Strona główna » Liceum » » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Charakterystyka średniowiecza. (2)

Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. Zaczęto je rehabilitować na przełomie XIX i XX wiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:26 , Wyświetleń: 9030 , Ocena: 43.33, Głosów: 229, Autor: agacjo

Tematyka społeczna i obyczajowa w poezji polskiej XV w.

Jednym z przykładów średniowiecznych utworów świeckich jest "Satyra na leniwych chłopów". Jest ona dziełem anonimowego autora, jednak jej treść wskazuje na to, że był t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:27 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 14.96, Głosów: 192, Autor: agacjo

Między złem a poczuciem skruchy - przeżycia Francoisa Villona zapisane w "Wielkim testamencie".

Francois Villon był poetą francuskim, który żył w latach 1431 - 1463?. Był starannie wykształcony na Uniwersytecie Paryskim, miał wybitne zdolności poetyckie. Prowadził b [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:28 , Wyświetleń: 31696 , Ocena: 246.58, Głosów: 202, Autor: agacjo

Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka "Boskiej komedii".

Dante urodził się w 1265 r. we Florencji. Dzięki studiom w Bolonii posiadł gruntowną wiedzę. Brał udział w życiu politycznym, uczestniczył w walkach o zjednoczenie Włoch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:29 , Wyświetleń: 7049 , Ocena: 45.6, Głosów: 209, Autor: agacjo

"Bogurodzica" i "Lament Świętokrzyski" jako zabytki literatury polskiej.

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Najczęściej przyjmuje się 1 poł. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1506r. w "Statucie" Jana Łaskiego. Była hymnem dynastyczn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:30 , Wyświetleń: 4471 , Ocena: 17.13, Głosów: 213, Autor: agacjo

Znaczenie pojęć. (3)

Teocentryzm - światopogląd uznający Boga za centrum zainteresowań i uwagi człowieka. Przeniknął on do twórczości, która powstaje w języku łacińskim, zawiera pierwiastk [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:31 , Wyświetleń: 4053 , Ocena: 26.76, Głosów: 102, Autor: agacjo

Średniowieczna filozofia.

Średniowieczna filozofia opierała się na teocentryźmie, tzn. na założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga. Bóg był uznawany za najwyższą wartość i dosko [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 3679 , Ocena: 13.75, Głosów: 217, Autor: agacjo

Średniowieczny uniwersalizm.

Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 4091 , Ocena: 12.28, Głosów: 234, Autor: agacjo

Funkcje literatury średniowiecznej.

W średniowieczu literatura była silnie nasycona wzorcami postaw, a jej głównym zadaniem było kształtowanie właściwych wzorców osobowych, właściwych postaw moralnych i wp [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:33 , Wyświetleń: 4178 , Ocena: 18.93, Głosów: 233, Autor: agacjo

Gatunki literackie w średniowieczu.

Średniowiecze przejęło wiele gatunków uprawianych już wcześniej, takich jak pieśń, tragedia, komedia, historia czy satyra. Jednak średniowieczna literatura stworzyła rów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:34 , Wyświetleń: 4184 , Ocena: 17.31, Głosów: 216, Autor: agacjo

Sztuka średniowiecza.

Sztuka średniowiecza odgrywała rolę wspomagającą w stosunku do religii. Ze względu na odmienność form wyrazu stały przed nią nieco inne zadania od tych, wyznaczonych dla [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:35 , Wyświetleń: 3492 , Ocena: 56.68, Głosów: 78, Autor: agacjo

Literatura powszechna doby średniowiecza.

Literatura powszechna doby średniowiecza rozwinęła się późno, bo krótko przed jego zmierzchem. Dotyczyła ona przede wszystkim problematyki obyczajowej i społecznej. Przyk [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:36 , Wyświetleń: 2637 , Ocena: 77.46, Głosów: 36, Autor: agacjo

Charakterystyka średniowiecza oraz sztuka epoki. (1)

1. Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. 2. Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. Zaczęto je rehabilitować na przełomie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:36 , Wyświetleń: 6628 , Ocena: 192.78, Głosów: 45, Autor: agacjo

Obraz starożytnego Rzymu i narodzin chrześcijaństwa w "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

W znakomitej powieści pt. "Quo vadis", za którą Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, ukazany jest szczegółowy obraz starożytnego Rzymu - stolicy ogromnego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:38 , Wyświetleń: 11393 , Ocena: 415.59, Głosów: 40, Autor: agacjo

Ideały osobowe w literaturze średniowiecznej.

Wśród głównych propagowanych wzorców były: - ideał ascety (świętego) - ideał rycerza - ideał władcy - ideał kochanka Ideał ascety. Wzorce te powstawały w kli [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:39 , Wyświetleń: 13271 , Ocena: 779.42, Głosów: 25, Autor: agacjo

Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza.

Krzyż i miecz - to znaczące symbole ideałów średniowiecznego człowieka; dwa ośrodki kształtujące kulturę duchową epoki - kościół i dwór - eksponowały różne wizje [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:39 , Wyświetleń: 3341 , Ocena: 99.54, Głosów: 45, Autor: agacjo

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

Wsceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza po [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:40 , Wyświetleń: 2968 , Ocena: 140.05, Głosów: 21, Autor: agacjo

Średniowieczne formy teatralne. Wymień i scharakteryzuj.

W średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzon [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:41 , Wyświetleń: 28787 , Ocena: 712.7, Głosów: 56, Autor: agacjo

Podaj przykłady średniowiecznej literatury hagiograficznej i omów jej cechy

Hagiografia, czyli żywoty świętych obejmują sporą część dorobku literackiego średniowiecza, co wiązało się z dominacją Kościoła i tematów z nim związanych oraz zai [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:42 , Wyświetleń: 2809 , Ocena: 83.21, Głosów: 37, Autor: agacjo

Odwołując się do utworów średniowiecznych (polskich i zachonioeuropejskich) spróbuj odtworzyć hierarchię wartości i mentalność człowieka tamtej epoki

Według wszelkich teorii opisujących stosunki człowiek-świat-Bóg, ten ostatni umieszczany jest na najwyższym miejscu, jako korona wszechświata i nikt nie próbował w średni [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:43 , Wyświetleń: 10227 , Ocena: 375.12, Głosów: 40, Autor: agacjo

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

Motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu; polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zaprasza [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:44 , Wyświetleń: 3069 , Ocena: 49.07, Głosów: 59, Autor: agacjo

Omów rodzaje religijności w średniowieczu ("Legenda o św. Aleksym", "Pieśń o Rolandzie", "Bogurodzica")

Poza wspólną cechą wszystkich tych utworów - uznawania Boga za jedynego i jednocześnie wszechwładnego nad światem - pojawiają się różnice, polegające na różnych sposo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:45 , Wyświetleń: 15169 , Ocena: 653.59, Głosów: 28, Autor: agacjo

Opowieści o św. Franciszku zawarte w książce pt. "Kwiatki z ogrodu św. Franciszka".

Święty Franciszek był postacią niezwykłą. Wszystkie dobra materialne oraz bogactwa nie miały dla niego żadnego znaczenia. Było to bardzo dziwne, gdyż pochodził on z rodz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:46 , Wyświetleń: 11517 , Ocena: 870.05, Głosów: 20, Autor: agacjo

Rycerz, święty, kochanek jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza

Rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej; rycerz jest opisany w "chansons de geste", takich jak "Pieśń o Rolandzie" (punkt 1), "O królu Ar [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:46 , Wyświetleń: 2375 , Ocena: 77.19, Głosów: 30, Autor: agacjo

Wizerunek Boga w epoce średniowiecza

Ogólnie rzecz biorąc, jako że Kościół był nadrzędną siłą w średniowieczu, to wg jego zasad, Bóg był nadrzędną istotą rządzącą nad światem, istotą wszechmocną [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:47 , Wyświetleń: 26895 , Ocena: 1789.83, Głosów: 22, Autor: agacjo

"Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

"Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż za [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:48 , Wyświetleń: 2823 , Ocena: 105.55, Głosów: 30, Autor: agacjo

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:49 , Wyświetleń: 2714 , Ocena: 106.11, Głosów: 27, Autor: agacjo

Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury

W średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:50 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 87.35, Głosów: 25, Autor: agacjo

Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych

W średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek mu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:50 , Wyświetleń: 23026 , Ocena: 1033.97, Głosów: 31, Autor: agacjo

Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe

Przerabiane w szkole wiersze, które można zaliczyć do tego działu, są właściwie tylko trzy, z czego właściwie tylko jeden ściśle odnosi się do obyczajowości; Przecław [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:51 , Wyświetleń: 2554 , Ocena: 143.05, Głosów: 19, Autor: agacjo

Przedstaw historiografię średniowieczną

- jest jedną z ciekawszych dla nas działalności pisarskich średniowiecza, gdyż przybliża nam kształt życia i historię tego okresu; można podzielić na kilka różnych kie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:52 , Wyświetleń: 2662 , Ocena: 109.04, Głosów: 22, Autor: agacjo

Kroniki średniowieczne. Omówienie fragmentów kroniki Galla Anonima.

Do polskiego piśmiennictwa należą kroniki zawierające chronologiczny opis wydarzeń historycznych. Najstarszą z nich jest dzieło Galla Anonima doprowadzone do 1113 r. Jego na [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:53 , Wyświetleń: 15167 , Ocena: 450.65, Głosów: 50, Autor: agacjo

Najdawniejsze zabytki języka polskiego. "Bogurodzica".

1. Bulla gnieźnieńska zwana "złotą" z roku 1136 zawiera 410 wyrazów polskich - nazw miejscowości i ich mieszkańców. 2. Księga henrykowska z roku 1270 zawiera pierwsze [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:54 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 68.21, Głosów: 38, Autor: agacjo

Ideał rycerza na podstawie "Pieśni o Rolandzie".

1. Liczne wojny w średniowiecznej Europie - zewnętrzne i wewnętrzne. 2. Rola i ranga rycerstwa. 3. Przykłady epiki rycerskiej w literaturze europejskiej: - "Pieśń o R [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:55 , Wyświetleń: 8930 , Ocena: 736, Głosów: 16, Autor: agacjo

Cierpienia Matki Boskiej pod krzyżem ukazane w wierszu "Posłuchajcie, bracia miła..."

Jest to wiersz z XV w. Ma formę bezpośredniej wypowiedzi Matki Boskiej użalającej się na swoją tragedię - śmierć Jezusa. Swoje cierpienia kieruje najpierw do wszystkich lu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:56 , Wyświetleń: 2498 , Ocena: 140.37, Głosów: 18, Autor: agacjo

Rozważania o marności życia i nieuchronności śmierci w "Rozmowie Mistzra Polikarpa ze Śmiercią".

1. Stosunek średniowiecza do śmierci. a) Kościół celowo skłaniał ludzi do myślenia o śmierci, co potwierdza popularne wówczas powiedzenie "Memento mori". Śmierć nal [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:57 , Wyświetleń: 2206 , Ocena: 69.48, Głosów: 30, Autor: agacjo

Literatura średniowieczna.

Gatunki. ŚWIECKIE - tematyka świecka. Powieści bretońskie - (X w.) utwory, których fabuła oparta jest na bardzo starych legendach, baśniach i mitach celtyckich: [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:58 , Wyświetleń: 2913 , Ocena: 85.21, Głosów: 32, Autor: agacjo

Teatr średniowieczna.

Teatr świecki - teatr wędrujący, tworzony głównie przez kuglarzy, komediantów, wystawiał głównie scenki humorystyczne i moralizujące. Teatr kościelny. Dramat lit [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:59 , Wyświetleń: 2916 , Ocena: 46.66, Głosów: 61, Autor: agacjo

Średniowieczne terminy.

Alegoryzm średniowieczny - blisko związany z alegoryzmem bibijnym. Egzempla - przykłady, często moralizujące. Dualizm poglądów - pojmowanie świata w przeciwstawnych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:00 , Wyświetleń: 12198 , Ocena: 455.23, Głosów: 38, Autor: agacjo

Kontynuacje i nawiązania (średniowiecze).

Do motywów śmierci - przedstawienia tańca śmierci (tzw. dance macabre) - obrazy, np.: Hansa Holbajna Młodszego "Tańce Śmierci"; "Taniec Śmierci" obraz w katedrze w Tarn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:00 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 113.58, Głosów: 23, Autor: agacjo

Dodatek - polska gramatyka (średniowieczna) do XVw.

W gramatyce interesować nas będą cztery procesy fonetyczne. Uwaga! Pozycja mocna głoski jest jak zwykle podkreślona, natomiast pozycja słaba oznaczona kursywą (powinno b [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:01 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 77.82, Głosów: 33, Autor: agacjo

Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety; świętego.

W średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:02 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 76.45, Głosów: 32, Autor: agacjo

"Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej.

Tekst: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usły [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:03 , Wyświetleń: 2716 , Ocena: 71.62, Głosów: 41, Autor: agacjo

Ideały osobowe średniowiecza a dążenia epoki.

Dwa dominujące w społecznościach całej Europy stany społeczne: duchowieństwo i rycerstwo wpłynęły na dwutorowość literatury, która podejmowała przede wszystkim kwestie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:04 , Wyświetleń: 13324 , Ocena: 1595.92, Głosów: 12, Autor: agacjo

Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok.

A. Współczesna poezja - np. Stanisław Grochowiak. Poetę tego charakteryzuje fascynacja epoką średniowiecza, podejmowanie tematów takich, jak miłość i śmierć, piękno i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:05 , Wyświetleń: 11796 , Ocena: 1039.35, Głosów: 16, Autor: agacjo

Filozofia średniowieczna.

Kierunki filozoficzne. AUGUSTIANIZM - Kierunek filozof.-teolog. nawiązujący do koncepcji Św. Augustyna z Hippony (354-430). Był oficjalną doktryną chrześcijańską przed [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:06 , Wyświetleń: 5053 , Ocena: 140.5, Głosów: 45, Autor: agacjo

Jak ludzie średniowiecza wyobrażali sobie śmierć i jakie odczucia, skojarzenia,refleksje ona w nich wywoływała ?

Śmierć już od tysiącleci jest podstawowym problemem w filozofii, teologii i religioznawstwie. Pytanie o to, czy stanowi ona kres istoty ludzkiej trapi nas od początku istnieni [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:07 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 98.88, Głosów: 25, Autor: agacjo

Charakterystyka porównawcza Rolanda i świętego Aleksego.

Od dawna lubiłem epokę średniowiecza. Dlaczego? Ponieważ możemy w tej epoce możemy odnaleźć wiele ideałów. Jednak chciałbym się skoncentrować tylko na dwóch wzorach : [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:08 , Wyświetleń: 8527 , Ocena: 400.1, Głosów: 30, Autor: agacjo

Obraz epoki średniowiecza w wierszach - "Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią", "O zachowaniu się przy stole", "Satyra na leniwych chłopów".

Taniec śmierci to jeden z elementów teatralnych widowisk kościelnych, w których śmierć zapraszała różne osoby do tańca i prowadziła z nimi dialogi. Taniec śmierci to r [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:09 , Wyświetleń: 11424 , Ocena: 573.16, Głosów: 30, Autor: agacjo

Miłość w literaturze średniowiecznej

Miłość towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wywiera ogromne znaczenie w jego życiu. To ona pobudza go do działania, kształtuje jego postawę, skłania do poświęceń [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:31 , Wyświetleń: 3290 , Ocena: 99.93, Głosów: 43, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także


Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?