Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm.Poprzednia praca: Gatunki literackie oświecenia (bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka).
Następna praca: Groteska i deformacja w literaturze XX-lecia.Treść: A) GATUNKI LITERACKIE
EPIKA
* pamiętnik - osobista relacja o faktach i zdarzeniach znanych autorowi z doświadczenia . Od dziennika różni się dystansem narracyjnym dzięki któremu wydarzenia nie tylko są przedstawione lecz i komentowane przez piszącego (Pasek).
* epos - dłuższy utwór, ukazujący dzieje bohaterów narodowych na tle przełomowych wydarzeń historycznych (Potocki Transakcja wojny chocimskiej).
* powieść - dłuższy, wielowątkowy utwór pisany prozą (Don Kichot - parodia powieści rycerskiej).
* listy - (król Jan III do Marysieńki).
* silva rerum - zapiski pisane z dnia na dzień utrwalające dni z życia autora i ze świata.
LIRYKA
* poemat - dłuższy utwór, najczęściej wierszowany (Twardowski Nadobna Paskwalina).
* sonet - utwór 14 wersowy, podzielony na 2 strofy 4 wersowe o charakterze opisowym i 2 3 wersowe o charakterze refleksyjnym. Posiada rygorystyczny układ rymów (Sęp-Szarzyński, Morsztyn, Naborowski)
* fraszka - drobny utwór satyryczny lub liryczny, wierszowany, oparty na anegdocie lub dowcipnym koncepcie, dawniej figielek (Potocki).
* carmen figuratum (wiersze napisane w różnych kształtach, np. dzwonu)
* emblemat - krótki wiersz do którego dołączono ilustrację i napis informujący o treści obrazu. wszystkie trzy elementy korespondowały ze sobą, współgrały w wyrażaniu złożonej treści.
* epigramat - krótki utwór poetycki o zaskakującej puencie, zazwyczaj oparty na dowcipnym koncepcie, często satyryczny
* erotyk - utwór wierszowany o miłości, lub kobiecie, bardzo odważny (Morsztyn).
* tren - pieśń żałobna, utwór liryczny o charakterze elegijnym poświęcony zmarłej osobie, opłakujący ją i głoszący jej chwałę (Potocki).
DRAMAT
* komedia rybałtowska - tworzona przez anonimowych autorów - rybałtów (żaków śpiewających kościelne pieśni)
B) POJĘCIA
- sarmatyzm - formacja kulturowa w Polsce XVII i XVIII wieku, powstała w wyniku przekonania o pochodzeniu polskiej szlachty od starożytnego plamienia Sarmatów, charakteryzująca się tradycjonalizmem, konserwatyzmem i niechęcią do przejawów kultury obcej. Właściwa siedemnastowiecznej szlachcie rubaszność, jędrność, krewkość, prostoduszność, uznawane za cechy przejęte od rzekomych sarmackich przodków.
- kontrreformacja - prąd powstały w Kościele katolickim w odpowiedzi na zagrożenie reformacją. Miał on na celu zreformowanie Kościoła, przeprowadzenie tzw. "reformy chrześcijańskiej". Ogromną rolę w określaniu tej kultury, a nawet życia politycznego odegrali jezuici. Kontrreformacja w swoich początkach była ruchem twórczym, a nawet tolerancyjnym, później doprowadziła do podporządkowania kultury Kościołowi, tłumienia swobody wypowiedzi, walki z innowiercami. W konsekwencji doprowadziła do cenzury kościelnej, do tworzenia indeksów ksiąg zakazanych, do rozmnożenia się małowartościowej literatury dewocyjnej.
- konceptyzm - kierunek XVII w. w literaturze, charakteryzujący się skomplikowaną składnią, wyszukanym słownictwem, wieloznaczną metaforą i symboliką (patrz: marinizm)
- alegoria - w literaturze sztuce obraz mający poza znaczeniem dosłownym określony sens symboliczny
- antyteza - twierdzenie przeciwstawne innemu twierdzeniu, przy czym kontrast uwypuklony jest poprzez podobieństwo w budowie składniowej
- paradoks - rozumowanie o pozornie oczywistej prawdziwości, ale w skutek zawartego w nim błędu lub nieostrości wyrażeń prowadzący do wniosków jawnie sprzecznych ze sobą
- oksymoron - zestawienie wyrażeń o przeciwstawnym znaczeniu, pełniąca funkcję metafory lub paradoksu
- anafora - powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych wersów, strof
- hiperbola - wyolbrzymienie i uintensywnienie rzeczywistych cech przedmiotów lub zjawisk
- sztuka epistolarna - sztuka pisania listów lub literatura oparta na listach, czy ułożona w formie listów.
- literatura plebejska - nurt literatury mieszczańskiej. Jej twórcami byli mieszczanie, żacy czy ubodzy nauczyciele wędrujący za zarobkiem
- marinizm - kierunek w poezji barokowej, zapoczątkowany i utworzony przez włoskiego poetę Giambattistę Marina, i od jego nazwiska pochodzi nazwa. Inaczej mówimy też konceptyzm, bo główne założenie tej poezji brzmi: zaszokować odbiorcę nowym konceptem (pomysłem). w zakresie formy poeci-mariniści używali dużej ilości rozmaitych chwytów poetyckich: anafor, paradoksów, inwersji. W zakresie treści podejmowali dworskie tematy.
- gongoryzm - kierunek w barokowej poezji hiszpańskiej (od L. Gongory). Inaczej kultyzm. W pewnej mierze podobny jest do marinizmu. Również chce zaszokować odbiorcę i posługuje się skomplikowanymi konstrukcjami składniowymi i metaforycznymi. Do tego dochodzi poważne, czasem trudne do rozszyfrowania przesłanie.
- manieryzm - przejściowy etap pomiędzy barokiem a renesansem. To właśnie manieryzm zaproponował bogactwo w dekoracyjności, wyrafinowanie formy, ekspresję uczucia.
- rokoko - późna faza baroku. Styl w sztukach plastycznych, w literaturze, architekturze, dekoracji wnętrz. Charakteryzowało się lekkością, falistą linią, płynnością form, upodabnianiem do egzotycznych motywów....


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1936 , autor: Michalk88 , Ocena: 135.5

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm.

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm.
Gatunki - tragedia antyczna, epos bohaterski; pojęcia: tragizm, katharsis.
Gatunki - tragedia szekspirowska, tren, fraszka, pieść, nowela, sielanka, pojęcie tragizmu.
Gatunki i pojęcia epoki Antyku.
Gatunki literackie oświecenia (bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka).
Gatunki biblijne we współczesnej literaturze.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Teatr i jego rola w oświeceniu.
Motyw: ARKADIA.
Artysta.
Bohaterowie, którzy dążyli do szczęścia.
"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory.
Antyk - Barok pytania i odpowiedzi od antyku do baroku- powtórka do matury ustnej.
Opracowane tematy na mature ustna z J.Polskiego
Wskaż różnice między bajką z baśnią. Omów cechy obu gatunków.
Jerzy Szaniawski.
Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie \


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 135.5.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-08-25 10:25:57
⇒Czytano: 1936
Autor: Michalk88


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: