Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Wyjaśnij pojęcia: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywnaPoprzednia praca: Obszary rolnicze na swiecie
Następna praca: Rozmieszczenie ludności na świecie.Treść:
Przyrost naturalny w danym czasie jest różnicą miedzy liczba urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju, jednostce administracyjnej, społeczności.
W celu osiągnięcia porównywalności z innymi krajami różnica ta przeliczana jest na 1000 mieszkańców, co daje stopę przyrostu naturalnego, wyrażaną w promilach.
Przyrost rzeczywisty jest natomiast różnicą przyrostu naturalnego i salda migracji. Dopiero on daje pełny obraz zmiany liczby ludności.
Gdy liczba mieszkańców zmniejsza się, mówimy o "ujemnym przyroście rzeczywistym", natomiast jeżeli wzrasta, mówimy o "dodatnim przyroście rzeczywistym".
Wyróżniamy trzy fazy cyklu demograficznego:
1) Stopa urodzeń jest wysoka, jednak śmiertelność dzieci jest bardzo wysoka z powodu chorób zakaźnych, niedożywienia, braku opieki lekarskiej i nieprzestrzegania higieny. Brak jest prawie ludzi starych, przy czym śmiertelność dorosłych jest też bardzo duża. Przyrost naturalny nieznacznie przekracza 0. Długość życia nie przekracza 45 lat. Faza ta charakterystyczna jest dla ludów zbierackich Amazonii czy koczowników afrykańskich.
2) Stopa zgonów gwałtownie zmniejsza się, natomiast stopa urodzeń nie zmienia się, gdyż wzorce rodziny wieloletniej z fazy I nadal są popularne. Poza tym kondycja fizyczna sprzyja prokreacji, brak jest dostępu do środków antykoncepcyjnych, ograniczone są możliwości aborcji. Przyrost naturalny jest bardzo wysoki. Jest to faza eksplozji demograficznej, typowa dla krajów rozwijających się Afryki i Azji oraz części państw Am. Poł.
3) Stopa urodzeń zmniejsza się, co wiąże się ze wzrostem dobrobytu. Decydujące są czynniki natury społecznej: awans społeczny kobiet, konflikt między założeniem rodziny, a karierą zawodową, dążenie do wysokiego standardu życia. Przyrost naturalny jest niewielki, stopa zgonów obniża się, ale ludność szybko się starzeje. W skrajnych przypadkach przyrost naturalny może być ujemny (Niemcy, Węgry). Długość życia przekracza średnio 65 lat. Faza III charakterystyczna jest dla państw wysoko rozwiniętych.
Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego – ponad 20 promili. Zjawisko to obejmuje państwa rozwijające się. Stopa zgonów obniżona jest do 10 promili, natomiast stopa urodzeń może wynosić nawet 50 promili.
Państwa o najwyższym wskaźniku przyrostu naturalnego: Irak, Iran, Malawi, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Uganda, Zambia.
Skutki bomby demograficznej:
- zachwianie struktury wiekowej – jest zbyt duży odsetek dzieci, co powoduje trudności z objęciem ich nauka i stwarza zagrożenie bezrobociem.
- przedłużanie się średniego wiek życia na świecie
- odmłodzenie struktury wiekowej
- degradacja środowiska naturalnego – by dostarczyć dużo żywności zwiększa się powierzchnie upraw ( niszczenie lasów równikowych i monsunowych)
- klęski głodu
- eksplozja urbanistyczna jest wynikiem demograficznej, przeludnienie wsi prowadzi do emigracji do miast.
- patologie społeczne
- spory o ziemie doprowadziły do wielu konfliktów, wojen
- aby ograniczyć liczbę dzieci propagowano dobrowolną sterylizację Indiach w Chinach narzucono jednodzietny model rodziny lub przymusowe przerywanie ciąży.
Piramida regresywna.
Charakterystyczna jest dla krajów średnio lub słaborozwiniętych. Stopa urodzeń jest wysoka, mało jest ludzi starych. Społeczeństwo młode. Przykład: Indie, Brazylia, Meksyk.
Piramida regresywna.
Charakterystyczna dla krajów wysokorozwinietych, gdzie stopa urodzeń jest bardzo niska, a ludzi w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym jest najwięcej. Społeczeństwo jest stare. Przykład: Japonia, Szwecja, Niemcy.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 12415 , autor: agacjo , Ocena: 385.02

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Wyjaśnij pojęcia: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Wyjaśnij, czym zajmuje się geografia jako nauka. Określ jej przedmiot badań i zadania oraz praktyczne zastosowanie wyników badań geograficznych w r
Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. Wyjaśnij termin: stopień geotermiczny i omów jego znaczenie w eksploatacji bogactw mineralnych w kopalniach głębin
Przyrost naturalny na świecie i w Polsce. Wyjaśnij pojęcia: eksplozja demograficzna oraz wyż demograficzny.
Wyjaśnij pojęcie komunikacji. Jakie jej działy uważasz za najważniejsze we współczesnym świecie?
Wyjaśnij pojęcie pogody i klimatu. Przedstaw czynniki klimatyczne oraz zróżnicowanie klimatu na Ziemi.
Wyjaśnij pojęcie hydrosfery, przedstaw jej zasoby oraz dokonaj bilansu wodnego Ziemi.
Wyjaśnij sens słów : „Tej Ziemi nie odziedziczyliśmy po rodzicach, lecz wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Uzasadnij konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Źródła energi w Polsce
Prądy morskie (1)
Ochrona Wód
Ekologia (6)
Lessy
Rozmieszczenie ludności na świecie (1)
Wielkie odkrycia geograficzne (5)
Wpływ zjawisk zachodzących w atmosferze na życie ludzi.
Transport lotniczy i przewodowy w Polsce.
Morze Bałtyckie (5)


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 385.02.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-02 12:02:54
⇒Czytano: 12415
Autor: agacjo


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: