Strona główna » Liceum » » Biografie


Adam Mickiewcz - życiorys -okres III.Poprzednia praca: Życiorys Adama Mickiewicza - okres II.
Następna praca: "Hydra pamiątek" A.Mickiewicza.Treść: PODRÓŻE PO EUROPIE
DATAWYDARZENIE
27.V.1829 r.M. wypływa statkiem "George II" z Kronsztadu przez Hamburg do Berlina (przepływał też przez Travemünde i Lubekę).
5-30.VI.1829BERLIN. M. chodzi na wykłady Hegla, zapoznaje się ze studentami z Polski, która już nie czuje takiego podziwu dla M., jak to było w Rosji. M. poznaje młodego poetę, Stefana Garczyńskiego. M. dzięki Garczyńskiemu poznaje prof. Gansa .
DREZNO. Milsze miasto dla Mickiewicza, niż Berlin. Poznaje w domu polskim hrabiego Grzymałę-Jabłonowskiego.
PRAGA. W oberży "Pod Wiechą" poznaje czeskiego pisarza Hankę i Czelakowskiego.
KARLSBAD. Spotkanie z Odyńcem, który odtąd towarzyszy M. w podróży.
WEIMAR. M. i Odyniec spotykają się z Goethem w jego willi; są chłodno potraktowani przez Goethego. Obaj jednak są zaproszeni na obiad do synowej Goethego, Ottilie. Odtąd M. i Goethe codziennie się spotykają. 29.VIII - teatr weimarski wystawia "Fausta" .
25.IX. 1829 Rozpoczyna się podróż do Włoch. W oberży w Splügen M. pisze ostatni wiersz do Maryli. M. i Odyniec przybywają do miasteczka włoskiego Chiavenny. Zwiedzają kolejno: Mediolan (1.X), Padwę, Wenecję (7-20.X), Ferrarę, Bolonię i Florencję (pobyt ok. 3 tygodni).
18.XI.1829 RZYM. Zatrzymali się w Albergo di Europa na Corso. Zwiedzali: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Watykan; doznają rozczarowania na widok "małego i brudnego" Tybru. Spotkanie z księżną Zeneidą Wołkońską, księciem rosyjskim Gagarynem, księciem Aleksandrem Golicynem, Horacjuszem Vernetem, Thorvaldsenem, królową Hortensją, Wierą Chlustin i jej córką Anastazją. Zapoznanie się z rodziną hrabiego Ankwicza i jego córką Ewą-Henrietą oraz jej krewną Marceliną Łempicką. Bywa u lady Hamilton i lady Russel. M. zakochuje się w Ewie Henrietcie Ankiewiczównie. M. pisze wiersz "Do Marceliny Łempickiej", gdyż jest pod wrażeniem jej ogromnej wiary w Boga. M. czyta Liwiusza, Niebuhra i Gibbona.
Maj 1830 r.Pańswo Ankwiczowie wyjeżdżają z Rzymu; M. daje Ewie Henrietcie 2 tomy swych poezji.
1830 r.maj i czerwiecWycieczka na południe Włoch: Sycylia i Neapol. Pisze "Wezwanie do Neapolu".
Lipiec Wyjazd do Szwajcarii.
PaździernikM. w Genewie poznaje Zygmunta Krasińskiego; rozstaje się z Odyńcem. M. odwiedza Mediolan.
ListopadPowrót do Rzymu. Wiadomość od Henryka Rzewuskiego o powstaniu listopadowym. Pod wrażeniem rewolucji listopadowej pisze wiersz patriotyczny "Do Matki Polki".
Ok. 20.VI.1831 Wyjazd z Rzymu do Paryża.
21.VII.1831 r.Opuszcza Paryż i udaje się do Drezna.
Ok. 13.VIIIZatrzymuje się w Poznaniu. Przez jakiś czas mieszka w Łukowie u hrabiego Grabowskiego. Próba przekroczenia granicy na Prośnie. Pisze wiersze o tematyce powstańczej: "Reduta Ordona", "Śmieć pułkownika", "Nocleg", "Pieśń Żołnierza".
23.XIISpotkanie z bratem Franciszkiem.
20.I.1832 r.M. opuszcza Poznań; ostatnie tygodnie pobytu w Wielkopolsce spędza w Choryni. Tłumaczy "Giaura" Byrona, publikuje balladę "Ucieczka".
Ok. 5.IIIOpuszcza Wielkie Księstwo Poznańskie i przybywa do Drezna. Pisze wiersz "Śniła się zima" oraz list do Lelewela.
23.VI - 30.VIIPodróż z Drezna przez Norymbergę, Strasburg do Paryża.
DATAWYDARZENIE
31.VII.1832 r.Przybywa do Paryżą, spotyka się z Lelewelem, znajomość z Józefem Bohdanem Zaleskim. Pisze "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" i III cz. "Dziadów", gdzie nawiąże do spotkania z Ewą Henriettą Ankiewiczóną i Marceliną Łempicką. Niechętne stanowisko rządu francuskiego względem emigrantów. Ustanowienie nad M. nadzoru policji.
1.V-1.VII.1833 M. redaguje czasopismo emigracyjne "Pielgrzym Polski".
8.VIIM. przybywa do Bex w Szwajcarii, aby spotkać się z chrym Stefanem Garczyńskim, który umiera 20.IX w Awiniom.
16.XPowrót do Paryża; rozpoczyna pracę nad "Panem Tadeuszem".
13.II.1834 r.Ukończenie pisania "Pana Tadeusza" .
ok. 20.VIW Paryżu ukazuje się "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie" oraz "Ojciec Goriot".
29.VICelina Szymanowska, córka pianistki Marii Szymanowskiej przyjeżdża do Paryża w celu zaślubienia Mickiewicza. Swatem był doktor Stanisław Morawski. Celina przyjeżdża w towarzystwie swej kuzynki, Laury Brzezińskiej.
22.VIIŚlub M. z 14 lat od niego młodszą Celiną Szymanowską; 22 urodziny Celiny. Obydwoje mają obawy przed ślubem, ale kochają się. 19.XII - Utworzenie Związku Braci Zjednoczonych.
7.IX.1835 r.Rodzi się najstarsza córka Mickiewiczów, Maria. Praca nad "Historią Polski".
15.II.1836 r.Paryż. Otwarcie Domku Jańskiego przy Notre-Dame 11.
IV-20.XPobyt w Domont; praca nad "Historia Polski".
1837 r.Aleksander Puszkin ginie z rąk zamachowca, barona d'Anthes, Francuza, oficera cara Mikołąja.VIII - teatr Porte Saint-Martin przygotowuje "Konfederatów barskich". Do przedst. nie doszło.
22.VI.1838 r.Rodzi się syn Władysław.
10.XM. jedzie do Lozanny starać się o posadę profesora.
4.XIOstry atak choroby psychicznej Celiny.
9.XIPowrót do Paryża.
XIICelina w domu zdrowia w Vanves.
17.IV.1839 r.M. przybywa z rodziną do Lozanny, gdzie zostaje profesorem literatury łacińskiej na uniwersytecie.
1839-40Powstają liryki lozańskie.
24.V.1840Narodziny córki, Heleny.
26.VICeremonia instalacji M. jako profesora literatury łacińskiej.
4.XOficjalna rezygnacja z katedry w Lozannie.
13.XPowrót do Paryża.
15.XINominacja M. na profesora tymczasowego literatury słowiańskiej w College de France.
22.XIIPierwszy wykład Mickiewicza.
25.XIIUczta u Januszkiewicza; improwizacje Mickiewicza i Słowackiego.
Ok.1841 r.Zamieszkała u Mickiewiczów Xawera Deybel ''Księżniczka Izraelska"; śpiewaczka wileńska, nauczycielka śpiewu dzieci Mickiewiczów.
5.VII.1841Po śmierci Niemcewicza, M. zostaje prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu.
30.VIIPierwsza wizyta Andrzeja Towiańskiego u Mickiewicza. M. uwierzywszy w jego opatrznościową misję, staje się gorliwym wyznawcą jego nauki.
27.XIPo nabożeństwie w katedrze Notre-Dame Towiański publicznie ogłasza "Sprawę Bożą" .
3.V.1842Rodzi się syn Aleksander.
4.VW Nnterre M. otrzymuje Medal Sprawy. Po usunięciu policyjnym Towiańskiego z Francji, M. kierownikiem organizacji towiańczyków "Koło".
DATAWYDARZENIE
5.VIII.1843 r.Bruksela. Towiański z rodziną udaje się do Rzymu. M. towarzyszy im w Szwajcarii.
1.XM. w Paryżu.
21.XWydalenie Towiańskiego z Rzymu przez policję papieską.
1.XIZebranie "Koła"; relacja Mickiewicza z podróży z Towiańskim.
22.XIIPierwszy wykład IV kursu w College de France.
6.III.1844M. zgłasza rezygnację ze stanowiska prezesa Wydziału Historycznego; zawieszony w prawach wykładowcy m.in. za propagowanie towianizmu. 21.V wygłasza ostatnią prelekcję.
7.IV.1845 r.Narodziny syna, Jana.
17.V-VIIPobyt M. w Szwajcarii, kontaktuje się z Towiańskim. W Paryżu Pilichowski chce przejąć władzę w "Kole". 12.XII - przyjazd M. do Paryża.
4.II.1846 r.Wyjazd M. i Januszkiewicza do Szwajcarii. M. zrywa kontakty z Towiańskim.
X-XIIPowrót M. do pracy nad "Historią Polski".
30.XIAkt założenia odrębnego Koła kierowanego przez M. (podpisało się 21 osób)
15.II.1847 r.M. udziela religijnego ślubu Julianowi i Aleksandrynie Łąckim.
12.VW odp. Na pojednawczy list Towiańskiego M. wyjaśnia powody zerwania.
9.VIII-10.IXPobyt Mickiewiczów nad morzem w Langrune.
22.I.1848 r.Wyjazd M. do Rzymu. Spotyka się z Zygmuntem Krasińskim. Tworzy legion polski (tzw. Legion Mickiewicza), którego celem było uczestnictwo w walkach z Austrią o wyzwolenie Włoch
5.III i 25.IIIM. zostaje przyjęty przez papieża Piusa IX.
11.IVZ Paryża wyrusza 300-os. Grupa ochotników dowodzona przez Michała Kamieńskiego.
czerwiecMediolan. Spotkanie Legionu Mickiewicza z legionistami pod dowództwem Kamieńskiego.
25.VI - 10.VIIIM. żegna się z Legionem i wyrusza przez Szwajcarię do Paryża.
11.VIIIParyż. Aresztowanie Towiańskiego.; 6.IX - uwolnienie.
15.III.1849 r.Wychodzi I numer "La Tribune des Peuples" ("Trybuny Ludów"), którego redaktorem jest Mickiewicza..
16.XMickiewicz z innymi Polakami ustępuje z redakcji "Trybuny Ludów".
10.XIUkazuje się ostatni, 158 numer "Trybuny Ludów".
2-29.IX.1850 r.M. w Hawrze na kąpielach morskich.
20.XIINarodziny najmłodszego syna Mickiewiczów, Józefa.
19.VII-14.VIII.1851 r.Wyjazd na wypoczynek do Fontainebleau.
25.VIIM. dowiaduje się o śmierci Jana Czeczota, który zmarł w sierpniu 1847 r.
1.IXWyjazd z Władysławem Mickiewiczem do Hawru.
12.IV.1852 r.Dekret o pozbawieniu katedr Mickiwicza, Micheleta i Quineta.
28.VIIM. na uczcie ku czci Aleksandra Chodźki i ukazania się jego "Gramatyki perskiej".
30.XNominacja na bibliotekarza w Bibliotece Arsenału podpisana przez ministra oświecenia.
30.XIRozpoczęcie pracy w bibliotece.
17.II.1853M. rozpoczyna działalność w Radzie Szkoły Polskiej w Batignolles; od 2.IV jest wiceprezesem Rady.
Lipiec Wyjazd na letnisko do Montgeron.
15.XIIM. dyktuje "Memoriał o Andrzeju Towiańskim", zawierający apologię Mistrza.
12.XI.1854 r.Audiencja Czartoryskiego u Napoleona II; przedłożenie noty M. "O położeniu Rygi".
5.III.1855 r.Śmierć Celiny Mickiewiczowej.
7.VIIŚmieć Tomasza Zana w Kochaczynie na Białorusi.
11.IXWyjazd Mickiewicza na Wschód, do Turcji, oficjalnie w misji naukowo-badawczej, finansowanej przez rząd francuski, nieoficjalnie jako agent księcia Adama Czartoryskiego. (Jechał tam wraz z Henrykiem Służalskim i Władysławem Czartoryskim)
DATAWYDARZENIE
22.IX.1855 r.M. przybywa do Konstantynopola.
5-8.XPrzebywa w Burgas, w obozie wojskowym Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy)
26.XI.1855 r.Mickiewicz umiera nagle w Konstantynopolu. Przyczyna śmierci jest nieznana; najczęściej podaje się, że była to cholera azjatycka.
1856 r.Zwłoki Adama Mickiewicza przewieziono do Francji na pokładzie statku "Eufrat"; pogrzebano 21. Stycznia na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.
1890 r.Przewiezione z Paryża (przez Wiedeń) prochy poety złożono 4.VII w krypcie katedry wawelskiej w Krakowie.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 4582 , autor: agacjo , Ocena: 18.92

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Adam Mickiewcz - życiorys -okres III.

Adam Asnyk - życie i twórczość.
Adam Mickiewicz - daty.
Adam Mickiewicz - biografia. (1)
Adam Mickiewicz. (7)
Adam Mickiewicz. (10)
Adam Mickiewicz. (9)
Adam Mickiewicz - biografia. (3)
Adam Mickiewicz. (12)
Adam Mickiewicz. (11)
Adam Mickiewicz - życie i twórczość.
Adam Mickiewicz (1)
Adam Mickiewicz. (13)
Adam Małysz.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Jan Bytnar. (1)
Juliusz Słowacki (1)
Jan Kasprowicz i jego działalność w Zakopanym.
Czesław Miłosz. (3)
Bokassa - afrykański Napolen.
Aleksander Gierymski.
John Ronald Reuel Tolkien (03.01.1892)
Ernest Hemingway. (1)
Edgar Alan Poe.
Adam Małysz.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:


Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 18.92.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-01 09:40:47
⇒Czytano: 4582
Autor: agacjo


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: