Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Romantyzm. (5)Poprzednia praca: Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów.
Następna praca: Humanizm (2)Treść: Rodzaje komedii:1. Komedia intrygi tj. Ośrodkiem komizmu staje się zabawny i pogmatwany przebieg wydzarzeń rodzący napięcia , kończący się jednak szczęśliwie 2.Komedia charakteru -wydobycie pierwiastków komicznych z wyżu psychologicznego postaci z kontrastowego zestawienia bohaterów lub przejaskrawienia, wyolbrzymienia jakiejś cechy.
TRZY RODZAJE KOMIZMU 1.komizm postaci wyposarzenie bohatera w takie cechy , które wywołują śmiech 2.komizm sytuacyjny konstrułowanie zabawnych lub ośmieszających sytuacji 3.komizm słowny opiera się na dowcipie językopwym , zabawne staje się to, co i jak się mówi
„Śluby panieńskie” stanowią komedię intrygi, ponieważ przebieg wydarzeń jest tak skonstrułowany by trzymać w napięciu do samego końca. Inicjatorem intryg jest Gustaw.Utwór ten to tagże komedia charakteru , bowiem bohaterowie zostali przedstawieni w oparciu okontrastowość cech. Komedie Fredry charakteryzują się żywą i wartką akcją, umiejętnym zawiązaniem i rozwinięciem intrygi, wyjątkowym komizmem powstałym z połączenia 3 rodzajów komizmu,Niewątpliwą dodatkową zaletą jego utworów jest prosty klarowny język i swobodny lekki styl.
GUCIO-GUSTAW
1.PODOBIŃSTWA a)to samo imię b)obaj zakochani i miłość najważniejszą dla nich wartością c)obaj napotykają przeszkody na drodze do osobistego szczęścia.2.RÓŻNICE a)sposób istnienia postaci w tekście Gustaw-nie wiadomo czy jest zwykłym człowiekiem z krwi i kości, czy upiorem lub szaleńcem Gucio- przeciętny przedstawiciel szlacheckiej „złotej młodzieży” b)narodziny miłości Gustaw-od pierwszego wejrzenia, zakochuje się rozpoznanie w innej osobie drugiej półówki duszy Gucio- przekora , obojętny dopóki chodzi jedynie o realizację zawartą w przez obie rodziny umowy, zakochuje się na wieść o Ślubach panieńskich i gdy dostaje kosza. C)sposób przeżywania miłości Gustaw- miłość namiętna, szaleńcza, opanowuje całą osobowość iodbiera zdrowy rozsądek ; miłość wszech uczuciem przejawiającym się jako uwielbienie, czułość, tęsknota, ale również jako zazdrość, nienawiść, pogarda. Gucio- nie traci panowania nad sobą ,miłość uruchamia jedo inteligencję i spryt ; miłość odczuwana zgodnie z powszechnym wyobrażeniem o podobieństwie psychologicznym, głównie jako pragnienie założenia rodziny z ukochaną i towarzyszenia jej w życiu codziennym d)relacje międzykochankami Gustaw- obcowanie z Marylą, przżyciem o charakterze mistycznym , pocałunek komunią dusz. Gucio- obcowanie z Anielą salonowym flirtem , świadomośc ukochanej i dostosowanie do niej strategii uwodzenia e)skutki przeżycia miłości : Gustaw- „umarł dla świata”, nie będzie już normalnie żyć. Gucio- znalazł swoje miejsce w świecie , stał się dojrzałym , odpowiedzialnym mężczyzną.
„Smutno mi Boże”-powstał podczas podróży Słowackiego na wsch.Podmomiot liryczny oglądając zach. Słońca przecudny obraz boskiego dzieła, leczoddalony od rodzinnych brzegów odczuwa smutek żal i rozgoryczenie z powodu sytuacji w jakiej się znalazł .Dominujacym uczuciem jest smutek i tęsknota, która przybiera formę różnych obrazów.
„Rozłączenie”-to utwór napisany nad jeziorem Leman w 1835. Jest to liryk o sytuacji psychicznej osób rozłączonych. O tym co czują bliscy kochający się ludzie gdy są daleko.Przestaje być ważne do kogo poeta kieruje słowa (matka czy ukochana)-istotna jest rejestracja uczuć.W początkowej fazie wiersza poeta rekonstrułuje obra osoby do której tęskni (elementy świata, które ją otacza ogród ,komnata,dom).Wdrugiej części wiersza powracamy do krajobrazu , w którym poeta rujnuje uporządkowany pejzarz i stwarza go od nowa. Wiersz jest zapisem myśli człowieka ,który upatruje się w jezioro, gwiazdy i maleńkie światełka na drugim brzegu. Jest to człowiek smutny , który teskni i siłą swego uczucia przekształca pejzarze.
„Grób Agamemona”- J. Słowacki oddaje hołd wielkiemu poecie greckiemu Homerowi.Uważa,że jego twórzość nigdy nie dorówna poezji mitycznego poety greckiego. Wspomina o Termopilach, (symbolu odwagi i męstwa) iCheroneii (klęski utraty niepodległości przez greków).W drugiej cześci wiersza Słowackibezpośrednio odwołuje się do przeszłości Polski i Polaków. Obwinia szlachte o głupotę i brak rozsądku . Bezmyślne naśladowanie innych narodów i pycha narodowa sprawiły ,że Polska straciła niepodległość.
SĄD NAD POWSTANIEM W KORDIANIE
Obrona powstania - wielkość iszlachetność idei, romantyczny patriotyzm powstańców, wolna ojczyzna najwyzszą dla nich wartośćią, ich gotowość poświęcenia dla nich życia.
Pesymistyczna,krytyczna ocena powstania
a)niedojrzałość psychiczna pokolenia powstańców Kordian :pomysł spisku jako wytwór wybujałej romantycznej wyobrażni, która rozmija się (literacka oprawa spotkanua spiskowców- hasło , bliskośc grobów kr6lewskich ; niemożność zapanowania nad własną rozbudzoną wyobrażnią.
b)niedojrzałość moralna pokolenia powstańców Niemożność stworzenia nowej etyki walki: kodeks rycerski wykluczający podstęp,niepodwżalność żołnierskiej przysięgi, narodowa tradycja czci dla króla pomazańca , silniejsza niż nakaz bezwzględnejwalki z zaborcą;niemożność opanowania przerażenia okropnością planowanego czynu
c)sołeczna izolacja spisku : idea indywidualnego poświęcenia się jako odsunięcie i wyidealizowanie ogólnonarodowegozrywu demobilizujący śpiew nie znajomego-Szatana(„wy”idżcie spać, „my”wyjmiemy sztylety Lud warszawski jako wrogi zaborcom ale nie rozbudzony do czynu tłum; nie czyn ale parodia czynu (skok Kordiana na placu saskim )budzi jego aprobatę; niska chęć zysku jako jedyny bodziec,skłaniający do działania
d)polityczna izolacja powstańców:brak konkretnego programu , brak odwagi,aby sięgnąć po władzę polityczną
-Kordian jedynym planem złożenia siebie w ofierze i pozostawienie narodowi pustego tronu do rozporządzenia
-Prezes:moralne (naruszenie etosu walki),polityczne (co powie Europa?)ihistoryczne(świadectwo królewskich grobów) argumenty przeciwko spiskowi ,brak pozytywnej prowincji w zamian
e)przywódcy z piekła rodem Chłopicki (ambicje Napoleona, ale bez rozumu ,starość,izolacja od ludu)Skrzynecki (brak odwagi ,powolność ,niezdecydowanie)Niemcewicz(starość,zapatrzenie w przeszłość)Lelewel(teorettyzowanie, skłonność do jałowych rozważań)Krukowiecki(zdrada)
-werteryzm Werter to niszczęśliwy latoniczny kochanek kobiety zamężnej,oddzielonej od niego nie tylko cudzym pierścieniem,ale tagże surową obyczajowością i moralnością Werter odbiera sobie życie nie umiejąc znależć ani w filozofi ani wrelgi ucieczki od swego cierpienia.
-bayronizm bohaterowie Byrona dążą do zemsty kierując się osobistymi pobudkami, ale nie daje ona im spokoju.Czują się nieszczęśliwi , uciekają od społeczeństwa i umierają w osamotnieniu myśląć o ukochanej
-reneizm to przesadne przywiązanie do samotności, które to przywiązanie zaszczepione w dzieciństwie drąży i ujaławia duszę, zdając ją na pastwę wyobrażni.Nie mogąc żaś znależć w rzeczywistości odpowiednikó dla tej wyobrażni, prowadzi ono do uczucia nie dosytu, pustki, zniechęcenia,nudy do braku woli i zdolności do czynu do chęci samobójstwa lub do pasji demonicznego niszczenia wszystkiego co na drodze spotka.
Poemat dygresyjny -gatunek literacki w ktorym fabuła i losy bohaterów są jedynie pretekstemdo zamieszczenia dygresji- pobocznych nie związanych z treścią wstawek autorskich.Dygresje dotyczą z reguły współczesności autora ,są polemiką zwrogami, lub refleksja na tematy polityczne czy literackie.
Benowski to barwna historia szlachcica, konfederata barskiego Maurycego Beniowskiego ,który wyrusza na wojnę i opuściwszy dom rodzinny ukochaną Anielę wiele podróżuje i przeżywa liczne przygody.Bohater poematu jest Polakiem - patriotą.Obok niego występuje w utworze drugi główny bohater-narrator, który ujawnia swoje uczucia, oceny i swój charakter (jest nim Słowacki)
Najażniejsze dygresje zawarte w Beniowskim to o własnej twórczości ,o sposobach pisania utworu:
-o stosunkach panujących na emigracji
-przeciwko Mickiewiczowi
-ośmieszająca krytyków Słowackiego zawierająca program poetycki
Znaczenie twórzości Słowackiego
-występowanie efektów kolorystycznych np. Gróg Agam. i rozłączenie -występowaniw efektów muzycznych rytmika wiersza
-nastrojowość utworów np.G.Agam.i Smutno mi Boże-rozwinięcie form poetyckich ustalonych prze Mickiewicza
-wprowadzenie nowych gatunków literackich do literatury polskiej :poemat dygresyjny
-zasługi w rozwoju dramatu polskiego dramat narodowy -baśniowo fantastyczny
-zastosowanie ironii jako środkawyrazu-wprowadzenie oktawy do wiersza polskiego
CZY POECIE WOLNO SIĘ ŻENIĆ
Nie-Boska komedia -1.Główny bohater,maż a)małżonek,ojciec rodziny b)wojownik,heros,maż stanu, przywódca
2.Miłość a małżeństwo a)zstąpiłem do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o którejmarzyłem Sluby niebiańskie, duchowe-i śluby ziemskiejakozniżenie się do ziemskiej rzeczywistości b)”Boże,Czyś Ty Sam uświęcił związek dwóch ciał?”Najważniejszy jest związek dusz, związek ciał bez niego moąe być kajdanami c)rozczarowanie”żoną dobrą i skromną, zmęczenie prozą życia” d)egoizm i zamknięcie w świecie własnych marzeń e)zniszczenie podstawowych wartości moralnych : miłości, prostoty, odpowiedzialności f)przyczyna tragedii całej rodziny
3.Miłość a szatańska pokusa a)zgubna idea poetyzacji życia 4.Rewizja głównych mitów a)romantycznej miłości (Dziewica)-niszczy porządek moralny b) słaby (orzeL)-prowadzi do pogardy dla ludzi , niszczy miłość bliżniego c) raju natury (Eden) jest fałszywy 5.Postulat podporządkowania poezji ewangelicznemu ideałowi moralnemu 6.Poeci prawdziwi - Maria ,Orcio 7.Żródła ich poezji a)głęboka miłość do męża - Maria b)dziecięcość nienawiść - Orcio c)poezja darem wymodlonym od Boga 8.Egzystencja na granicy świata widzialnego i niewidzialnego
a)odmienność od innych ludzi, osamotnienie brak zrozumienia w otoczeniu Maria - widzi prawdziwą naturę Dziewicy , przepowiada przyszłość
Orcio - słyszy zmarłą matkę i duchy sądzące Hrabiego b)koszta obcowania za sferą nadprzyrodzoną - choroby fizyczne (utrata wzroku, aby otworzyły się „oczy duszy”) - choroby duchowe (szaleństwo) - śmierć c) poezja niszczy swego twórcę 9.Nierozwiązywalny konfliktmiędzy „anielskością” natry „prawdziwego” poety a „diabelskością prawd, które objawia.
NIE-BOSKA KOMEDIA JAKO DRAMAT SPOŁECZNY I POLITYCZNY
1.Obóz rewolucji a)skład społeczny -chłopi,lokaje,pomywaczki,rzeżnicy,robotnicy,mieszczanie,przechrzty(żydzi,którzy zmienili zdanie) są przeciwko szlachcie,kupcom,bankierom b)rewolucja taktalna -przeciw wartościom dawnego porządku (Bogu, królom, panom, rodzinie, konwencją , obyczajom, sztuce, filozofii) c)cele: -deklarowane:wolność, równość, wynagrodzenie krzywd -rzeczywiste:zaspokojenie rządzy krwi, ślepa zemsta, nieograniczone użycie, zamiana ról, wykorzystanie rewolucji dla własnych ukrytych celów (zniszczenie chrześcijaństwa prze przechrztów, kariera osobista) d)odwrOcenie wartości (zamiast Boga chrześcijańskiego -Bóg rozkoszy i zemsty mord największą zasługą, dzieci proszą ogłoę arystokrat, zamiast małżeństwa rozpusta.Nowa filozofia, religia (kult wolności), Obrzędy (taniec wokół szubienicy, orgia, w której kapłanem jest Leonard) Motywy zaczerpnięte z wielkiej rewolucji francuskiej (drzewo i taniec wolności, kluby, czpka frygijska) Motywy koliszczyzny (powstanie chłopskie na Ukrainie w 1768 , święcenie sztyletu) Satanizm(czarna msza Leonarda) Dantyjski motyw wędrówki po piekle.2Obóz arystokracji a)obok hrabiów, baronów, książąt, kupcy, bankierzy b)zarzutyPankracego „zgrzybiałość” , okrucieństwo, obłuda, ucisk poddanych, pasożytnictwi, rozpusta. C)argumenty Hrabiego tworzenie cywilizacji i kultury, obrona kraju, opieka nad poddanymi -te zasługi to przeszłość , dziś - tchórzostwo oportanizm , brak godnośći d) przekonanie męża o nieuchronności zagłady swojej klasy , obrona jedynie własnego honoru , tradycji , religii e)zachowanie się arystokratów w Okopach Świętej Trójcy zdrada, złamanie przysięgi , pragnienie ocalenia własnego życia za każdą cenę, nawet podłości 3.Niepełność obu racji a)słuszniość w krytyce przeciwnika, te same zbrodnie po obu stronach b)nienawiść i strach jako jedyne prawdziwe motywacje c)cechy typowe dla epoki schyłku każdej cywilizacji
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 7674 , autor: agacjo , Ocena: 27.23

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Romantyzm. (5)

Romantyzm. (2)
Romantyzm. (1)
Romantyzm. (3)
Romantyzm. (4)
Romantyzm. (6)


Losowe teksty z tej samej kategorii

Romantyzm - czy to nas zachwyca?
Bronię obecnosci "Pana Tadeusza" w programie nauczania.
Juliusz Słowacki - "Beniowski" /analiza/
"Faust".
Człowiek a świat pokus
Czym jest walka o wolność i jakie są konsekwencje rezygnacji z niej?- na podstawie Giaura
Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza. (1)
"Nie-boska komedia" typy dramatu.
Romantyczna biografia Kordiana
Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Szopena”.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 27.23.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-01-31 00:12:18
⇒Czytano: 7674
Autor: agacjo


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: