Strona główna » Liceum » » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Barok, Oświecenie.

Zjawiska i motywy. Śmierć przemijanie, szatan-typowe motywy sztuki i lite -ratury. Zwrot ku Bogu i religii wobec przeczucia kruchości i przemijalności życia ludzkiego. Fil [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:09 , Wyświetleń: 4022 , Ocena: 13.65, Głosów: 208, Autor: agacjo

Powtórka do matury. (2)

ROMANTYZM1. Liryka romantyczna i jej główne tematy na wybranych utworach z tego okresu.2. "Oda do młodości" jako manifest pokolenia. Dlaczego jest to utwór z pogranicz [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:21 , Wyświetleń: 5117 , Ocena: 12.12, Głosów: 235, Autor: agacjo

XX lecie międzywojenne - pytania i odpowiedzi.

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.2. Kierunki filozoficzne.3. Kierunki artystyczne.4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:18 , Wyświetleń: 3208 , Ocena: 13.99, Głosów: 181, Autor: agacjo

Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny)

MOTYW TAŃCA: Polonez - tango - walc - chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - symbol pojednania, optymizmu, nadziei, przemijającej polski szlacheckiej. 2. [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:48 , Wyświetleń: 3972 , Ocena: 10.35, Głosów: 228, Autor: agacjo

Tematy maturalne 1998

1998 Temat 1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników ". Przywołując wybrane [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:29 , Wyświetleń: 3462 , Ocena: 12.87, Głosów: 204, Autor: ew.la

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się...

"Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników." Przywołując 2-3 utwory literackie uzasadnij [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:45 , Wyświetleń: 2328 , Ocena: 10.11, Głosów: 223, Autor: ew.la

Starożytność (2)

1. Problematyka moralna „Antygony”Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym ro [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:32 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 13.45, Głosów: 164, Autor: ew.la

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:22 , Wyświetleń: 2957 , Ocena: 18.51, Głosów: 129, Autor: ew.la

Romantyzm - konspekt.

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturzeWłaściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Dopiero założenia ustroju re [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:30 , Wyświetleń: 3012 , Ocena: 16.97, Głosów: 132, Autor: ew.la

Motywy.

Motyw ogrodu:- ogród rajski - Biblia, księga Rodzaju- "Powieść o róży" - Średniowieczny poemat- "Żywot człowieka poczciwego" - Mikołaj Rej - Renesans- Leo [...]

Dodano: 2008-02-20 12:27:10 , Wyświetleń: 256021 , Ocena: 468.98, Głosów: 216, Autor: ew.la

Zaskocz swojego nauczyciela od polskiego - zetaw pytań i odpowiedzi

S p i s p y t a ń: 1. Omów postawę stoicką i epikurejską. 2. Przedstaw dokładnie budowę tragedii antycznej. 3. Omów cechy epopei. 4. Wyjaśnij pochodzenie i [...]

Dodano: 2008-03-23 00:12:32 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 46.91, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Antyk i biblia - opracowanie.

1. Mity i mitologia. Kulturotwórcza rola mitów. Mity i mitologia jako źródła inspiracji dla literatury i sztuki. Mitologiczne motywy i toposy.Mitologia - To zbiór mitów [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:28 , Wyświetleń: 2425 , Ocena: 56.54, Głosów: 40, Autor: tom

Biblia jako źródło kultury i arcydzieło literatury.

Najstarsze teksty biblijne pochodzą z XIII w. p.n.e.. Proces powstawania Starego Testamentu zakończył się w I w. p.n.e. Nowy testament powstał pomiędzy 51 a 96 rokiem n.e.

Dodano: 2008-08-24 11:30:13 , Wyświetleń: 2269 , Ocena: 37.47, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Baczyński jako poeta pokolenia.

Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest typową dla pokolenia Kolumbów.Ur. w 1921 r. w Warszawie.Zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego wybucha II Wojna Światowa. Studiuje n [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:22 , Wyświetleń: 2008 , Ocena: 36.52, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm.

Pozytywizm to domena prozy. To proza była najważniejsza i miała najwybitniejsze osiągnięcia. Poezja zeszła na drugi plan.1)Powieść - ogólne cechy: utwór pisany prozą [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:23 , Wyświetleń: 2022 , Ocena: 49.74, Głosów: 38, Autor: Michalk88

"Mała apokalipsa"- interpretacja wymowy powieści, obraz społeczeństwa, interpretacja tytułu

- społeczeństwo jest do kitu, nikt nic nie chce, nie może, nie potrafi zrobić!- Mamy w społeczeństwie donosicieli (Tadzio), ludzi, którzy za przysługi wobec władz jako [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:04 , Wyświetleń: 1841 , Ocena: 64, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Motyw wojny i tradycja romantyczna w poezji Baczyńskiego.

U K.K.Baczyńskiego wojna zawsze łączy się z katastrofizmem , apokalipsą spełnioną,brutalnością , śmiercią , końcem swiata.Wojna budzi grozę , bezpowrotnie niszczy "daw [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:46 , Wyświetleń: 34492 , Ocena: 959.53, Głosów: 54, Autor: Michalk88

"Porażenie wojną" w poezji współczesnej.

Wrzesień 1939, codzienność okupacyjna, działania wojenne:Aleksander Kamiński- Kamienie na szaniec, Tadeusz Borowski- opowiadaniaMelchior Wańkowicz- Monte Cassino< [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:46 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 48.77, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Problem miłości i śmierci w literaturze średniowiecza

1)Śmierć była bardzo w średniowiecznej sztuce i literaturze niezmiernie popularna. Podstawowym hasłem epoki było "Memento mori"-pamiętaj o śmierci.Najczęściej służyła [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:47 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 67.42, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rozterki bohaterów Żeromskiego.

Większość bohaterów Żeromskiego jest ofiarami jakieś niesprawiedliwości społecznej lub stoi przed wyborem, w którym często każda z decyzji pociąga za sobą skutki tragi [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:48 , Wyświetleń: 1864 , Ocena: 52.58, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Poezja i poeta w twórczości Różewicza.

Twórczość Różewicza można podzielić na dwa etapy. Do lat sześćdziesiątych XX wieku pisał on wiersze o tematyce wojennej. Drugi etap to poezja moralizatorska, traktująca [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:51 , Wyświetleń: 1918 , Ocena: 57.53, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Fantastyka i jej źródła w literaturze romantyzmu.

Fantastyka - zjawiska nie mające oparcia w rzeczywistości, urojone, nadprzyrodzone, niezwykłe, będące wytworem fantazji. W literaturze romantycznej najczęściej pojawiają si [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:52 , Wyświetleń: 1890 , Ocena: 62, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Gatunki - tragedia antyczna, epos bohaterski; pojęcia: tragizm, katharsis.

Tragedia antyczna- gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, których ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami w [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:53 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 55.39, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Gatunki - tragedia szekspirowska, tren, fraszka, pieść, nowela, sielanka, pojęcie tragizmu.

Renesans wskrzesił duszę antyku. Nic więc dziwnego, że gatunki uprawiane przez starożytnych stały się ulubionymi formami twórców humanistycznych.TREN -gatunek, który [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:54 , Wyświetleń: 2114 , Ocena: 76, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Gatunki i pojęcia epoki Antyku.

MIT - Jest to opowieść o stałej wartości fabularnej, wyrażająca wierzenia danej społeczności. Innymi słowy jest to narracyjna wypowiedź obrazująca wierzenia. Mity podejm [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:55 , Wyświetleń: 2005 , Ocena: 74.24, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Gatunki literackie oświecenia (bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka).

* bajka - krótka pouczająca powiastka , najczęściej wierszowana z łatwo uchwytnym morałem , często posługująca się alegorią zwierzęcą (uniwersalne sytuacje i typowe po [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:56 , Wyświetleń: 2113 , Ocena: 78.19, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm.

A) GATUNKI LITERACKIEEPIKA* pamiętnik - osobista relacja o faktach i zdarzeniach znanych autorowi z doświadczenia . Od dziennika różni się dystansem narracyjnym dzięk [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:57 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 140.25, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Groteska i deformacja w literaturze XX-lecia.

Nurt awangardowy w okresie XX-lecia oparty jest właśnie na deformacji rzeczywistości. Twórców wprawdzie już wcześniej bardzo pociągała możliwość przestawienia czegoś, [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:58 , Wyświetleń: 2260 , Ocena: 143.83, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Grupy poetyckie dwudziestolecia, ich założenia programowe.

- skamandryci* nie mieli wspólnego jednego programu, niechęć do wzniosłości, chwilowe przeżycie wyżej niż filozoficzne refleksje itp., zachwyt nad codziennością,* [...]

Dodano: 2008-08-25 10:25:59 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 111.65, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Interpretacja tytułów.

a) "Początek" Andrzej SzczypiorskiPoczątek to słowo wiele obiecujące a zarazem przestrzegające. Posiada ono dwa wymiary: pesymistyczny i optymistyczny. 1. Rodzenie zł [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:03 , Wyświetleń: 2121 , Ocena: 70.45, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.

W tym okresie głoszone jest hasło: "Sztuka dla sztuki". Wyznaczało ono nadrzędną wartość sztuki, cel istnienia dla siebie samej, bez żadnych przyziemnych, utylitarnych cel [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:04 , Wyświetleń: 2008 , Ocena: 47.25, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Natura i sposób jej funkcjonowania w literaturze romantyzmu.

Kult naturyRomantycy naturę przedstawiali w sposób odbiegający od znanych obecnie. Przyroda bardzo ich fascynowała (podróżowali i poszukiwali śladów dawnego folkloru). [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:05 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 166, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Nurt obywatelski w literaturze renesansu

Wzorce osobowe:W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostała modna. Nowa, optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie s [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:07 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 77.21, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Podstawy filozoficzne oświecenia

Oświecenie nazywano początkowo "epoką rozumu" lub "wiekiem filozofów", a w końcu "wiekiem oświeconym". Nazwa ta utrwalona została w Niemczech. Oświecenia na zachodzie [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:09 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 54.61, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Podstawy filozoficzne renesansu.

Renesans przejął filozofię antyczną, nie stworzył własnej filozofii. Epikureizm ( określający rozważne i umiejętne dążenie do przyjemności i szczęścia ziemskiego jak [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:10 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 59.7, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Podstawy filozoficzne średniowiecza i charakterystyczne cechy sztuki.

Ogólnie panującą filozofią, która w centrum świata umieszczała Boga, był teocentryzm (theos-Bóg). Ludzie uznawali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi, różne zjawi [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:11 , Wyświetleń: 1946 , Ocena: 55.42, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Poezja Norwida - rola wybitnych jednostek w dziejach

Utwory podejmujące temat wybitnych jednostek :"Bema pamięci żałobny rapsod" Utwór poświęcony uczestnikowi i bohaterowi powstania listopadowego (1830) i Wiosny Ludó [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:12 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 63.04, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Problem zbrodni i kary, dobra i zła w "Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego

"Zbrodnia i kara" to swoiste studium zbrodni. Raskolnikow-ubogi student, popada w sidła zła i zabija - anatomia zbrodni ukazana jest przez szczegółowy opis mordu i psychiki mor [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:13 , Wyświetleń: 1875 , Ocena: 102.28, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Problematyka "Przedwiośnia" (rewolucja, niepodległość, problemy społeczno-polityczne)

Rewolucja - obraz rewolucji ukazany w "Przedwiośniu" jest przerażający, tak jakby autor chciał przestrzec czytelników przed grozą takiego wydarzenia. Jest to wizja śmierci, [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:14 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 67.61, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Problematyka Lalki.

Tematem "Lalki" jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwag [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:16 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 36.54, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Problematyka społeczna w literaturze Młodej Polski

- chodzi głównie o trzech facetów: Żeromski, Wyspiański, Reymont (trzeciego ktoś na rozpisce potraktował zdawkowo, a nawet wcale, a to błąd)- Żeromski to "Ludzie bezd [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:17 , Wyświetleń: 1791 , Ocena: 60.46, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Problemy epoki baroku i ich odbicie w literaturze

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:18 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 62, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Problemy życia współczesnego w poezji (emigracja, wolność itp.)

Średniowiecze: Przecław Słota- O zachowaniu się przy stoleRenesans: Mikołaj Rej: Prawe szlachectwo jakie ma być, Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa m [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:20 , Wyświetleń: 1839 , Ocena: 115.81, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Programowy charakter poezji Asnyka

- pochwała poznania naukowego, dążenia do wiedzy, odcinanie się od mitów, bajań, legend budowanie nowoczesnej rzeczywistości opartej na nauce i jej zdobyczach => "Do m [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:21 , Wyświetleń: 1924 , Ocena: 77.04, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Renesansowe ideały życia (na podstawie konkretnych tekstów).

1. IDEAŁ ZIEMIANINA w "Pieśni Świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego i w "Żywocie człowieka poczciwego" M. Reja.a) ziemianin jest przedstawiony jako człowiek sz [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:23 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 70.86, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Romantyczne rodowody bohaterów powieści pozytywistycznych

"Nad Niemnem":Emilia Korczyńska - kobieta rozczytana w romansach, żyjąca w iluzorycznym świecie wyobraźni, tęskniąca za wymyślonym mitem miłości romantycznej. Jej wyp [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:24 , Wyświetleń: 1916 , Ocena: 97, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Teatr i jego rola w oświeceniu.

Dzieje teatruBardzo ważny jest fakt, że w oświeceniu zaistniała scena Teatru Narodowego - odgórną decyzją króla. Zaczęła w Polsce działać pierwsza zawodowa scena, t [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:25 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 61, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Typy dramatów młodopolskich

Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje staroży [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:26 , Wyświetleń: 4261 , Ocena: 3.04, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Wieś, tematyka ludowa w literaturze Młodej Polski.

Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Po [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:27 , Wyświetleń: 1860 , Ocena: 60.19, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Wizje człowieka, Boga i świata w poezji Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego

Filozofię epoki najpełniej oddał Jan Kochanowski. Chwalił życie takim, jakie jest, i uczył czerpać z niego radość, a gdy trzeba było, ganił ludzkie przywary, wykpiwając [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:28 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 114.41, Głosów: 16, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także


Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?