Strona główna » Liceum » Język polski » Biografie


Jan Paweł II.Poprzednia praca: "Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. (2)
Następna praca: Rola empatii i asertywności w skutecznym porozumiewaniu się.Treść: Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania.
18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach
1938 – ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia
1940-1941 – rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay
1942 - wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie
1 IX 1946 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
1946-1948 – studiuje w Rzymie
1948 - jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)
1949-1951 – wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej
1953 - habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym
1954 - pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
4 VII 1958 - zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi
28 IX 1958 – konsekrowany na biskupa
16 VI 1962 - wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)
30 XII 1963 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
8 III 1964 - odbywa ingres na Wawel
10 X 1964 – otrzymuje paliusz
29 V 1967 - zostaje mianowany kardynałem
26 VI 1967 – kreowany kardynałem
28 czerwca 1967 r. papież Paweł VI mianuje 47-letniego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę kardynałem. Odtąd polski kardynał bywał częstym i mile widzianym gościem w Watykanie.
Papież Paweł VI umiera w sierpniu 1978 r. Jego następcą został papież Jan Paweł I. O jego śmierci, 28 września 1978 r. kardynał Wojtyła dowiedział się rano.
Na kolejnym konklawe (wyborze papieża z grona kardynałów) kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Jest dzień 16 października 1978 r. Papież Polak przyjmuje imiona Jan Paweł II, nawiązując do pontyfikatów swoich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI, dając w ten sposób wyraz kontynuacji prac Soboru Watykańskiego II, który rozpoczynał Jan XXIII a kończył Paweł VI.
Jan Paweł II jest pierwszym, od 455 lat, papieżem który nie pochodzi z Włoch. Jest pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej oraz najmłodszym papieżem od Piusa IX. Jego wybór był sensacją na skalę światową. Już w pierwszych tygodniach swojego pontyfikatu zyskał sobie sympatię wiernych, dyplomatów i dziennikarzy, z którymi umie porozumieć się w sześciu językach: włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Wielka radość zapanowała w naszej Ojczyźnie, Jan Paweł II, pochodzący z bloku krajów komunistycznych na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Cieszyła się cała Polska, cieszył się ówczesny Prymas ks. Kardynał Stefan Wyszyński, który był świadkiem wzrastania ks. Karola Wojtyły do biskupstwa, godności kardynalskiej i następcy św. Piotra.
Jan Paweł II rozpoczął swoją służbę Kościołowi od pamiętnego stwierdzenia na schodach bazyliki św. Piotra: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". Jego pontyfikat to wielka lekcja jak otworzyć drzwi, a przede wszystkim serca na naukę Chrystusa. W dniu 23 października 1978 r. odbyła się pierwsza audiencja dla Polaków w Rzymie, w której brało udział ponad 4 tysięcy rodaków z całej Polski. W tym samym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Papież Polak udziela pierwszego błogosławieństwa "urbi et orbi" - miastu i światu.
Pierwszym dokumentem programowym pontyfikatu Papieża Jana Pawła II jest encyklika "Redemptor Hominis" - "Odkupiciel człowieka", napisana 4 marca 1979 r. Papież przypomina ludzkości, że w centrum świata istnieje osoba Jezusa Chrystusa, który jest "Panem dziejów człowieka".
O Ojcu św. Janie Pawle II można powiedzieć, że jest duszpasterzem świata - świadczą o tym jego liczne pielgrzymki. Swoją pierwszą pielgrzymkę Papież odbył do Meksyku, która była prawdziwą podróżą apostolską. Misyjny nakaz Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" Papież traktuje bardzo dosłownie. Pragnie dotrzeć do serca każdego człowieka: dziecka, młodzieży, dorosłych.
To właśnie do młodzieży Jan Paweł II skierował swoje pierwsze słowa: "Wy jesteście moją nadzieją", ustanawiając Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową każdego roku. Młodym chce dać wiarę w sens życia, przybliżyć Prawo Boże, dać miłość, którą mają nieść innym. Papież często powtarza, że to właśnie młodzież będzie głosicielem nowej ewangelizacji i młodzież będzie budować cywilizację miłości. Do młodzieży kieruje słowa: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali".
W 1979 r. Ojciec św. odbywa swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. 2 czerwca 1979 r. Papież woła do zgromadzonych rodaków: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Słowa, które wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie stały się później mottem wiodącym dla przemian zachodzących w Polsce.
Jasna Góra była jednym z etapów I papieskiej pielgrzymki. Tam 4 czerwca 1979 r., powołując się na wielowiekową tradycję, Piotr naszych czasów mówi: "Tu zawsze byliśmy wolni". Bo Polacy pielgrzymowali na Jasną Górę podczas wojen, najazdów, zaborów - zawsze pomimo niewoli.
Jan Paweł II zawsze jest blisko człowieka, szczególnie cierpiącego, widząc w nim obolałego Chrystusa. Świadczą o tym spotkania z chorymi i ustanowiony Światowy Dzień Chorych na 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes.
Jak bliskie jest cierpienie Ojcu świętemu można się było przekonać, kiedy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie dokonano zamachu na osobę Papieża. Postrzelony przez Ali Akczę Jana Paweł II cudem ocalony przez Boga, dalej służy Kościołowi i człowiekowi.
Nauczanie Papieża nie jest łatwe. Mogli się o tym przekonać Polacy w czasie III papieskiej pielgrzymki do Polski, kiedy Ojciec św. mówiąc o sprawach moralnych swoje nauczanie oparł na Bożym prawie - Dekalogu.
Niektórzy z niemałym zakłopotaniem przyjmują jednoznaczność i stanowczość papieskiej nauki. Stanowisko Papieża wobec aborcji, kwestii rodziny, małżeństwa jest dla wielu niewygodne. Za swój nieugięty stosunek do zagadnień etycznych Papież bywa krytykowany, ale przede wszystkim ... niezwykle poważany. Świadczą o tym choćby przyznane mu tytuły autorytetu roku, czy miliony wiernych przybywających, aby usłyszeć jego naukę. Wbrew pozorom, świat chętnie słucha nauki opartej o Ewangelię. Papież nawołuje Europę i świat, aby powróciły do swych korzeni, do fundamentów wiary i Boskich zasad prawa.
Spoglądając na zarys życia Ojca św. można powiedzieć, że siły Papież czerpie z wiary przekazanej mu w rodzinnym domu, z doświadczeń życia na Ojczystej Ziemi.
Papież końca XX wieku dociera do tysięcy, milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, albowiem wszyscy są dziećmi Bożymi. Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą. Jak obliczono, przemierzył już odległość od Ziemi do Księżyca i zbliża się z powrotem do Ziemi.
Wielka prostota emanuje z Niego przy ołtarzu, zarówno w obecności dostojników państwowych, jak i wśród wiernych. Odbywa pielgrzymki o historycznym znaczeniu dla Kościoła, sprawuje Eucharystię, głosi Ewangelię, utwierdza w wierze. Każda podróż Jana Pawła II jest "autentyczną pielgrzymką do żyjącej świątyni Ludu Bożego".
Na przestrzeni 20 lat pontyfikatu odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich kontynentach:
Lp Kraj Data rozpoczęcia Data zakończenia
1Republika Dominikańska, Meksyk, Bahama25.01.19791.02.1979
2Polska2.06.197910.06.1979
3Irlandia, Stany Zjednoczone29.09.19798.10.1979
4Turcja28.11.197930.11.1979
5Zair, Kongo, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej2.05.198012.05.1980
6Francja30.05.19802.06.1980
7Brazylia30.06.198012.07.1980
8Republika Federalna Niemiec15.11.198019.11.1980
9Pakistan, Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone (Alaska) 16.02.198127.02.1981
10Nigeria, Gabon, Gwinea Równikowa12.02.198219.02.1982
11Portugalia12.05.198215.05.1982
12Wielka Brytania28.05.19822.06.1982
13Brazylia, Argentyna10.06.198213.06.1982
14Szwajcaria15.06.198219.061982
15San Marino29.08.198230.08.1982
16Hiszpania31.10.19829.11.1982
17Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Haiti2.03.198310.03.1983
18Polska16.06.198323.06.1983
19 Francja14.08.198315.08.1983
20 Austria10.09.198313.09.1983
21Stany Zjednoczone, Korea Płd, Wyspy Salomona2.05.198412.05.1984
22Szwajcaria12.06.198417.06.1984
23Kanada9.09.198421.09.1984
24Hiszpania, Republika Dominikańska, Puerto Rico10.10.198413.10.1984
25Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago26.01.19856.02.1985
26Holandia, Luksemburg, Belgia11.05.198521.05.1985
27Togo, Wyb. Kości Słoniowej, Kamerun, Kenia, Maroko8.08.198519.08.1985
28Szwajcaria, Lichstenstein8.09.198512.09.1985
29Indie31.01.19861.02.1986
30Kolumbia, Saint Lucia1.07.19868.07.1986
31Francja4.10.19867.10.1986
32Bangladesz, Singapur, Nowa Zelandia, Austria18.11.19861.12.1986
33Urugwaj, Chile, Argentyna31.03.198713.04.1987
34Republika Federalna Niemiec30.04.19874.05.1987
35Polska8.06.198714.06.1987
36Stany Zjednoczone, Kanada10.09.198721.09.1987
37Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj7.05.198819.05.1988
38Austria23.06.198827.06.1988
39Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suzzi10.09.198819.09.1988
40Francja8.10.198811.10.1988
41Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi28.04.19896.05.1989
42Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Szwecja1.06.198910.06.1989
43Hiszpania19.08.198921.08.1989
44Korea Płd, Indonezja, Mauritius7.11.198923.11.1989
45Republika Wys. Zielonego Przylądka, Gwinea, Mali, Czad25.01.19901.02.1990
46Czechosłowacja21.04.199022.04.1990
47Meksyk, Curacao6.05.199014.05.1990
48Malta25.05.199027.05.1990
49Tanzania, Wyb. Kości Słoniowej1.09.19909.09.1990
50Portugalia10.05.199113.05.1991
51Polska cz. I1.06.19919.06.1991
52Polska cz. II, Węgry13.08.199120.08.1991
53Brazylia12.10.199121.10.1991
54Senegal, Gambia, Gwinea19.02.199226.02.1992
55Angola, Wyspy św. Tomasza4.06.199210.06.1992
56Republika Dominikańska9.10.199214.10.1992
57Benin, Uganda, Sudan3.02.199310.02.1993
58Albania25.04.19933.05.1993
59Hiszpania12.06.199317.06.1993
60Jamajka, Meksyk, Stany Zjednoczone9.08.199316.08.1993
61Litwa, Łotwa, Estonia4.09.199310.09.1993
62Chorwacja10.09.199411.09.1994
63Filipiny, Australia, Nowa Gwinea11.01.199521.01.1995
64Czechy20.05.199521.05.1995
65Polska21.05.19954.06.1995
66Belgia4.06.199511.06.1995
67Słowacja1.07.19953.07.1995
68Kamerun, RPA, Kenia14.09.199520.09.1995
69Stany Zjednoczone ( ONZ )4.10.19959.10.1995
70Gwatemala, Wenezuela, Nikaragua5.02.199612.02.1996
71Tunezja14.04.199617.04.1996
72Słowenia17.05.199619.05.1996
73Republika Federalna Niemiec21.06.199623.06.1996
74Węgry6.09.19967.09.1996
75Francja19.09.199622.09.1996
76Bośnia I Hercegowina12.04.199713.04.1997
77Liban10.05.199711.05.1997
78Polska31.05.199710.06.1997
79Paryż ( Światowe Spotkanie Młodzieży )21.08.1997
80Rio de Janeiro ( Światowe Spotkanie Rodzin )2.10.19975.10.1997
81Kuba21.01.199824.01.1998
82Nigeria21.04.199823.04.1998
83Austria19.06.199821.06.1998
Wszędzie zawierzał wiernych Matce Bożej, nawiedzał sanktuaria narodowe, dokonywał beatyfikacji i kanonizacji, udzielał sakramentów świętych. Spotykał się z biskupami, członkami Episkopatów, kapłanami, siostrami zakonnymi, zakonnikami, z członkami organizacji kościelnych, odbywał spotkania z chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą, Polonią, odwiedzał więźniów, spotykał się z przedstawicielami innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, a także przedstawicielami religii niechrześcijańskich.
Przed podróżą do Anglii przepowiadano mu najgorsze. Anglicy są zimni, mgła ich nie rozgrzewa, sposób wychowania sprawia, że są zamknięci; okażą się uprzejmi, lecz z dystansem. Może nawet papież nie zobaczy nikogo, poza swymi oficjalnymi gospodarzami, którzy nie padną mu w objęcia. Nie wziął sobie do serca żadnej z tych rozsądnych przestróg. Pojechał, a przyjęcie było entuzjastyczne. Rzekłbyś, że Anglię zaludniają neapolitańczycy. Papież posuwał się wolnym krokiem, błogosławił dyskretnym ruchem ręki. Wśród nieoczekiwanego entuzjazmu tego wielkiego zbiegowiska ludzi jedynym Brytyjczykiem był on sam.
Podróże jego nitka po nitce wiążą na nowo chrześcijańską tkankę, wykazującą tendencję do rozluźniania się. To jedna z jego trzech wielkich przysług dla Kościoła. Drugą jest odbudowa doktrynalna, nad którą trudzi się bez wytchnienia od audiencji do encykliki, od przesłań do listów apostolskich, od przemówienia do przemówienia... Na podstawie tych tekstów możemy dojść do wniosku, że Wybijającym się kierunkiem jego nauki jest silnie związany z Bogiem człowiek, jego prawa i godność. Zweryfikował On pojęcie świętości. Święci Jana Pawła II są zdecydowanie bliżej zwykłych ludzi, stawiają czoło problemom, które stwarza współczesna rzeczywistość, broniąc podstawowych prawd wiary. Beatyfikował i kanonizował ponad 1000 osób (dla porównania jego poprzednicy kanonizowali 423 świętych oraz beatyfikowali 1224 błogosławionych)....


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3946 , autor: agacjo , Ocena: 16.41

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Jan Paweł II.

Jan Kasprowicz - życie i twórczość.
Jan Kasprowicz - biografia, życie i tworczosc...
Jan Kasprowicz i jego działalność w Zakopanym.
Jan Kochanowski. (1)
Ksiądz Jan Twardowski.
Jan Kochanowski - biografia.
Jan Kochanowski - największy poeta polski przed Mickiewiczem.
Jan Kochanowski - życiorys.
Jan Twardowski - życiorys i cytaty.
Jan Kochanowski. (3)
Jan Kochanowski - Curriculum Vitae.
Jan Kochanowski. (2)
Jan Kochanowski (1530-1584).
Jan Kochanowski. (4)
Jan Bytnar. (1)


Losowe teksty z tej samej kategorii

Stefan Żeromski obszerna biografia.
Jarosław Marek Rymkiewicz - biografia.
Witold Lutosławski biografia.
Marek Hłasko - biografia. (2)
Napoleon Bonaparte - życie.
Andrzej Bursa - biografia.
David Copperfield.
Jan Sebastian Bach. (2)
Polscy pisarze marynistyczni.
Wywiad z Czesławem Miłoszem.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 16.41.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-02 12:02:11
⇒Czytano: 3946
Autor: agacjo


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: