Strona główna » Liceum » » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pojęcia oświeceniowe.

Klasycyzm - wyznaczał poezji cele utylitarne, stawiał przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, wyrastające z przekonania o ogromnej roli słowa jako narzędzia oddziaływ [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:05 , Wyświetleń: 3599 , Ocena: 17.47, Głosów: 195, Autor: agacjo

Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy".

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność r [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:06 , Wyświetleń: 2953 , Ocena: 12.12, Głosów: 221, Autor: agacjo

Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i obcych.

Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizac [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:10 , Wyświetleń: 2915 , Ocena: 14.58, Głosów: 198, Autor: agacjo

"Bajki" Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świecie.

W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych", opublikowanych po śmi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:35 , Wyświetleń: 3905 , Ocena: 13.81, Głosów: 199, Autor: agacjo

Charakterystyka Walerego.

Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patriotycznej na Sejmie Wiel [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:10 , Wyświetleń: 2855 , Ocena: 12.43, Głosów: 207, Autor: agacjo

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność?

W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktycznych, a to wymuszone zostało potrzebą tego okresu: ratowaniem Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:12 , Wyświetleń: 2945 , Ocena: 13.46, Głosów: 212, Autor: agacjo

Niepokój Piotra Skargi o los państwa w "Kazaniach sejmowych". (1)

Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał częs [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:13 , Wyświetleń: 2963 , Ocena: 31.84, Głosów: 73, Autor: agacjo

Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej.

Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fircyk głównie) i Krasicki [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2824 , Ocena: 12.56, Głosów: 215, Autor: agacjo

Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie "Monachomachii".

Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz między zakonami); śmieszno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2803 , Ocena: 13.72, Głosów: 199, Autor: agacjo

Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia.

Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pewnych postaw, które [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:21 , Wyświetleń: 2709 , Ocena: 13.8, Głosów: 206, Autor: agacjo

Co to jest sentymentalizm, scharakteryzuj kochanka sentymentalnego, odwołując się do przykładów z literatury oświeceniowej.

Sentymentalizm jest odpowiedzią na skrajny racjonalizm i klasycyzm oświeceniowy; neguje przekonanie o ładzie i harmonii świata, dostrzegał konflikty istniejące we współczes [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:22 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 110.05, Głosów: 18, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:23 , Wyświetleń: 3771 , Ocena: 34.9, Głosów: 66, Autor: agacjo

Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego.

Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, Krasicki z pozorną [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:23 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 73.3, Głosów: 29, Autor: agacjo

Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę.

Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twórca związał si [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:24 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 69.65, Głosów: 30, Autor: agacjo

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego Oświecenia.

Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:25 , Wyświetleń: 2301 , Ocena: 61.33, Głosów: 35, Autor: agacjo

Portrety Sarmatów i ludzi światłych w literaturze polskiego oświecenia.

Literatura polskiego oświecenia zawiera portrety Sarmatów, czyli ludzi zacofanych, poddanych krytyce, ośmieszonych satyrą oraz ludzi światłych, których pisarze wychwalali i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:26 , Wyświetleń: 2253 , Ocena: 78.61, Głosów: 27, Autor: agacjo

Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju.

Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane programowi dydaktycznemu utrzy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:27 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 75.43, Głosów: 29, Autor: agacjo

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna.

Julian Ursyn Niemcewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, której znaczna część przypada jeszcze na okres przed rozbiorowy. Jego działalność z tych czasów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:28 , Wyświetleń: 2338 , Ocena: 43.72, Głosów: 53, Autor: agacjo

Oświecenie - ogólna charakterystyka.

Termin wywodzi się z kultury niemieckiej, jest nazwą epoki w dziejach historii kultury, której rozwój przypada na wiek XVIII (Europa Zachodnia). Jej koniec wiąże się z wybuc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 3021 , Ocena: 46.74, Głosów: 49, Autor: agacjo

Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja.

Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia : -Polska krajem katolickim, ale toler [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 4217 , Ocena: 35.81, Głosów: 66, Autor: agacjo

Kierunki literackie Oświecenia.

Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały wzór estetyczny, wzór pełn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:30 , Wyświetleń: 2440 , Ocena: 46.89, Głosów: 45, Autor: agacjo

Narodziny powieści.

XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:31 , Wyświetleń: 36958 , Ocena: 915.24, Głosów: 62, Autor: agacjo

Sentymentalizm w literaturze oświecenia.

Sentymentalizm jako kierunek literacki zaczął się rozwijać w latach 60 XVIII w.. Prekursorami byli Jan Jakub Rousseau oraz Wolfgang Goethe. Twórców sentymentalizmu fascynowa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:32 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 77.2, Głosów: 29, Autor: agacjo

Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego.

Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo, hazard, lekkomyślnoś [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:33 , Wyświetleń: 2421 , Ocena: 64.44, Głosów: 35, Autor: agacjo

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:34 , Wyświetleń: 35560 , Ocena: 1868.77, Głosów: 30, Autor: agacjo

Teatr narodowy.

W czasach renesansu i baroku powstają sceny magnackie. Ich zalążkiem były przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w średniowieczu. Teatr zaczyna jednak rozwijać się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:34 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 52.91, Głosów: 42, Autor: agacjo

Myśliciele oświeceniowi.

Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - "Kandyd". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. Przyjmował postawę kryt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:35 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 44.8, Głosów: 50, Autor: agacjo

Lektura prac myślicieli oświeceniowych.

Jan Jakub Rousseau : -wyjaśnienie pojęć obowiązujących w systemie demokratycznym, -definicja państwa - "wyrazu woli zbiorowej" organizującej się w celu osiągnięci [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:37 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 60.92, Głosów: 35, Autor: agacjo

Oświecenie w Polsce. (1)

Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i politycznego. W 1720 roku Rosja i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:38 , Wyświetleń: 2624 , Ocena: 73.63, Głosów: 31, Autor: agacjo

"Powrót posła" - komedia polityczna i obyczajowa (1)

Komedia ta była z założenia komedią krytykującą postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstała na zmówienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Czteroletniego (przerwa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:38 , Wyświetleń: 2259 , Ocena: 61.06, Głosów: 35, Autor: agacjo

Publicystyka epoki Oświecenia.

W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i Obca". Na łamach "Monitora [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:39 , Wyświetleń: 2781 , Ocena: 39.61, Głosów: 63, Autor: agacjo

Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego.

Moralistyka, ironia i sceptycyzm to trzy czynniki bardzo często obecne w twórczości Ignacego Krasickiego. - Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na prze [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:40 , Wyświetleń: 2469 , Ocena: 101.3, Głosów: 19, Autor: agacjo

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.

Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:41 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 62.17, Głosów: 41, Autor: agacjo

Portret mnicha przedstawiony w utworze pt.:Monachomachia.

Krasicki w swoim dziele przedstawia życie w pewnym miasteczku: ...W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; W mieście, ponieważ zbiór puste [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:42 , Wyświetleń: 2253 , Ocena: 111.18, Głosów: 21, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki. (2)

Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczon [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:42 , Wyświetleń: 2488 , Ocena: 65.29, Głosów: 34, Autor: agacjo

Filozofia Kartezjusza.

Urodził się 31 marca 1596 r. w La Haye i zmarł 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie - Rene Descartes [Kartezjusz]. Ten francuski filozof i matematyk uchodzi za ojca nowożytnej kultu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:43 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 65.06, Głosów: 35, Autor: agacjo

Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:44 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 105.77, Głosów: 21, Autor: agacjo

Ożywienie społeczne i edukacyjne.

KEN - pierwsza w Polsce świecka władza oświatowa, powołana 14.X.1773r. z inicjatywy działaczy skupionych wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN zorganizowała trój-s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:45 , Wyświetleń: 2496 , Ocena: 95.21, Głosów: 28, Autor: agacjo

I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty.

J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery) i konserwatystów (St [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:46 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 220.64, Głosów: 10, Autor: agacjo

Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki.

W przeciwieństwie do epoki renesansu ("Żywot człowieka poćciwego", "Dworzanin polski") w epoce oświecenia brak jest utworów, które bezpośrednio wskazywałyby ideał człowi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:47 , Wyświetleń: 2268 , Ocena: 78.78, Głosów: 31, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów.

"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone sprawy, nie tracił [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:47 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 116.95, Głosów: 19, Autor: agacjo

Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyźnie i różny sposób ich wyrażania.

Pomimo słabnięcia wewnętrznego Polski w XVIII wieku obfitował ten okres w najliczniejsze chyba wystąpienia reformatorów. Jeszcze z renesansowych myśli czerpali pisarze t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:48 , Wyświetleń: 2205 , Ocena: 75.2, Głosów: 29, Autor: agacjo

Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach.

Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym dyrektorem został Wo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:49 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 56.71, Głosów: 40, Autor: agacjo

Gatunki literackie Oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka.

Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy - zwłaszcza w [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:50 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 75.56, Głosów: 26, Autor: agacjo

Humor i śmiech - myśli przewodnie twórczości I. Krasickiego.

Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w "Bajkach" i "Satyrach". Bajka "Kruk i lis" za-wiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis). Autor śmieje się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:51 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 198.27, Głosów: 10, Autor: agacjo

Gatunki literackie Oświecenia.

Bajka - krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rza-dziej rośliny lub przedmioty. Zawiera pouczenie lub moralistyczne uogólnienie przeds [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:51 , Wyświetleń: 2297 , Ocena: 68.39, Głosów: 32, Autor: agacjo

Nurty Oświecenia.

Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:52 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 109.29, Głosów: 16, Autor: agacjo

Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:54 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 156.08, Głosów: 11, Autor: agacjo

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.

Klasycyzm : Główny prąd artystyczny Oświecenia. Wyznacza poezji cele utylitarne, stawia przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, które wyrastają z przekonania [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:55 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 135.86, Głosów: 13, Autor: agacjo

Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:56 , Wyświetleń: 5348 , Ocena: 51.27, Głosów: 51, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także


Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?