) Daniela F. E. Aubera; 8 XI koncertuje w Resursie: Larghetto i Rondo z Koncertu e-moll, improwizacje na temat La muete de Portici Aubera
10 - 19 XIw Dreźnie: na koncercie Antoinetty Pechwell (10 XI), w operze na Tankredzie Rossiniego (13 XI), w galerii oWiedów
20 XIwyjazd przez Pragę do Ó%í nia (gdzie pozostaje do 20 VII 1831); zamieszkuje na Kohlmarkt 9
2930 XIwybuch powstania w Warszawie: T. Woyciechowski odwodzi Chopina od wzięcia w nim udziału, sam wraca do kraju
XIIznajomości muzyczne, m. in. Anton Diabelli, V. Jirovec, Joseph Merk i Josef Slavik
24 - 25 XIIsamotne święta; w katedrze św. Szczepana: "ponura roiła mi się harmonia"
26 XIIdo J. Matuszyńskiego: "W salonie udaję spokojnego a wróciwszy do domu piorunuję na fortepianie [. . . ] przeklinam chwilę wyjazdu"
183031
wśród kompozycji datowanych na ten czas: mazurki z op. 6 i 7, nokturny z op. 9 i 15 (nr 2), etiudy z op. 10 (nr 5 i 6); z utworów nurtu prywatnego m. in. Lento con gran espressione oraz Piosnka litewska i Wojak
1831
1 Ido J. Matuszyńskiego: "U was żyję [. . . ] Tyś w wojsku. Czemu nie mogę choć bębnić"
26 (29?) Ido J. Elsnera: "jako artysta jestem jeszcze w kolebce, a jako Polak trzeci krzyżyk zacząłem"
IVw sztambuchu: "Jej obraz stoi mi przed oczyma"
IV - VIwedług tradycji w Wiedniu powstały pierwsze rzuty Scherza h-moll i Ballady g-moll a także Mazurków op. 17
11 VIbierze udział w koncercie dyrygenta D. Mattisa; gra Koncert e-moll
VII(?) pracuje nad Polonezem op. 22; w Wiedniu powstają również pieśni Smutna rzeka i Narzeczony
16 VIIdo rodziny: "Mój fortepian nie słyszał, tylko mazury"; Mazurek f-moll op. 7 nr 3 wpisany do dwóch sztambuchów
20 VIIopuszcza Wiedeń, udając się przez Linz, Salzburg, Monachium i Stuttgart do Paryża
22 VIIz Linzu przez Alpy do Salzburga
28 VIIIw Monachium bierze udział w poranku Philharmonische Verein; gra Koncert e-moll i Fantazję na tematy polskie
4 (?) IXw Stuttgarcie; spotkanie z Johannem P. Pixisem
8 IXwzięcie Warszawy przez Rosjan i upadek powstania; Chopin w tzw. dzienniku stuttgarckim: "Wróg w domu [. . . ] O boże, jesteś ty! Jesteś i nie mścisz się! Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich albo alboś sam Moskal! [. . . ] a ja tu bezczynny a ja tu z gołymi rękami"
wg tradycji w Stuttgarcie powstał pomysł Etiudy c-moll z op. 10 (nazywanej "Rewolucyjną") oraz Preludium d-moll z op. 28
Lata adaptacji 1831 - 1835
1831
IXw Paryżu; zamieszkuje na Boulevard Poissonniere 27; pierwsze kontakty muzyczne przez F. Paëra, do którego miał listy polecające
17 XIpoznaje Delfinę Potocką
XIkontakty z G. Rossinim, Luigi Cherubinim, Pierre Baillotem, Henri Herzem, Ferencem Lisztem, Ferdinandem Hillerem oraz F. Kalkbrennerem; ten ostatni proponuje Chopinowi lekcje gry fortepianowej
27 XIElsner przestrzega Chopina przed przyjęciem propozycji Kalkbrennera
7 XIIw "Allgemeine Musikalische Zeitung" recenzja Roberta Schumanna z Wariacji op. 2; słynne: "Panowie, kapelusze z głów, oto geniusz"
12 XIIdo T. Woyciechowskiego: "Mnie tu wiatr zapędził [. . . ] Paryż jest to wszystko co chcesz [. . . ] Jakoż nie wiem, czy gdzie więcej pianistów"; pod wrażeniem Robert le diable G. Meyerbeera: "to arcydzieło nowej szkoły"
14 XIIdo J. Elsnera: "przymuszony jestem myśleć o torowaniu sobie drogi w świecie jako pianista"
1832
początek długotrwałej przyjaźni z wiolonczelistą Auguste Franchommem; piszą wspólnie Grand duo concertant na tematy z Roberta Diabła; zbliżenie z Hectorem Berliozem
26 IIpierwszy koncert w Paryżu, w Sali Pleyela z udziałem 13 artystów; Chopin gra Koncert f-moll i Wariacje op. 2 (?) oraz uczestniczy w wykonaniu na 6 fortepianów Poloneza F. Kalkbrennera
IIIIVpoczątki pracy pedagogicznej
20 Vbierze udział w wielkim koncercie dobroczynnym organizowanym przez księcia de la Moscova; gra z orkiestrą I część Koncertu f-moll
VIVII (?)nowy adres: rue Cité Bergere 4
29 XIw relacji Antoniego Orłowskiego: "Zdrów i silny, wszystkim Franuzkom głowy zawraca, a w mężczyznach zazdrość wznieca. Jest on teraz w modzie [. . . ] Tęsknota tylko do kraju niekiedy go trawi"
XIXIIsłucha gry Johna Fielda na dwóch jego koncertach
XIIw Lipsku u Kistnera ukazują się Mazurki op. 6 i 7 oraz Nokturny op. 9; następnego roku w berlińskiej "Iris im Gebiete der Tonkunst" druzgocąca recenzja Ludwiga Rellstaba
1833
IF. Kalkbrenner komponuje Variations brillants na temat Mazurka B-dur z op. 7, otrzymując w rewanżu dedykację na edycji Koncertu e-moll
Chopin otrzymuje członkostwo emigracyjnego Towarzystwa Literackiego
I (?)do D. Dziewanowskiego: "Wszedłem w pierwsze towarzystwa, siedzę między ambasadorami, książętami, ministrami"
3 IVbierze wraz z Lisztem udział w koncercie braci Herzów
16 Vpremiera opery Ludovic Ferdinanda Hérolda i Fromentala Halévyego; powstają Wariacje op. 12 na temat ronda z opery
VIzmienia adres: Chaussé e dAntin 5; zacieśnia przyjaźnie artystyczne; 20 VI w liście do F. Hillera: "W tej chwili Liszt gra moje etiudy [. . . ] Heine przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia [. . . ] Serdeczności od Berlioza"; Etiudy op. 10 ukazują się z dedykacją "a mon ami F. Liszt"
VI - VIIIw londyńskiej oficynie Christiana R. Wessla ukazują się utwory Chopina z wymyślonymi przez wydawcę tytułami
Vato IXlÎ 1w Le Coteau (Touraine) z A. Franchommem
10 VIIWalc op. 18 dedykowany uczennicy Laurze Horsford; w roku tym powstaje również Bolero op. 19
15 XIIbierze udział w koncercie w sali konserwatorium z Lisztem i Hillerem; gra Koncert na 3 fortepiany J. S. Bacha
XIIwydaje w Paryżu opusy 16 i 17
1834
komponuje wstęp (Andante spianato) do Poloneza op. 22; wydaje dawniejsze i nowe ronda, wariacje, fantazje (op. 12, 13, 14)
u śpiewaczki Liny Freppy Chopin zetknął się z folklorem neapolitańskim; poznał tam Vincenza Belliniego
ok. 15 Vz F. Hillerem na urządzonym przez F. Riesa festiwalu w Akwizgranie; słucha muzyki Georga F. Händla, Wolfganga A. Mozarta i Ludwiga van Beethovena (IX Symfonia); spotkanie z Felixem Mendelssohnem-Bartholdy; pobyt w Düsseldorfie, Koblencji i Kolonii
23 VF. Mendelssohn do matki: "Chopin obecnie jest pierwszym z fortepianistów; [. . . ] gra jak Paganini na skrzypcach"
14 XIIChopin bierze udział w koncercie Berlioza
25 XIIwespół z Lisztem, Heinrichem W. Ernstem i śpiewaczką Sabine Heinefetter uczestniczy w koncercie na rzecz François Stoepla w Sali Pleyela
1835
25 IIw salonach Erarda gra z F. Hillerem na 2 fortepiany
22 IIIw Sali Pleyela uczestniczy w koncercie wraz z F. Hillerem, braćmi Henri i Jacques Herzami, Georgem Osbornem i Camille Stammatim
5 IVuczestniczy w wielkim koncercie danym w Théatre Italien na rzecz emigrantów polskich; grał Koncert e-moll
26 IVna koncercie w sali konserwatorium gra z orkiestrą Poloneza Es-dur op. 22; wielki sukces, zarazem ostatni prawdziwie publiczny koncert Chopina
VII (?)lato w Enghien k. Paryża z wypadami do St. Gratien, posiadłości markiza Astolpha de Custine
1835 - 1846. APOGEUM: Okres osiągnięć szczytowych. Twórczość w stylu romantycznym odmiany dynamicznej i refleksyjnej
Lata dojrzałości i pełni 1835 - 1840
1835
15 VIIIspotkanie z rodzicami w Karlsbadzie (Karlovy Vary)
2 IXnieznanemu adresatowi dedykuje fortepianowy układ refrenu Jeszcze Polska nie zginęła
6 IXwyjazd z rodzicami do Diecina
15 IXhr. Józefinie Thun-Hohenstein w Diecinie dedykuje Walca As-dur z op. 34
19 IXw Dreźnie spotkanie z rodziną Wodzińskich; u Wodzińskich "między innymi zagrał Jeszcze Polska nie zginęła czyli Mazurka Dąbrowskiego i z niego prześliczne swej kompozycji wariacje"; protest rosyjskiej ambasady
22 IXw sztambuchu Marii Wodzińskiej: "soyez hereuse" pod 3 taktami Nokturnu Es-dur z op. 9; 24 IX dedykuje jej rękopis Walca As-dur (op. 69 nr 1)
27 IXwyjazd z Drezna
od 28 IXw Lipsku; spotkanie z Mendelssohnem i Schumannem u ojca Clary Wieck; Chopin gra nokturny i etiudy, podziwia grę Clary
6 XR. Schumann w "Neue Zeitschrift für Musik": "był tu Chopin [. . . ] gra zupełnie tak, jak komponuje, to znaczy na swój jedyny sposób"; F. Mendelssohn do rodziny: "był tu Chopin [. . . ] muzykowaliśmy nie rozstając się"
ok. 20 Xw Paryżu; po spowodowanym chorobą dłuższym postoju w Heidelbergu i krótkim pobycie w Strasburgu
24 XIIw "Journal des Débats" informacja, że Chopin będzie improwizował podczas wenty na rzecz polskich emigrantów
183536
XIIIciężko choruje
1836
Ipomaga Karolowi Lipińskiemu w urządzeniu koncertu
3 Vpo ukazaniu się w Paryżu cyklu wierszy powstańczych Wincentego Pola pt. Pieśni Janusza Chopin improwizuje muzykę do kilkunastu; jedyna zapisna nosi datę rocznicy narodowej
25 VIspotkanie z Mickiewiczem u Niemcewicza
28 VIIprzyjeżdża do Marienbadu (Mariánské Lázni) na spotkanie z Wodzińskimi
8 IXw Dreźnie wpisuje M. Wodzińskiej do sztambucha pieśń Pierścień
9 IXoświadcza się o rękę 17-letniej M. Wodzińskiej i zostaje przyjęty, pod warunkiem dbania o zdrowie; narzeczeństwo jest potajemne; wpisuje do jej sztambucha dwie pierwsze Etiudy z op. 25
11 - 13 IXw Lipsku spotyka się z R. Schumannem i jego kręgiem
R. Schumann: "Gdyby samowładny, potężny monarcha Północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w pełnych prostoty melodiach mazurków, zakazałby pewnie tej muzyki. Dzieła Chopina to ukryte wśród kwiecia armaty"
14 IXTeresa Wodzińska do Chopina: "błogosławię Cię z duszy, jako kochająca Cię m[atka. . . ] zważ, że to jest czas próby"
Xw drodze do Paryża spotyka się w Kassel z Louisem Spohrem a we Frankfurcie n. Menem z K. Lipińskim
w Paryżu zmienia adres: rue Chaussée dAntin 38
ok. 24 Xu hrabiny Marie dAgoult spotyka George Sand (32 lata); do F. Hillera: "cóż za antypatyczna kobieta!"
5 XIG. Sand (wraz z Lisztem i hr. dAgoult) na wieczorze muzycznym u Chopina
10 XIMickiewicz na wieczorze muzycznym u Chopina
24 XIIChopin z Mickiewiczem i Niemcewiczem na wilii u Eustachego Januszkiewicza
1837
25 Ichłodny list T. Wodzińskiej z konwencjonalnym dopiskiem Marii
III - IV (?)na koncercie dla uczczenia V. Belliniego prawdopodobnie wykonuje wraz z F. Lisztem, Sigismundem Thalbergiem, J. P. Pixisem, H. Herzem i C. Czernym wariacje Hexameron na temat marsza z opery I Puritani
10 VIIwyjeżdża z Camille Pleyelem na 2 tygodnie do Londynu, gotów stamtąd przez Holandię i Niemcy jechać na spotkanie z Marią
ok. 20 VIIw salonie Broadwooda gra dla grupy znajomych
ok. 23 VIIwraca do Paryża; pożegnanie z marzeniem o domu; na pakiecie z listami od Wodzińskich napis "moja biéda"
Xukazują się Etiudy op. 25 z dedykacją dla M. dAgoult
28 XIw wigilię rocznicy wybuchu powstania listopadowego wpisuje do sztambucha nieznanej osoby trio z Marsza żałobnego przyszłej Sonaty b-moll
1838
4 IIHeinrich Heine w "Revue et Gazette Musicale": "jest poetą dźwięków"
R. Schumann wydaje cykl Kreisleriana z dedykacją dla Chopina
przed 25 IIkoncertuje w Tuilleries na dworze Ludwika Filipa I
3 IIIwraz z Adolphem Gutmannem, Pierre J. Zimmermanem i Charlesem V. Alkanem bierze udział w wykonaniu na 8 rąk fragmentów VII Symfonii Beethovena
12 IIIw Rouen na koncercie benefisowym A. Orłowskiego gra Koncert e-moll żywiołowe przyjęcie
25 IIIErnest Legouvé w "Gazette Musicale" po koncercie w Rouen: "na pytanie, kto jest pierwszym pianistą świata: Liszt czy Thalberg, odpowiedź jest tylko jedna: - Chopin"
25 (27?) IVwieczór u Charlotte Marliani z G. Sand (jej słynne słowa: "On vous adore") i M. Dorval
Vsłynny list G. Sand do Wojciecha Grzymały w kwestii Chopina; początek intymnej przyjaźni z autorką Lelii
VIIEugene Delacroix robi szkice do wspólnego portretu Chopina i George Sand
7(?) IXG. Sand do E. Delacroix: "Gdyby Bóg zesłał mi za godzinę śmierć, nie skarżyłabym się, bo mijają już trzy miesiące nie zakłóconego niczym upojenia"
27 Xwyjazd na Majorkę
31 Xspotkanie z G. Sand i z jej dziećmi (Maurycy, Solange) w Perpignan
2 - 7 XIw Barcelonie
7 XIna wyspę statkiem "El Mallorquin"
8 XIprzyjazd do Palmy
15 XIdo J. Fontany: "jestem w Palmie [. . . ] Jestem blisko tego, co najpiękniejsze. "
28 XIszkicuje Mazurka e-moll z op. 41 ("Palmejski")
3 XIIdo Fontany: "chorowałem przez te ostatnie dwa tygodnie jak pies"; jest zmuszony opuścić Palmę
28 XIIw Valdemosie; "między skałami i morzem opuszczony ogromny klasztor kartuzów"
1839
22 Ido Fontany: "posyłam Ci Preludia [. . . ] Za parę tygodni dostaniesz Balladę [F-dur], Polonezy [op. 40] i Scherzo [cis-moll]"
11 IIopuszcza Valdemosę ciężko chory
13 IIopuszcza Majorkę; następnego dnia ląduje w Barcelonie
24 II - 22 Vw Marsylii; okres rekonwalescencji
26 IIG. Sand do C. Marliani: "Nie pluje już krwią, śpi dobrze, kaszle mało [. . . ] Może spać w łóżku, którego nie spalą dlatego, że w nim spał"
24 IVna mszy żałobnej za Adolphea Nourrita gra na organach w kościele Notre Dame du Mont w Marsylii
3 - 18 Vwycieczka morzem i pobyt w Genui
23 V - 1 VIz Marsylii przez Arles do Nohant
1 VI - 10 Xpobyt w siedzibie G. Sand w Nohant (koło La Chatre, 300 km od Paryża); dalsza powolna rekonwalescencja; komponuje Nokturn G-dur z op. 37, 3 pozostałe Mazurki z op. 41; pracuje nad wykończeniem Ballady F-dur, Scherza cis-moll i Sonaty b-moll
8 VIIIdo Fontany: "Ja tu piszę Sonatę si b mineur"
VIIIstudiuje i koryguje paryską edycję Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha
VIIIIXukazują się Preludia op. 28; R. Schumann w recenzji: "najśmielszy, najdumniejszy duch poetycki naszej doby"
Xpowrót do Paryża na nowe mieszkanie: rue Tronchet 5; G. Sand przenosi się na pobliską Pigalle 16; związek utrzymywany w tajemnicy
wśród uczniów: Georges Mathias i Friederike Müller-Streicher
29 Xkoncertuje na dworze królewskim w Saint Cloud, wspólnie z I. Moschelesem
1840
cały rok przebywa w Paryżu z G. Sand i w kręgu jej przyjaciół; z G. Sand chodzi na wykłady Mickiewicza w College de France
27 VIgra u A. de Custinea w St. Gratien podczas jednego z licznych wypadów na wieś podparyską
2 VIIznowu gra u de Custinea
26 VIIz G. Sand na próbie Symphonie funebre et triomphale H. Berlioza
12 XIIz G. Sand na próbie Requiem Mozarta
Lata azylu (Paryż-Nohant) 1841 – 1846
1841
15 Izaczyna się ukazywać Un hiver au midi de lEurope, reportaż G. Sand z pobytu na Majorce
20 IVH. Heine w Lutece: "przy Liszcie odpadają wszyscy pianiści z wyjątkiem jednego: Chopina, Rafaela fortepianu"
26 IVw sali Pleyela recital Chopina ("Koncert majorkański"); grał etiudy, preludia, nokturny, mazurki i Balladę F-dur z wielkim sukcesem
2 Vrecenzja Liszta w "Gazette Musicale" pełna podziwu, ale powściągliwa
18 VI - 4 XIlato w Nohant; gościem G. Sand jest również Pauline Viardot-Garcia
24 VIIślub M. Wodzińskiej z Józefem Skarbkiem
11 VIIIdo Fontany: "temu kilka lat co innego mi się śniło, ale się nie wyśniło"
14 VIIInotuje tańce ludowe (bourrées) na zabawie wiejskiej w Nohant
VI - Xw Nohant powstają opusy 4349
20 Xdo J. Fontany: "Dziś skończyłem Fantazję i niebo piękne, smutno mi na sercu ale to nic nie szkodzi. Żeby inaczej było, może by moja egzystencja nikomu na nic się nie przydała. Schowajmy się na po śmierci"
X - XIukazują się w druku wszystkie skomponowane latem utwory (op. 4349) oraz Polonezy op. 40 dedykowane J. Fontanie
5 XIpowrót do Paryża na Pigalle 16 (2 oddzielne mieszkania dla Chopina i G. Sand); wśród uczniów Vera Kologrivoff-Rubio oraz najzdolniejszy, 11-letni Károly Filtsch
1842
21 IIw sali Pleyela doroczny koncert Chopina ze współudziałem P. Viardot-Garcia (kontralt) i A. Franchommea; gra Balladę As-dur, Impromptu Fis-dur, Preludium Des-dur, Andante spianato, mazurki, nokturny, etiudy
27 IILéon Escudier w "La France Musicale": "Spójrzcie: publiczność wpada w ekstazę i zachwyt; Chopin osiągnął swój szczyt"; wiele podobnych recenzji
20 IVumiera J. Matuszyński; śmierć tę "przeżył niemal jak własną" (G. Sand)
6 V - 27 IXlato w Nohant; wśród gości E. Delacroix i Stefan Witwicki; z pomysłu Chopina powstaje domowy teatr, z jego żywym udziałem
w Nohant powstają opusy 5154
28 IXpowrót do Paryża, przeniesienie się na S; G. e dOrléans 9K•VB Sand zamieszkuje pod nr 5
1843
17 IIIna koncercie J. Fontany
24 IV13-letni K. Filtsch, uczeń Chopina, daje koncert w Paryżu; odnosi następnie wielkie sukcesy w stolicach Europy
22 V - 28 Xlato w Nohant; powstają: Nokturn Es-dur z op. 55 i Mazurki op. 56
28 VHonoré de Balzac: "nie osądzisz Liszta, nie usłyszawszy Chopina, Węgier to demon, Polak to anioł"
29 Xpowrót do Paryża; wśród uczniów: Camille OMéara-Dubois, Jane W. Stirling oraz Zofia Rosengardt
1844
2 IIBohdanowi Zaleskiemu (w dniu imienin) gra świeżo napisaną Berceuse op. 57; wobec S. Witwickiego i in. przyjaciół improwizuje na tematy narodowe (m. in. Jeszcze Polska)
3 III"La France Musicale" donosi o ciężkiej chorobie Chopina; zły stan zdrowia trwa całą wiosnę
3 Vśmierć Mikołaja Chopina; głębokie przeżycie i depresja
28 V - 28 XIlato w Nohant; powstaje Sonata h-moll; Chopin zaczyna dawać lekcje 15-letniej Solange
13 VII - 3 IXLudwika Chopin-Jędrzejewiczowa (z mężem) przebywa z Chopinem w Paryżu i Nohant
29 XIw Paryżu; wśród uczniów Thomas Telleffsen; funkcję asystentki pedagogicznej pełni M. de Rozieres
21 IIIpo raz kolejny słucha z G. Sand Requiem Mozarta
23 IIIsłucha z G. Sand i E. Delacroix Die Schöpfung Josepha Haydna
13 VI - 28 XIlato w Nohant; wśród gości P. Viardot-Garcia, której śpiewu (hiszpańskie pieśni) słucha "z wielkim uniesieniem"; uczy Solange i gra z nią na 4 ręce; pierwsze poważniejsze nieporozumienia między Chopinem, G. Sand i Maurycym
18 - 20 VIIdo rodziny: "nie stworzony ja jestem do wsi"
komponuje Mazurki op. 59 oraz dwie pieśni do słów B. Zaleskiego: Dwojaki koniec i Nie ma czego trzeba; "nic poczciwego robić nie mogę"
29 XIpowrót do Paryża
24 XIIdo rodziny: "dziś Wigilia Bożego Narodzenia, nasza panna Gwiazdka. Tutaj tego nie znają"
184546
ciężka zima w Paryżu ("Czasem za parę godzin słońca dałbym parę lat życia")
1846
V - XIlato w Nohant, ostatnie, burzliwe, konfliktowe; powstają Nokturny op. 62 i Mazurki op. 63; praca nad Sonatą g-moll op. 65
25 Vw "Courrier Français" zaczyna się ukazywać powieść G. Sand Lucretia Floriani; postać negatywnego bohatera kojarzono powszechnie z Chopinem
21 VIIG. Sand do M. de Rozieres: "pewnego dnia wzięłam na odwagę, by wygarnąć prawdę w oczy i zagrozić, że w końcu mogę mieć tego dosyć"
1846 - 1849. EPILOG: Okres nowych poszukiwań. Twórczość w stylu postromantycznym

Lata samotności 1846 - 1849
1846
28 XIChopin świadkiem na ślubie swojej uczennicy Z. Rosengardt z B. Zaleskim; podobno wykonano wówczas dedykowane im Veni Creator (zaginione)
L. A. Bisson sporządza dagerotypiczny portret Chopina
1847
23 IIIwieczór muzyczny u Chopina na cześć D. Potockiej; gra z A. Franchommem Sonatę g-moll
16 IVChopina portretuje Ary Scheffer; 19 IV Charles H. Lehmann, a 2 V Franz X. Winterhalter
17 IVdo rodziny: "wieczór u siebie przegrałem, przenuciłem śpiewami znad Wisły"
2 - 12 Vciężko chory; G. Sand do W. Grzymały: "wiem, że wiele osób oskarża mnie, jedni, że wyniszczyłam go swoją gwałtowną zmysłowością, inni, że. . . wybrykami"
VVIu Albrechtów w Ville dAvray na rekonwalescencji
14 VIIChopin bierze stronę Solange w ostrym sporze z matką; udziela jej pomocy; 184748 obfita korespondencja między Chopinem i Solange
VIVII (?)dokomponowuje i kompletuje opus 64 z 3 Walcami; ukazują się w Paryżu w ostatnim kwartale roku wraz z Mazurkami op. 63 i Sonatą op. 65
w albumie D. Potockiej wpisuje Preludium A-dur oraz pieśń Z gór, gdzie dźwigali strasznych krzyżów brzemię do słów Z. Krasińskiego
1848
16 IIw sali Pleyela daje koncert, ostatni paryski; gra etiudy, preludia, mazurki, walce, Berceuse i Barkarolę oraz współwykonuje swoją Sonatę wiolonczelową g-moll i Trio g-moll Mozarta; entuzjastyczna recenzja w "Gazette Musicale"
22 IIwybuch rewolucji lutowej w Paryżu
4 IIIostatnie, przypadkowe spotkanie z G. Sand u Ch. Marliani
4 IVdo Fontany: "nie obejdzie się to bez strasznych rzeczy, ale na końcu tego wszystkiego jest Polska świetna, duża, słowem: Polska"
20 IV - 23 XIpobyt w Anglii; daje lekcje i koncertuje
po 20 IVw Londynie u lady Gainsborough gra przed małym kręgiem słuchaczy; gra również u markiza W. A. Douglasa
12 Vu Jenny Lind na obiedzie; "potem mi aż do północy szwedzkie rzeczy śpiewała"
15 Vw salonie X. Sutherland gra w obecności m. in. królowej Wiktorii i Artura Wellingtona
1 VIsłucha J. Lind w Lucia di Lammermoor Gaetano Donizettiego
23 VIu lady Adélaide Sartoris daje koncert dla 150 osób
7 VIIu lorda Falmouth koncertuje wraz z P. Viardot-García
5 VIIIwyjazd z Londynu na parotygodniowy pobyt w Szkocji u rodziny J. W. Stirling
28 VIIIw Manchester koncertuje dla 1200 osób
9 IXdo W. Grzymały: "Czuję się sam, sam, sam, chociaż otoczony"
27 IXw Glasgow gra na poranku z udziałem śpiewaczki M. Adelasio
IXw Londynie ukazuje się opus 64
4 Xkoncertuje w Edynburgu
30 Xdo Grzymały: "Tymczasem moja sztuka gdzie się podziała? A moje serce gdziem zmarnował? Ledwie że jeszcze pamiętam, jak w kraju śpiewają. Œwiat mi ten jakoś mija"
3 XIpowrót do Londynu
16 XIgra publicznie po raz ostatni, na wencie na rzecz weteranów powstania listopadowego
23 XIopuszcza Londyn; do W. Grzymały: "Każ w piątek bukiet fiołkowy kupić, żeby w salonie pachniało"
24 XIprzyjazd do Paryża
184849
przedostatnie utwory: Walc a-moll i Mazurek g-moll
1849
29 IE. Delacroix stałym gościem u Chopina; nie kończące się rozmowy zapisywane w dzienniku malarza (do VI)
30 IIIodwiedziny D. Potockiej oraz Marii Kalergis
4 IVrozmowa z Delacroix na temat kontrapunktu
11 IVDelacroix: "znowu widziałem panią Potocką u Chopina, znowu ten zachwycający głos"
14 IVDelacroix: "znalazłem go bardzo osłabionego, prawie bez tchu"
22 IVna premierze Le prophete Meyerbeera
IV - VI (?)lato w Chaillot, na przedmieściu Paryża; być może z tego czasu pochodzą szkice ostatniego, nie dokończonego utworu, Mazurka f-moll (op. posth. 68 nr 4)
Cyprian Kamil Norwid częstym gościem Chopina; relacje w Czarnych kwiatach, refleks poetycki w Fortepianie Chopina
25 VIdo Ludwiki z Chopinów Jędrzejewiczowej: "Słaby jestem i żadne doktory mi tak jak Wy nie pomogą"
16 VIID. Potocka: "Przykro mi czuć, żeś tak osamotniony w chorobie i smutku"
9 VIIIprzyjazd do Paryża siostry Ludwiki z mężem i córką
9 IXprzeniesienie się na Place Vendôme 12
XChopin nakazuje rzucić w ogień wszystkie nie wydane i nie dokończone utwory
ok. 15 XD. Potocka śpiewa; według sprzecznych relacji: hymn Alessandra Stradelli, psalm Benedetta Marcella, arie Giovanniego B. Pergolesego, V. Belliniego, z Te Deum Händla, nokturn Chopina ze słowami O salutaris
odwiedziny księdza Aleksandra Jełowickiego; rozmowy, ostatnie sakramenty
17 Xo godz. 2 po północy Chopin umiera
18 XC. K. Norwid w nekrologu w "Dzienniku Polskim": "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel, Fryderyk Chopin, zeszedł z tego świata"
30 Xuroczystości żałobne w kościele św. Magdaleny (Requiem Mozarta) i na cmentarzu Pere-Lachaise
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2610 , autor: ew.la , Ocena: 52.67

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Chopin Fryderyk Franciszek - życie i twórczość

Chopin
Fryderyk Chopin - najwspanialszy polski kompozytor
Fryderyk Chopin (2)
Międzynarodowy rok Chopina
Chopin, Beethoven, Tchaikovsky
Chopin Fryderyk Franciszek
Dzieła Fryderyka Chopina
Fryderyk Chopin (4)
Konkurs Chopinowski
Franciszek Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin (3)
Chopin Fryderyk
Fryderyk Chopin - praca nietypowa
Fryderyk Franciszek Chopin (2)
Krótko o Chopinie


Losowe teksty z tej samej kategorii

Hymn Gimnazium Nr 4 w Pile.
Krzysztof Penderecki (1)
Muzyka średniowiecza.
Mikołaj Gomółka - życie i twórczość
Muzyka w epoce baroku
Tango
Czego człowiek współczesny poszukuje w muzyce średniowiecznej? Co sprawia, że wprowadza on ją w swoją rzeczywistość kulturową?
Dzieła Fryderyka Chopina
Witold Lutosławski
Opera


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 52.67.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-07 23:43:29
⇒Czytano: 2610
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: