Strona główna » Liceum » Pozostałe » Ekologia


Uherka - stan rzekiPoprzednia praca: Odpady komunalne, woj. lubelskie
Następna praca: Stosunki międzyludzkie - human relationsTreść: Uherka jest Rzeką o długości 44,05 km . Wypływa spod wsi Zagroda (gm. Chełm), zbiera wody z obszaru 575 km i wprowadza je do Bugu w 429,7 km jego lewego brzegu, na wysokości wsi Siedliszcze (gm. Wola Uhruska). Zlewnia źródłowego i część środkowego odcinka Uherki zaliczana jest do mezoregionu Pagórów Chełmskich. W części położona na obszarze torfowych zrównań terenu rozpiętych pomiędzy pasmami lokalnych wzniesień kredowych, charakteryzuje się niską lesistością, znacznymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi oraz żywą rzeźbą powierzchniową .

Reszta dorzecza zlokalizowana jest na terenie Obniżenia Dubienki. Składa się nań silnie podmokły, zabagniony i pokryty lasem teren (szczególnie w miejscu, gdzie przebieg koryta Uherki zmienia kierunek z południkowego na równoleżnikowy), obfitujący w liczne bezodpływowe zagłębienia krasowe. Najistotniejszymi dopływami Uherki są rzeki : Janówka, Słyszówka, Garka, Lepietucha i Gdola. Zgodnie z ustaleniami docelowej klasyfikacji rzek woj. Lubelskiego wody Uherki powinny odpowiadać warunkom II klasy czystości na odcinku od źródeł do granic miasta Chełma, a poniżej Chełma - wymogom klasy III.

Systematyczne badania stanu czystości wód rzeki Uherki wykonywane w ramach monitoringu regionalnego (ppk. Żółtańce-36,0 km oraz ppk. Chełm pon. Ul. Rejowieckiej-31,9 km) i podstawowego (ppk. Rudka- 3,1 km) wykazały, że pomimo wyraźnych różnic w charakterze i natężeniu procesów degradacji wód na poszczególnych jej odcinkach, niektóre substancje wskaźnikowe występowały w stężeniach pozaklasowych w całym profilu podłużnym Uherki. Przesądziły one o dyskwalifikacji stanu czystości wód we wszystkich w/w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych. Najlepszym odbiciem gradacji stopnia zanieczyszczenia wód na poszczególnych odcinkach jest poniższa ocena w rozbiciu na główne grupy wskaźnikowe
Substancje organiczne występowały w stężeniach, które w początkowym odcinku rzeki utrzymywały się na poziomie III lub II klasy czystości. Po osiągnięciu granic miasta Chełma wody Uherki okresowo przenosiły ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń związkami organicznymi, które ulegając stopniowej mineralizacji były narzędziem nadmiernej eksploatacji lokalnych zapasów tlenu rozpuszczonego.
Zasolenie stanowiło jedyną grupę wskaźnikową w której każdemu elementowi na całej długości badanej rzeki przyporządkowano co najmniej II klasę czystości.
Zawiesiny we wszystkich trzech przekrojach pomiarowo-kontrolnych występowały w stężeniach charakterystycznych z zakresu III klasy czystości, przy czym najmniej korzystnym rozkładem procentowym prób w poszczególnych klasach odznaczały się wody odcinka ujściowego.
Związki biogenne. Ponadnormatywne stężenie obliczeniowe związków azotu i fosforu decydowały o pozaklasowości wód całego biegu rzeki Uherki, choć o dyskwalifikacji jego górnego odcinka przesądził tylko nie potwierdzony wynikami dalszych badań monitoringowych, jednorazowy skok wartości koncentracji fosforu ogólnego powyżej wartości granicznej III klasy czystości.
Zanieczyszczenia specyficzne. Stężenia metali ciężkich, detergentów i związków fenolowych oznaczone w ppk Rudka nie wykraczały poza próg II klasy czystości wód powierzchniowych płynących. W granicach normy klasy I zawierało się 100 % wyników analiz stężenia detergentów, cynku, miedzi, ołowiu oraz 50 % oznaczeń fenoli lotnych.
Stan sanitarny stanowił podstawę dyskwalifikacji stanu czystości wód Uherki na odcinku od granic miasta Chełma po ujście. W ppk. Chełm pon. Ul. Rejowieckiej i ppk. Rudka miano coli pełniło rolę wskaźnika z największym odsetkiem wartości pozaklasowych (daleko powyżej 50 %). Stan bakteriologiczny początkowego odcinka odpowiadał normom III klasy czystości.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2776 , autor: Mafej , Ocena: 49.38

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Uherka - stan rzeki

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Wady i zalety energetyki jądrowej
Zasada działania oczyszczalni ścieków
Alternatywne - odnawialne źródła energii.
Woda (5)
Zmiany klimatu a zmiany cywilizacyjne – efekt szklarni
Odnawialne źródła energii i zasobów.
Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic (2)
Obieg azotu w przyrodzie
Zagłada lasów równikowych
Odsiarczanie spalin w energetyce


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 49.38.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-11-09 11:03:11
⇒Czytano: 2776
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: